Hrvatske-Novine.com · Komentari i vidjenja · Jutarnji · Vecernji · HINA · Kritike vlasti
Istra · Dalmacija · Zagreb ·
·Hrvatske novine su kritika loših stvari i događanja u današnjoj Hrvatskoj. Ukoliko želite čitati pohvale i hvalospjeve slušajte hrvatski radio i televizijske postaje u vrijeme kada političari govore o svojim uspjesima. Mi otvoreno govorimo o pljački (bez obzira ako je pokrivena odlukama sudova).
   About Us |  Info |  Kategorije |  Tekstovi |   English | Deutsche
rolex replica

Kategorije
Važne teme
Grupa Pi-5
Povijest privatizacije
Istra

 Istra na webu

   Istra vijesti na webu
 
Dalmacija
Zagreb
Turizam
Posao
  Poslovni prostor
  Dionice
  Cijene Dionica
Hrvatske-novine.com
Tekstova: (4) Svi tekstovi...

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Novine -  

HrvatskaHRVATSKA BLOGERSKA ORGANIZACIJA JE UPUTILA OTVORENO PISMO MINISTR PRAVOSUĐA I MINISTRU UNUTARNJIH POSLOVA
ZAGREB 

Zagreb, 23. veljače 2009.

Otvoreno pismo ministru pravosuđa prof.dr.sc. Ivanu Šimonoviću i ministru unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku

Hrvatska blogerska organizacija uznemirena je i zabrinuta zbog učestalog policijskog i sudskog progona građana koji su, bilo kao blogeri, bilo kao građani-novinari, bilo kao pružatelji internetskih sadržaja ili kao korisnici socijalnih mreža, aktivni na internetu. Mi u HBO uvjereni smo da su razlozi ovih nemilih pojava u nedovoljnom obrazovanju zaposlenih u policiji i pravosuđu o specifičnim obilježjima i funkcioniranju novih medija kakav je internet, zatim u domaćem zakonopravnom vakuumu u kojem se internet nalazi, a nije zanemariva ni pojava zlouporabe ovlasti i službenog položaja u pokušajima da se ograniči sloboda izražavanja i ugrozi privatnost građana na internetu. Obraćamo Vam se kao nositelju javne vlasti i odgovornoj osobi za problematiku koju adresiramo i na koju želimo skrenuti Vašu pažnju u ovom otvorenom pismu.
Internet je od ljudi kreiran virtualni svijet u kojem se više-manje neometano odvija komunikacija na globalnoj razini. To je virtualna agora te je, kao ekskluzivno ljudska tehnološka kreacija, izgrađena na principu jednakosti i slobode svih koji se na njoj pojavljuju. Internet je takav javni prostor (istina, virtualnog pojavljivanja) u kojem je moguća najbrža i najotvorenija razmjena informacija. Kao takav, internet je i moćno vježbalište demokracije, odnosno javne, otvorene i transparentne političke komunikacije slobodnih i jednakih građanki i građana. Internet je medij putem kojeg svjetsko društvo može poprimiti karakteristike globalnog, ne sela, nego polisa. Međutim, kako se ipak radi o tehnologiji čiju svrhu određuju ljudi, ona se može koristiti za dobro (javna i otvorena komunikcija najvećeg broja različitih subjekata) ili za loše i zlo (nadzor i manipulacija privatnošću). I to se već događa: usporedno s unaprjeđenjem upotrebe interneta u obrazovanju, znanosti, privredi, demokraciji itd., represivni sustavi država i nadzorne službe korporacija nastoje regulirati internet i ograničiti slobodni protok informacija narušavajući temeljnu premisu na kojoj je internet izgrađen - neutralnost medija.
Budući da je javnost genuino stanište političkog sustava i da se politički legitimitet stječe primarno javnim djelovanjem, valja postaviti sljedeći alogritam: što otvoreniji javni prostor to legitimnija politika i obrnuto: što manje javnosti tj. što više ograničenja pristupa javnom prostoru, to manje legitimiteta političkog. Interes vlasti je da kontrolom javnog prostora osigura legitimitet svojih politika, a time i pobjedu na izborima (građani/građanke u funkciji birača). Korporativni interes usmjeren je na maksimizaciju dobiti kroz javno poticanje na potrošnju tj. oglašavanje (građanke/građani u funkciji potrošača). S onu stranu javnosti događaju se, pak, interesna povezivanja vlasti i privatnih interesa. Svjedoci smo da javni prostor u Hrvatskoj kontroliraju država (primarno kroz javne radio i televiziju) s jedne strane, a razni privatni ili korporativni igrači/agenti s druge strane. Zbog dominacije interesa, sloboda govora se iz univerzalnog i neotuđivog građanskog prava tako pretvara u privilegiju bogatih i utjecajnih tj. jakih.
No, dok se javni prostor djelovanja u realnom  svijetu sužuje, on se do planetarnih dimenzija širi u virtualnom svijetu internetske komunikacije. Internet nije puko oruđe čija namjena je tek da nam olakša život, već od ljudi stvoren medij komunikacije, kojim smo našem svijetu dodali nove sistemske dimenzije i to po mjeri slobode i jednakosti, koja nas i čini ljudima. Generacija rođenih u osamdesetim godinama XX stoljeća formirala je svoj identitet uz pomoć široko dostupne informatičko-komunikacijske tehnologije, u okružju globaliziranog svjetskog društva društava. Izloženost globalizacijskim procesima omogućila je da politiziranost mladih ljudi današnjice bude u znaku otvorenosti i širine gledišta. Sigurno bi se moglo navoditi i druge osobine internet generacije, ali se kozmopolitski identitet (građanke i građani svijeta) i otvorenost uma čine najbitnijima za razumijevanje novog duha u promišljanju i bavljenju politikom. Tko smo mi da ometamo razvoj tog novog duha?
Internet je jedini preostali slobodni medij u Hrvatskoj (a postoje dokazi da je tako i u ostatku svijeta). Misija HBO je da se izbori za regulaciju koja će efikasno štititi tu slobodu od predatora i uzurpatora, bez obzira na njihovo porijeklo ili namjere, u ime demokratskih vrijednosti društva i revitalizacije bitnih obilježja politike kao zajedničkog djelovanja ljudi na uvećanju javnog dobra i sreće pojedinaca i pojedinki, a to su otvorenost, transparentnost, participativnost i kolaborativnost.
Stoga Vam upućujemo dva zahtjeva na kojima se mora temeljiti svaka buduća regulacija interneta kao medija javne komunikacije. Naši zahtjevi odražavaju potrebu za afirmacijom Ustavom zajamčenih građanskih prava i sloboda na izražavanje (čl. 38), okupljanje (čl. 42), sudjelovanje u javnim poslovima (čl. 44) i peticije (čl. 46). Od Vas kao ministra, tražimo:

1.
Snažno se založite za to da se internet stavi pod najviši stupanj ustavno-pravne zaštite slobode govora i pošaljite jasnu poruku da ćete staviti veto na svaki zakonski prijedlog koji će biti ispod razine tog standarda.

2. Stanite iza tehnoloških inovacija i osigurajte da pružatelji internet usluga i aplikacija uživaju imunitet od odgovornosti za sadržaje postavljene od drugih.
Na kraju, ali ne manje važno, pozivamo Vas da iskoristite svoje prerogative i da kao član Vlade, u znak dobre volje da se internetu pristupi kao mediju s neprocjenjivim demokratskim potencijalom i civilizacijskoj vrednoti, inicirate proceduru prekida svih istražnih i sudskih postupaka koji se provode zbog govora na internetu i amnestiranja svakog građanina kojemu je iz istih ili sličnih razloga izrečena kazna zatvora. U protivnom, bojimo se, da će Republika Hrvatska biti jedina europska zemlja u kojoj se internet građanski aktivizam kažnjava zatvorom.


Za Hrvatsku blogersku organizaciju:

Dr.sc. Zvonimir Vanjak, predsjednik 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  23.2.2009. 
Tema :: Novine  ID#1356 Rec:1  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Manipulirajte Hrvatima  -  Više èlanaka iz kategorije :: Manipulirajte Hrvatima
Više èlanaka iz iste grupe...Novine - Novi foji i Rockwool  

DANSKI FOJI
ZAGREB 

Članak prenesen s www.anti-rockwool.bloger.hr!
Da li će autor radi ovog članka završiti na sudu?
***
Svaki društveno-politički sistemi do sad pa i ovaj u kojem danas živimo karakteriziraju odnosi moći. Odnosi moći ne mogu postojati samo u uređenju, ekonomiji i politici, već je njihov cilj i neminovnost da se prošire u sve sfere života ljudi. Konkretno, sistem današnjice karakterizira moć u novcu, i cilj onih koji ga imaju da umnažaju, da povećavaju svoju moć. Tako je Rockwool došao u Istru, s ciljem da umnaža svoju moć, da povećava svoj profit. Onaj tko posjeduje moć (u feudalizmu su to bili feudalci, u socijalizmu - državnom kapitalizmu su to bili visoki državni dužnosnici, danas su to velike kompanije i krupni kapitalisti) redovito ne mari ni za čim drugim osim ispunjenjem cilja, a to je povećavanje bogatstva-moći. Tako i Rockwool ne mari ni za ekologiju, zdravlje ljudi niti njihova prava - cilj je samo jedan, povećanje profita. Kako bi se ta činjenica prekrila (jer njezinim javnim otkrivanjem ona postaje ranjivija i usporenija) kapitalist se koristi manipulacijama. On kupuje medije, kupuje političare, nude stipendije, grade igrališta i izigrava žrtvu. Ne zvuči li vam poznato? To je upravo ono što Rockwool radi.
Mediji su ti koji oblikuju javno mnijenje, tko posjeduje njih posjeduje sposobnost da vrši monopol. Zakon je takav da dopušta sponzorstvo medija, no sponzorstvo zapravo jest legalna manipulacija. Na uskom teritorijalnom području oko neke firme/ kompanije najbolje i najefikasnije vršenje oblikovanja javnog mnijenja ima lokalna novina, lokalni radio, lokalni političari. Lokalna novina nije toliko financijski jaka i sposobna da izdrži nalet velikih sponzorskih izdataka, narodski rečeno lakše ih je kupit nego neku veću novinu. Kada kompanija/ kapital postane sponzor koji zapravo hrani medij, tada medij ne može biti objektivan jer nema prostora za prikazivanje negativne slike te kompanije. Nitko neće gristi ruku koja ga hrani. Vidite sve ovo je lako primjenjivo na našem području i našem problemu.
Rockwool je velika kompanija s mnogo kapitala, mnogo novaca. Bili bi ludi kada ne bi bili sponzor lokalnih medija, da pridobiju naklonost lokalne zajednice. Novi foji nemaju motiva zašto ne bi prihvatili njihovo sponzorstvo. U tome nema ništa spornog. Ali gospodo, ako to uradite, onda se nemojte kleti u nekakvu objektivnost i nepristranost jer ispadate smiješni. Ako je tako, izađite javno i recite Rockwool je naš sponzor i normalno da nećemo ništa konkretno protiv njih napisati - možda tada i dobijete nečije poštovanje. I nemojte biti bahati u toj mjeri da nam se smijete kad vam sljedeći put postavimo pitanje: „ŠTO AUTO NOVIH FOJA BEZ REGISTARSKIH TABLICA RADI PARKIRAN NA ROCKWOOLOVOM PARKIRALIŠTU 31.08. NA DAN PROSVJEDA“ - ne postavljamo to pitanje iz razloga što ne znamo odgovor…
Srdačno
AKCIJA MLADIH OPĆINA KRŠAN I PIĆAN

 


***************
Tekst iz kategorije: Manipulirajte Hrvatima,  autor teksta: L C,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  7.12.2008. 
Tema :: Novine  ID#1331 Rec:2  RB564
Izvor teksta

Kategorija: Mišljenja  -  Više èlanaka iz kategorije :: Mišljenja
Više èlanaka iz iste grupe...Novine - Reakcije na cenzuru koja se pojavila na Hrvatskim novinama 

Napomena: Hrvatske novine se ograđuju od stavova autora
ZAGREB 


###Napomena: Hrvatske novine se ograđuju od stavova autora!###

Ponukan nekim mišljenjima i izjavama, a moglo bi se pritom reći i stavovima, pojedinaca u našoj nam raznim fobijama progonjenoj zajednici, i to od nekakvih nebuloza i represalija viših i svevišnjih, postavio sam si pitanje otkud to dolazi i da li je to pokušaj ponovnog vračanja na staro: „oduzimanje slobode!“ Kontrole mišljenja i raznorazne represalije kako bi se moglo ljude podčinjavati i samim time iskorištavati poznate su svugdje u svijetu, a naročito su se upotrebljavale i upotrebljavaju se u sistemima jednoumlja i diktature. Nametanje mišljenja najlakše se provodilo i provodi se zastrašivanjem i rafiniranim prijetnjama. Te i takve kontrole izražavanja u riječima, slikama, pismu ili čak u ponašanju nije se moglo baš uvijek i provoditi i donekle se iskočilo iz tih okvira kod raznih revolucija potaknutih napretkom. Dakle, sredstva moći iz vana nisu mogla i neće moći za stalno obustaviti proces i napredak i ljudi su već oduvijek zabrane odbacivali ili ih u velikom krugu zaobilazili Takva manipuliranja - kako bi bili poslušni - ne sprezaju ni od davanja obećanja ljubavi i sigurnosti. Iz tih zabrana dalje se razvijaju tabui koji, ako bi ih se prekršilo, prijete raznim sankcijama (iz tih razloga su ljudi izmislili i moral koji u prirodi ne postoji kako bi druge kontrolirali i iskorištavali). 


***************
Tekst iz kategorije: Mišljenja,  autor teksta: Miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  4.10.2008. 
Tema :: Novine  ID#1270 Rec:3  RB45
Izvor teksta

Kategorija: Google - ključne riječi  -  Više èlanaka iz kategorije :: Google - ključne riječi
Više èlanaka iz iste grupe...Novine - Kad tražimo ključnu riječ "novine" 

Pretraživanje Googla
ZAGREB 

Pretražujemo ključne riječi u Google!
Uzeli smo pojam "novine":
NAša veruja googla dala je za rezultat izlist od 1.620.000 rezultata za traženi pojam na globalnom pretraživanju. Kad smo stranice pretraživali na hrvatskom jeziku tada smo dobili da je rezultat približno 592.000 (na hrvatskom) stranica za ključnu riječ "novine".

 


***************
Tekst iz kategorije: Google - ključne riječi,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  22.1.2006. 
Tema :: Novine  ID#656 Rec:4  RB0
Izvor teksta
End of hits 
.... Nema vise tekstova!
Aproved by IMS.
Right menu
Novo na portalu

Novosti
 

 
Vijesti

Prostor za vijesti
 

 
Govorne vijesti

Poruka administratora
 
Informacije

Klik na sliku za govor


 
Zanimljivosti
Internet oglačavanje

Tvrtke
 

 
Upomoć!!!

Crveni križ
Hrvatske

 

 
Privatizacija Arenaturista

Povijest privatizacije
Arenaturist

 

 
Ostali linkovi
Tražilice

Tražilice za nekretnine:
 

 
RSS kanali

Hrvatske novine
RSS

 

 
Tekstove kreiraju
  Linkovi na oglase:
NEKRETNINE

HRV.- Real Estate
ENG. -
Real Estate
GER. - Real Estate
  Iz svijeta
cnn.com
bbc.com
    Oglasni prostor
Nema oglasa
Bezoglasni prostor
Za postavljenje banera za udruge i neprofitnih organizacija pošaljite baner i URL na email!
    RSS  Novine   
Zadnji tekstovi: RSS Hrvatskih Novina
A  B  C  Č  Ć  D    E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž  |   Hrvatske-novine |
Copyright © Hrvatske-Novine.com 2005.-2008. - Powered by Macronet software engine
Hrvatske Novine