Hrvatske-Novine.com · Komentari i vidjenja · Jutarnji · Vecernji · HINA · Kritike vlasti
Istra · Dalmacija · Zagreb ·
·Hrvatske novine su kritika loših stvari i događanja u današnjoj Hrvatskoj. Ukoliko želite čitati pohvale i hvalospjeve slušajte hrvatski radio i televizijske postaje u vrijeme kada političari govore o svojim uspjesima. Mi otvoreno govorimo o pljački (bez obzira ako je pokrivena odlukama sudova).
   About Us |  Info |  Kategorije |  Tekstovi |   English | Deutsche
rolex replica

Kategorije
Važne teme
Grupa Pi-5
Povijest privatizacije
Istra

 Istra na webu

   Istra vijesti na webu
 
Dalmacija
Zagreb
Turizam
Posao
  Poslovni prostor
  Dionice
  Cijene Dionica
Hrvatske-novine.com
Tekstova: (7) Svi tekstovi...

Kategorija: Kultura  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kultura
Više èlanaka iz iste grupe...Što je ispravno? - Pored ostalog bi se trebalo pitati gdje nam zakazuje ona potrebna jedna prema drugima suosjećajna, empatična i solidarna humanost, a i moral prije svega. 

Propast društveno-duševnih moralnih vrijednosti
ZAGREB 

Nakon svih događanja i događaja kod nas, a i u svijetu, izgleda da zakazuju moralne, više-manje genetski i socijalizacijom, usađene granice. Pored ostalog bi se trebalo pitati gdje nam zakazuje ona potrebna jedna prema drugima suosjećajna, empatična i solidarna humanost, a i moral prije svega. Kako izgleda duša (psiha) nam u svoj svojoj silnoj materijalnoj i tehničkoj požudi strašno oscilira između dobra i zla, između racija (ega) i osjećaja (srca). Institucije, crkva na primjer, ne vrši onu ulogu koja joj je povijesno dana i pritom strašno zakazuje jer je i ona već stoljećima u trci za iracionalno velikim materijalnim bogatstvima i u diabolskim uživanjima moći. Zbog svega toga ostaje nam jedna praznina koja se nekada ispunjavala istinskom vjerom i ljubavlju u boga, u bližnjeg svog, da bi se s vremenom (zbog materijalnog ali i duševnog iskorištavanja) i to izgubilo. Dapače, sve naše pretpostavke bilo o zdravlju ili bolesti, obitelji, religiji, seksualnosti, društvu i kulturi, kao i naše vrijednosti i norme procesualno su se kroz povijest razvijale, pa tako i naše pretpostavke o psihi (duši). Još su 3000 godina prije nove ere Egipćani bili ti koji su tu dušu nazvali „Ba“. Dakle pojam koji označuje nesvjesnost i koji je bio u vezi s vladajućim faraonom. Zašto s njim? Zato jer se vjerovalo da samo on ima dušu i naravno onaj njegov mali siromašni podanik bio je bez nje, jer se nalazila kod njegovog gospodara koji ju je kvazi utijelovljavao. Naravno da su posljedice toga bile depresije praćene neurozama i da su si mnogi radi toga oduzeli život koji je izgledao besmisleno. Preteča pojmu „Ba“ bio je „Ka“ koji označuje inteligenciju i seksualnu potenciju i opisuje duševnu i tjelesnu energiju. Razlika između Ka i Ba vodi ka stvaranju pojma duše i s time ka razgraničenju duha i duše (psihe).
U staroindijskim Vedama (znanje), o kojima se već pisalo, razglabalo se (kako se vjeruje da se zna) po prvi o duši i to oko 1500. g. prije Krista. U tim religioznim tajnim učenjima i u Upanišadama (osnova vedske filozofije koja na sanskritskom doslovno znači „učenik sjedi pored učitelja) nalaze se pojmovi „Atman“ i „Brahman“, usporedivo se egipatskim „Ka“ i „Ba“. Dok je Atman duša pojedinca, Brahman je duša svijeta, ali su oba dva pojma u sebi identična iako se je Brahman tu i tamo predstavljao kao osobno ne djeljivo božanstvo. Duša pojedinca Atman bila je čvrsto vezana za Brahman, besmrtna i vječna. Atman je nakon fizičke smrti dalje egzistirao i reinkarnacijom se ponovno pojavljuje u drugim bićima.
Pošto je Brahman na zemlji život patnje onda bi se on kasnije trebao razriješiti. Buda nakon toga objavljuje da su rođenje, smrt, odvajanje i neostvarene želje patnja i da duša tek rješavanjem patnje u Nirvani nalazi mir.
Tu smo vidjeli kako je u staroindijskim kulturama postojala tako reći podjela na dvije duše. Kako je to na našemu kontinentu bilo u antičko doba može se vidjeti iz djela Homera koja datiraju negdje oko 800 g. prije Krista. Homer, tvorac Ilijade i Odiseje, pjevao je o duši koju je on shvaćao kao dio tijela. Za različite pretpostavke o kvaliteti duše upotrebljavao je različite grčke riječi i to od psihe, autos-a, timos-a, eidolon-a i nuus-ua. Autos je vidljivi smrtnik koji kroz psihu (disanje, razum, duša, mudrost), ono što ne umire tek onda postaje živo. Timos (život, životna snaga, strast, srce) i psiha napuštaju tijelo nakon smrti i dok psiha postoji dalje timos odlazi s fizičkim tijelom. Inače je Homer imao materijalističku pretpostavku o duši i mislio je da duša posjeduje organ, ošit.
Prva veća Grčka rasprava oko psihe, i s time također o psihologiji, se nalazi kod Aristotelesa (384.g. – 322.g. prije Krista). On je pisao o „animi“ kada je mislio na dušu. Za Aristotelesa se duša nalazila kao izvor misli u srcu. Suprotno tome je Platon (427. – 347. prije Krista) smatrao da se duša nalazi u mozgu kao najviše mogućem mjestu na tijelu. On je govorio o dvostrukoj podjeli duše i usput duševno stupnjevanje dijeli u dalje dvije grupe i s time na kraju dolazi do podjeli duše na tri dijela. Platon je razlikovao između jedne duhovne, razumne duše koja postoji prije i iznad svijeta sa sjedištem u mozgu i o jednoj nerazumnoj duši koja je sposobna samo za želje i osjećajna shvaćanja. Po njemu se duša sastoji iz dva dijela: 1. Hrabrosti i energičnog nastojanja sa sjedištem u prsnom košu, u srcu; i 2. Niskim porivima i čežnjama sa sjedištem u stomaku. Te dvije duše su smrtne i nalaze se u vezi s mozgom, kojemu su podčinjene, preko kičme. Platon je smatrao da su duše gospodari tijelom koje je i njihov zatvor.
Takva stajališta Platona i Aristotelesa određuju smjer filozofije i medicine sve do 17. st.
Crkva nastaje u 2. st. n.e. i to u rimskome carstvu iz udruživanja pojedinih religioznih zajednica. Dakle na sjecištu dviju kultura, babilonsko-židovske i helenističke. Interesantno je kako njena poruka božje ljubavi nije bila u toj mjeri ovisna od pretpostavke i pogledima tadašnjeg okružja kulturnih krugova i njihovih životnih pretpostavki. To se ticalo i mišljenja o duši. Egzistentna je u to vrijeme bila židovska starozavjetna percepcija duše za koja ona nije ništa drugo bila nego tjelesna živahnost koju bog svojim dahom udahnjuje u čovjeka. Tako se tvorčevom voljom u ljudskom tijelu budi život da bi ga se ponovno uzelo nakon njegove smrti. Život je to što je duša sama a nalazi se u krvi (razlog zabrane prolijevanja krvi).
U babilonskom životnom uređenju vrijedila je pretpostavka o duši kao mjesto na kojem se sukobljavaju dobro i zlo. Pakao i raj su vječita mjesta duše koja tu već ima jedan određeni samostalni karakter koji je od tijela neovisan. Na sudnjemu danu neće se kao kod Židova suditi jednom narodu već pojedinoj duši ovisno od toga kako se je, dobro ili loše, u materijalnom svijetu ponašala.
U helenističkom svijetu na dušu se gledalo kao na realnu pretpostavljenu ideju i samim tim bila je besmrtna. Ova pretpostavka o besmrtnosti stvorila je opravdanu potrebu za uskrsnućem. Nakon smrti duša odlazi na jedno drugo mjesto. Tijelo se objašnjavalo kao prostor u kojem je duša zatvorena kao božja iskra i iz kojeg se može osloboditi dobrim djelima ili spasenjem posredovanjem boga ili kroz askezu. Iz ovih vrlo različitih navedenih pretpostavki crkva uzima ono što se s njenim novim iskustvima dalo uklopiti s ljubavlju i oprostom boga. Samo se doduše s ovakvim načinom sinkretizma nije moglo doći do nekakvih odgovarajućih vrijednosti i normnih sistema kao što je to slučaj u drugim religijama koje su se razvile u zatvorenim kulturnim okruženjima. Ali s time ona također ostaje otvorena za nova objašnjenja i pretpostavke koje u ovo naše vrijeme proizlaze iz spoznaja modernih humanističkih i prirodnih znanosti. Pa ipak se crkva ne može u odgovarajućoj mjeri prilagoditi ponekim pretpostavkama našega doba. Njezina tema ostaje veza s prapočecima postanka, dakle bog je taj koji ne dopušta određena, npr. čisto materijalistička objašnjenja. Njoj je vrlo važno držati se čvrste pretpostavke kako je ljudska duša, pa makar i u najmanju ruku, jedna na svoj način svojstvena samostalna egzistencija. Tako je teologija mogla akceptirati znanstvenu pretpostavku o postojanju najsitnijih elementarnih dijelova materije i prirodnom bipolaritetu (npr. svjetlo). Taj pojam postojanja bipolarnosti prirode preuzima, naročito današnja prirodna znanost, pa iako su se o tome još u 19. st. diskutiralo u filozofiji. Započinje se u prirodna znanost s promatranjem kako je npr. svjetlo na jednoj strani materija, dakle supstanca (fotoni) a na drugoj čisti pokret, dakle val. Izgleda da oni jedno drugo isključuju, ali su oba prisutni sve ovisno od toga kako i na koji se način svjetlo ispituje. Masa i pokret su povezani jedno s drugim. Energija je istovremeno pokret ali također i supstanca. Priroda je jedno jedinstvo koje je našem razumijevanju s pomoću određenih modela pristupačna.

 


***************
Tekst iz kategorije: Kultura,  autor teksta: Miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  3.3.2009. 
Tema :: Što je ispravno?  ID#1357 Rec:1  RB43
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Što je ispravno? - Tko je u pravu i kako se ponasati? 

Mito ljecniku nije mito?
ZAGREB 


Ministar Ljubičić: Poklonjena čokolada liječniku početak je mita ---- istina ili laz... zar ne bi sustav trebalo postaviti tako da definramo sto je ispravno a sto nije... zakoni nemaju smisla ako se ne provode...dakle da li lijecnik smije uzeti POKLON ili ne,... i dalje veliki broj ljudi zeli pokazati ZAHVALNOST lijecniku za brigu za ozdravljenje ... stoga je pitanje kako se lijecnik osjeca kad mu pacijent donese pokolon kojeg ovaj ne zeli uzeti radi razvikano mita? Da li pacijenti u Australiji nose lijcniku poklone? Da li ih ne nose jer to nije navika ili nije uobicajeno? 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  31.8.2006. 
Tema :: Što je ispravno?  ID#866 Rec:2  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Mentalni sklop  -  Više èlanaka iz kategorije :: Mentalni sklop
Više èlanaka iz iste grupe...Što je ispravno? - Zna se što je prioritet.... 

Škola se prilagođava nogometu?
ZAGREB 

U školama profesori prilagođavaju i usklađuju svoj ritam kako ne bi došli u koliziju s nogometnim utakmicama. Lijepa škola. ZAšto ne ? No da li će se negdje u daljnjoj budućnosti jednom od učenika dogoditi situacija da kad bude liječnik ili kirurg da zanemari svoju dužnost jer će radije gledati utakmicu nego obavljati svoju dužnost?...
Možda se neke navike i shvaćanja stvaraju ipak u mladosti i školi.... ??? 


***************
Tekst iz kategorije: Mentalni sklop,  autor teksta: Kritičar,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  25.5.2006. 
Tema :: Što je ispravno?  ID#814 Rec:3  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Concorde  -  Više èlanaka iz kategorije :: Concorde
Više èlanaka iz iste grupe...Što je ispravno? - Da li je potrebno poslati sliku pilotu aviona? 

Zašto uzletiti ako nećeš moći sletiti?
ZAGREB 

Kako postupati!
Kontrolor je sugerirao slijetanje konkorda u plamenu?
Pitanja: Da li je pilot znao kolikoje plamena zahvatilo avion ?


Da je pilot vidio sliku svoga aviona da li bi uopće nastavio s polijetanjem? Zašto podići u zrak avion s kojim se kasnije ne može sletjeti?
Da li se mogla ublažiti šteta da je pilot imao točniju informaciju (vizualnu) o avionu?
Na neka pitanja nikada se neće pronaći odgovori!
 


***************
Tekst iz kategorije: Concorde,  autor teksta: Aircraft Man,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  6.5.2006. 
Tema :: Što je ispravno?  ID#802 Rec:4  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Josip Broz Tito  -  Više èlanaka iz kategorije :: Josip Broz Tito
Više èlanaka iz iste grupe...Što je ispravno? - Kako marketing efikasno brani razumu da djeluje... 

Diktator koji je odgovoran za ubijanja?
ZAGREB 

NA webu čitamo slijedeći tekst:
"*****
Uz zvuke sirena danas u 15:05 sati obilježena je 26. godišnjica smrti Josipa Broza Tita u Kumrovcu. Izaslanstva Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH, Saveza društava Josip Broz Tito i SDP-a, te antifašisti iz Slovenije i BiH položili vijence ispred Augustinčićeva spomenika nadomak rodne kuće jugoslavenskog maršala.
*****"
Britanci su Tita definirali kao diktatora!
Čudno je da se jedan narod "klanje" diktatoru i poštuje ga! Nešto tu nije u redu!
Ili je Jugoslavenski marketing tako efikasan ....?
 


***************
Tekst iz kategorije: Josip Broz Tito,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  4.5.2006. 
Tema :: Što je ispravno?  ID#796 Rec:5  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Josip Broz Tito  -  Više èlanaka iz kategorije :: Josip Broz Tito
Više èlanaka iz iste grupe...Što je ispravno? - Kako marketing efikasno brani razumu da djeluje... 

Diktator koji je odgovoran za ubijanja?
ZAGREB 

NA webu čitamo slijedeći tekst:
"*****
Uz zvuke sirena danas u 15:05 sati obilježena je 26. godišnjica smrti Josipa Broza Tita u Kumrovcu. Izaslanstva Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH, Saveza društava Josip Broz Tito i SDP-a, te antifašisti iz Slovenije i BiH položili vijence ispred Augustinčićeva spomenika nadomak rodne kuće jugoslavenskog maršala.
*****"
Britanci su Tita definirali kao diktatora!
Čudno je da se jedan narod "klanje" diktatoru i poštuje ga! Nešto tu nije u redu!
Ili je Jugoslavenski marketing tako efikasan ....?
 


***************
Tekst iz kategorije: Josip Broz Tito,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  4.5.2006. 
Tema :: Što je ispravno?  ID#795 Rec:6  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Amerika i terorizam  -  Više èlanaka iz kategorije :: Amerika i terorizam
Više èlanaka iz iste grupe...Što je ispravno? - Što generirara terorizam? 

Kako se boriti
ZAGREB 

Što je ispravno?
Pitanje je što gnerira terorizam? Da li ga mediji HRANE?
Da li pisanje o terorizmu hrani terorizam?
..... **** ****
".. SAD u budućnosti veću opasnost predstavljaju teroristi poput Al-Qa'ide i nekontrolirane zemlje s oružjem masovnog uništenja nego države naoružane konvencionalnim oružjem. Stoga će Pentagon prema svome planu za 2007. povećati za 15 posto snage za specijalne operacije koje sada imaju oko 53.000 pripadnika, povećati broj bojni specijalnih snaga kopnene vojske za jednu trećinu i prvi put uspostaviti postrojbu komandosa marinaca......"
Da li će ovo pomoći u borbi protiv terorizma ili bi pomogla mala promijena politike...?


 


***************
Tekst iz kategorije: Amerika i terorizam,  autor teksta: Radmond Thereomon,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  4.2.2006. 
Tema :: Što je ispravno?  ID#694 Rec:7  RB0
Izvor teksta
End of hits 
.... Nema vise tekstova!
Aproved by IMS.
Right menu
Novo na portalu

Novosti
 

 
Vijesti

Prostor za vijesti
 

 
Govorne vijesti

Poruka administratora
 
Informacije

Klik na sliku za govor


 
Zanimljivosti
Internet oglačavanje

Tvrtke
 

 
Upomoć!!!

Crveni križ
Hrvatske

 

 
Privatizacija Arenaturista

Povijest privatizacije
Arenaturist

 

 
Ostali linkovi
Tražilice

Tražilice za nekretnine:
 

 
RSS kanali

Hrvatske novine
RSS

 

 
Tekstove kreiraju
  Linkovi na oglase:
NEKRETNINE

HRV.- Real Estate
ENG. -
Real Estate
GER. - Real Estate
  Iz svijeta
cnn.com
bbc.com
    Oglasni prostor
Nema oglasa
Bezoglasni prostor
Za postavljenje banera za udruge i neprofitnih organizacija pošaljite baner i URL na email!
    RSS  Novine   
Zadnji tekstovi: RSS Hrvatskih Novina
A  B  C  Č  Ć  D    E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž  |   Hrvatske-novine |
Copyright © Hrvatske-Novine.com 2005.-2008. - Powered by Macronet software engine
Hrvatske Novine