Hrvatske-Novine.com · Komentari i vidjenja · Jutarnji · Vecernji · HINA · Kritike vlasti
Istra · Dalmacija · Zagreb ·
·Hrvatske novine su kritika loših stvari i događanja u današnjoj Hrvatskoj. Ukoliko želite čitati pohvale i hvalospjeve slušajte hrvatski radio i televizijske postaje u vrijeme kada političari govore o svojim uspjesima. Mi otvoreno govorimo o pljački (bez obzira ako je pokrivena odlukama sudova).
   About Us |  Info |  Kategorije |  Tekstovi |   English | Deutsche
rolex replica

Kategorije
Važne teme
Grupa Pi-5
Povijest privatizacije
Istra

 Istra na webu

   Istra vijesti na webu
 
Dalmacija
Zagreb
Turizam
Posao
  Poslovni prostor
  Dionice
  Cijene Dionica
Hrvatske-novine.com
Tekstova: (14) Svi tekstovi...

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni -  

Prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o posebnom porezu s Ustavom Republike Hrvatske
ZAGREB Zakoni trebaju biti pisani u skladu s Ustavom, no nažalost sve više i više je onih koji su u sukobu s njim. Sve više do izražaja dolazi kako je famozni zakon o kriznom porezu u biti je pisan tako da dodatnog operozivanja oslobađa one koji obavljaju samostalne djelatnosti- liječnike, javne bilježnike, advokate i one koji su obogatilo na čudan način, Obični hrvatski građani, koji uredno plaćaju porez i razne doprinose još jednom moraju dati prilog kako bi zkrpali rupe koje su ispraznili razni tajkuni i upravitelji poduzeća uz zeleno svijelo političara..
Ustavni sud bi trebao ukazivati na sve ono što je u sukobu s Ustavom. Postoji narodna poslovica koja govori kako i iznad boga postoji bog a to se potvrđuje i u slučaju zakona koji grubo krše ustavna prava hrvatskih građana. Građani Hrvatske mogu podsjjetiti Ustavni sud kako mora nešto i raditi u njihovu korist. U ovom slučaju radi se o prijedlogu za ocjenu ustavnosti zakona o kriznom porezu. Skine ga se pomoću copy/paste i pošalje Ustavnom sudu. Kad budu zatrpani istim prijedlozima možda prionu i poslu.

Prijedlog : Za ocjenu suglasnosti
Zakona s Ustavom
Republike Hrvatske

USTAVNI SUD RH
Varšavska 3-5
10000 ZAGREB

Predlagatelj: Ime i prezime
adresa

PRIJEDLOG ZA OCJENU SUGLASNOSTI
ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE
S USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE

Svrha ovog Zakona prema formulaciji Vlade RH i ocjeni zastupnika u HRVATSKOM SABORU, koji su ga izglasali, jeste da se u uvjetima gospodarske krize u republici Hrvatskoj, odredi poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke za razdoblje od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. prosinca 2010.g. na načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti na temelju kojih je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova razmjerno svojim mogućnostima.

Prema članku 4. zakona, porezna osnovica u mojem slučaju je neto plaćamirovina, pošto sam ja u mradnom odnosuirovini, pa mi je od neto plaća/(mirovine u iznosu od .....odbijeno 2/4 %, to jest, na ime posebnog poreza odbijeno mi je ...kn za mjesec srpanj 2009. godine, a zakon je stupio na snagu 01.08.2009. godine, dakle naplaćen mi je porez retrogradno, iako Zakon nije bio na snazi za mjesec srpanj 2009. godine, što nema nikakve pravne podloge.

Prema članku 4. Zakona porezna osnovica je : - stavak (1) - Posebni porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na :

1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema zakonu o porezu na dohodak,
2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema zakonu o porezu na dohodak,
3. mirovine na koje se prema zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,
4. primitke, koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

Prema članku 5. zakona o posebnom porezu, porezna stopa iznosi 2 % ako je iznos navedenih primitaka iz članka 4. Zakona o posebnom porezu veći od 3.000,00, odnosno porezna stopa je 4 %, ako je iznos navedenih primitaka iz članka 4. Zakona o posebnom porezu veći od 6.000,00 kn.

Uvaženi sude, smatram da ovaj Zakon o posebnom porezu nema pravne osnove jer nije u suglasnosti s Ustavom RH i to :

1. Ne uvažava socijalnu pravdu (kao ustavnu vrednotu), članak 3. Ustava RH,
2. Ne uvažava Ustavom zagarantiranu jednakost i pravednost, na kojim načelima se temelji Porezni sustav (članak 51. Ustava RH).

D o k a z
1. Glede socijalne pravde, smatram da Zakon o posebnom porezu nije u suglasnosti s Ustavom RH jer ima samo dvije Porezne stope : 2 % i 4 %, pa tako 4 % posebnog poreza plaća onaj zaposlenik ili umirovljenik koji ima neto primanja iznad 6.000,00 kn kao i onaj umirovljenik koji ima neto mirovinu i preko 30.000,00 kn, a zaposlenik plaća istu stopu (4%), a može imati neto plaću i preko 50.000,00 , 80.000,00 a možda i 100.000,00 kn. Tu nema socijalne pravde. Poznato je da zakon o porezu na dohodak ima čak četiri stope poreza ( 15%, 25%, 35% i 45%). Bilo bi normalno da i Zakon o posebnom porezu ima bar toliko, ako ne i više poreznih stopa.
2. Kada govorimo o načelu jednakosti, na kojoj se temelji porezni sustav (članak 51. Ustava) Zakon o posebnom porezu to u članku 1. i sadrži, ali se zakonodavac nije pridržavao toga postulata, nije obuhvatio posebnim porezom primanja od samostalnog rada (ostali su neoporezovani odvjetnici, javni bilježnici, slobodni umjetnici, sportaši, obrtnici itd. itd.). Za naše uvjete bogatiji sloj društva naše Domovine je izostavljen od oporezivanja po Zakonu o posebnom porezu. Tu nema načela JEDNAKOSTI, a ni SOCIJALNE PRAVDE, kao najviše vrednote ustavnog poretka.
3. Isto tako, Zakonodavac se u članku 1. Zakona o posebnom porezu poziva i na načelo PRAVEDNOSTI, koje je i ustavno načelo (članak 51.), ali ga se u Zakonu o posebnom porezu ne pridržava.

Naime, odmah po osamostaljenju u RH su uvedeni porezi na plaće zaposlenika, a 1997. g. (u veljači) uveden je i porez na mirovine. Svi zaposleni i umirovljenici, pa i ja, kao prvo stekli smo pravo da nam se porez određuje tako da poreznu osnovicu čini bruto plaća ili mirovina, a kao drugo stekli smo pravo da nam je određeni iznos plaće ili mirovine oslobođen poreza i to stečeno pravo imamo i sada. Od moje mirovine oslobođeno je od plaćanja poreza 3.200,00 kn.

Sva ta stečena prava zakonodavac nije poštivao pri određivanju oporezivanja po Zakonu o posebnom porezu, a trebao je (član 51. Ustava).

Smatram da Zakon o posebnom porezu nema prave osnove, jer se iz dokaza to zorno vidi, pošto Zakon o posebnom porezu nije u suglasnosti s ustavom RH.

II.
Vodeći se prezentiranim dokazima Ustavnom sudu predlažem da donese :

R J E Š E N J E
1. Prihvaća se prijedlog predlagatelja za razmatranje na Raspravnom vijeću Ustavnog suda, te po izvršenoj raspravi Ustavni sud RH donosi :

O D L U K U
1. Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke u cijelosti se ukida.
2. Vlada RH (ZMIO) će prema odredbi članka 19. stavak (2) Općeg poreznog zakona u razumnom roku, predlagatelju, poreznom obvezniku Čebin Jožefu izvršiti povrat cjelokupnog iznosa poreza plaćenog (po Zakonu o posebnom porezu bez pravne osnove), uz pripadajuće kamate.

S poštovanjem,

U Zagrebu,. datum 2009.

Predlagatelj :
Ime i prezime
 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  8.9.2009. 
Tema :: Zakoni  ID#1373 Rec:1  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Akcije  -  Više èlanaka iz kategorije :: Akcije
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Nula promila je zakon ili korištenje pojasa u automobilu je samo statistika 

Akcija NE MUĆKAJ ili nula promila
ZAGREB 

Ne, ne, ne! Ne mućkaj!

Ne, ne, ne! Ne mućkaj!

Ne, ne, ne! Ne mućkaj!


Ne, ne, ne! Ne mućkaj!

Ne, ne, ne! Ne mućkaj!

Ne, ne, ne! Ne mućkaj!

Nula promila 


***************
Tekst iz kategorije: Akcije,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  10.12.2007. 
Tema :: Zakoni  ID#1194 Rec:2  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Ustav Republike Hrvatske  -  Više èlanaka iz kategorije :: Ustav Republike Hrvatske
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Briga o drugima radi lobija, marketinga, dobrote ili interesa 

Zamislite zemlju koja više brine o strancima nego o vlastitim gradjanima
ZAGREB 

Opet se vraćamo na UStav i jedan članak Ustava koji nam
bode oči. Naime interesantna nam je briga za strance.
Ova briga dovela je do TOTALNE RASPRODAJE zemlje
Pročitajte članak Ustava:
****
3. GOSPODARSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA

Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva.

Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru.
********************************
Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom.
********************************
Smeta nas što ovakav tretman nisu imali i Australski Hrvati koji su bili pozivani da se vrate u zemlju. Očito poziv nije bio iskren jer ulaganja koja su ponuđena kako građanima Hrvatske tako i povratnicama nisu bili pod jednakim kriterijima kao za građane nekih drugih zemalja. Naime "crni fondovi" nisu bili predviđeni pa nisu vrijedili isti kriteriji.
Ono što je prodano velikoj većini građana precijenjeno je.. revalorizirano i onda prodano "mimo bubnja" pod određenim uvjetima. Navest ćemo masu konkretnih primjera koji pokazuju da se radilo o pravilu a ne izuzecima. 


***************
Tekst iz kategorije: Ustav Republike Hrvatske,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  25.3.2007. 
Tema :: Zakoni  ID#1049 Rec:3  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Ustav Republike Hrvatske  -  Više èlanaka iz kategorije :: Ustav Republike Hrvatske
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Gdje je razlika koja je urušila Hrvatsku državu 

Usporedba Hrvatskog i Njemačkog Ustava
ZAGREB 

Pronašli smo razliku u Ustavu koja je uništila Hrvatsko gospodarstvo.
U Hrvatskom Ustavu imamo slijedeće članke:
****
3. GOSPODARSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA

Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva.

Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru.

Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom.

Jamči se pravo nasljeđivanja.
-----------------------

dok je u njemačkom slijedeći tekst:


Article 14 [Property, inheritance, expropriation]
(1) Property and the right of inheritance shall be guaranteed. Their content and limits shall be defined by the laws.

(2) Property entails obligations. Its use shall also serve the public good.

(3) Expropriation shall only be permissible for the public good. It may only be ordered by or pursuant to a law that determines the nature and extent of compensation. Such compensation shall be determined by establishing an equitable balance between the public interest and the interests of those affected. In case of dispute respecting the amount of compensation, recourse may be had to the ordinary courts.
----------
Uočava se razlika u dijelu teksta "...Their content and limits shall be defined by the laws." koji se ne nalazi u Hrvatskom Ustavu.
Taj dio teksta određuje vlasništvo i u njemačkom Ustavu je jasno definiran. Zakoni mogu korigirati
pitanje vlasništva. Međutim u Hrvatskoj se dogodila situacija da se omogučilo Zakonskim aktima i zakonima RUŠENJE HRVATSKOG USTAVA NA NAČIN DA SE RELATIVIZIRAJU ODREĐENJA koja su jasno i precizno definirana. Njemačka preciznost ukazuje nam na te propuste.
U Hrvatskoj se dogodila jedna situacija gdje je donesen Ustav bez previše razmišljanja i analiza i taj dio teksta nije kopiran.
Dovedeni smo u situaciju da je dio teksta njemačkog Ustava ZAMIJENIO činjenicom da se može relativizirati pitanje VLASNIŠTVA što je rezultiralo PRIVATIZACIJSKOM PLJAČKOM. U isto vrijeme govori se - sve je po zakonu!

 


***************
Tekst iz kategorije: Ustav Republike Hrvatske,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  25.3.2007. 
Tema :: Zakoni  ID#1046 Rec:4  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Procjene kradje poreza ili nesposobnost upravljanja sustavom? 

Obrtnik s duga 15.000 kuna ana 250.000kuna duga
ZAGREB 

Procjene kradje poreza ili nesposobnost upravljanja sustavom? Vjerojatnos nesposobnost kreiranja ispravne porezne politike. Obrtnik iz primjera "24sata" bio je dužan 15.000 kuna a dug je tijekom vremena narastao na 250.000 kuna. Ovakvom lihvaranju (a nadležni kažu sve je po zakonu (i podsjeća nas na kriminalnu privatizaciju)) bi pozavidio i sam Al Capone.
 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Mad Man,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  16.12.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#932 Rec:5  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Obrtnici pune proračun 

Obrtnici hrane državu
ZAGREB 

Hrvatski HRANITELJI su između istalih i obrtnici!
Obrtnici pune proračun!
Iz novinskog članaka čitamo brojke: 35000 obrtnika dužno 4 milijarde kuna! Nešto u ovoj politici ne štima.
Da li je ovo realno stanje? Tko ubija obrt? Tko ubija poduzetništvo? Loši zakoni izglasani od strane nesposobnih političari. Političari se uzdaju de će im Europski parlamentarci rješiti gospodaske probleme!
U tom čekanju iznuđuju novac od obrtnika metodama Franje Tahija. Opomenama. Priejtnajam OVRHAMA te OVRHAMA. U svim tim procedurama upitna je USTAVNOST akcija obzirom na SAMOVOLJNU metodolgiju koja se koristi u navedenim procesima. 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Mad Man,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  16.12.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#931 Rec:6  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Odnos države prema svojim HRANITELJIMA 

Dugovanja obrtnika
ZAGREB 

Hrvatski HRANITELJI bi trebali biti trgovačka društva i obrtnici kao primarni oblik. Naravno to nije tako već su puno popularnije metode USISAVANJA iz benzina, trošarina , carina itd...a samo dijelom od poreza na dobit i uspješna poslovanja. Stoga se politka ni ne trudi puno da ima pravedne zakone. Politika je zajašila na obrtnike (one koji su na minimumu ) na nači da su dužni obveze bez obzira da li su ostvarili minimalni prihod ili se to nije dogodilo. Dakle postoje mjesečne obveze i njihovo neplaćanje stvara zatezne kamate koje država odnosno proračun uredno potražuje od obrtnika. ovdje namjerno spominjemo one obrtnike koji su na minimumu i iz bilo kojeg razloga nisu u stanju podmirivati svoje NAMETNUTE obveze (ili HARAČ - jer nisu u skladu s USTAVOM već su čisto iznuđivanje. Naravno obveze se iz mjeseca u mjesec mogu gomilati i narasti za hrvatske građane do nevjerojatnih vrijednosti. Ovo spominjemo jer u tisku "24sata" od 21. travnja 2006. imamo članak slijedećeg naslova. " DRŽAVA LEGALNO LIHVARI ČAK 35.000 OBRTNIKA!" U kojem je opisan slučaj samoubistva zbog nemogućnosti vraćanja duga. Postavljamo pitanje : Zar u ovom slučaju ne postoji ZAPOVIJEDNA ODGOVORNOST?
Ma što to značilo!
 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Mad Man,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  16.12.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#930 Rec:7  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo - viđenja  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo - viđenja
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Nikako da krene 

Stavljanje gospodarstva u mot
ZAGREB 

Velike reklame za HITROREZ.HR

"Znalte li da možete srezati suvišne propise?" Kažu! No da li je baš tako? U svakom slučaju hvalevrijedna akcija i jedini način da zemlja ide naprijed. Traženje problema u gospodarstu. Predlaganje korekcija. Izvor informacija - baza i poslovni subjekti. Zvuči dobro. No tko kontrolira HITROREZ.HR i je li to zamijena za lobiranje ili samo usluga velikim kompanijama kojima propisi poput količine šećera u čokoladi ili pepela u vinu stavaraju situaciju da posluju protiv zakona...
Pratit ćemo efekte ove akcije i javno ih objaviti... 


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo - viđenja,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  16.12.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#918 Rec:8  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Totalno nefunkcioniranje sustava.... 

U zatvor - NEVIN!
ZAGREB 

Zakoni su totalnu u suprotnosti s življenjem i tjeraju nevine osobe u Zatvor!
*********
Danas čitamo na webu , monitor.hru
*****
Država će praksi izbjegavanja plaćanja prekršajnih kazni, pomoću mogućnosti spora na Prekršajnom sudu, doskočiti izmjenama Prekršajnog zakona. Njime će sitni prekršaji za koje je predviđena kazna do tisuću kuna biti okončani već na Prekršajnom sudu. To znači da će, primjerice, policija za prekršaje kao što je vožnja bez pojasa ili upaljenih svjetala pokušati naplatiti kaznu na licu mjesta. Ako građani odbiju platiti kaznu, policija je dužna izdati obvezatni prekršajni nalog na koji će građani imati priliku uložiti prigovor u roku osam dana o čemu prekršajni sud donosi rješenje. Taj sud trenutačno ima oko 35 tisuća predmeta pa nije čudno što brojni prekršaji odlaze u zastaru. Kako se to ne bi događalo i na prekršajnim sudovima rokovi zastare će biti produženi na tri godine.
******
Naš komentar je kroz primjer.
Osoba nije u zemlji! Ostavila je automobil na korištenje supruzi. Napravljen je prekršaj. Krivo parkiranje uz kaznu 150,oo kuna! Supruga ne plaća prekršaj! Dolaze opoomene koje supruzi uredno daje uz potpisivanje primitka. I dalje ne slijedi plaćanje.
Suprug se vraća izinozemstva i poštar mu UREDNO uručuje dokument u kojem se KAŽNJENIK poziva da odradi 3 dana bajboka.
Ova priča je ZAKONITA varijanta novonastale države u režiji domoaćih političara.
Pa čak je i stari sustav bio pošteniji... jer tamo je osoba znala da nevina ide u zatvor...a ovakve režije spadaju u vrh Hičkokovih horora.....
Stoga ako želite strpati tajkuna u zatvor , namjestite mu igru kao Al Caponeu.. naravno... prilagodite da supruga može nastaviti uživati blagodati ukradene love....
 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Mad Man,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  3.7.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#836 Rec:9  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Kako doći do 100.000 kuna 

Kina stigla u Hrvatsku ...ili Hrvatska otišla u Kinu
ZAGREB 

Nismo mogli vjerovati....Da li se ovo odnosi i na nas...moramo provjeriti da još ne bi australska policija pokušala pokucati na naša vrata s namjerom da nas izruči hrvatskim vlastima radi kriminala. Pisane riječi!
Zamislite, ukoliko ste dijete od 16 godina i otvorite svoje web stranice a ne definriate ih kao blog podložni ste KONTROLI DRŽAVE. Zar se vraćam o prošlost?
Evo, umjesto daljnjih komentara dajemo tekst pravilnika:
************* a da nas ne optuže za poveedu Copyrighta navodimo da je izvor preuzet iz Narodnih novina.... onih istih čiji pristup su željeli naplaćivati.... ma ni manje ni više nego građanima koji te iste institucije financiraju....a bez ikakovog podilaženja računa za obavljene poslove tim istim građanima...
.. umjesto daljeg filozofiranja slijedi tekst PRAVILNIKA
****************

<br> Pravilnik o sadržaju prijave te sadržaju i načinu vođenja očevidnika nakladnika elektroničkih publikacijaVIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE


1593


Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima
(»Narodne novine«, 122/03), Vijeće za elektroničke medije na svojoj 94. sjednici
održanoj 30. svibnja 2006. godine donijelo je


PRAVILNIK


O SADRŽAJU PRIJAVE TE SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA
NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Očevidnikom nakladnika elektroničkih publikacija (u daljnjem
tekstu: Očevidnik) evidentiraju se nakladnici elektroničkih publikacija i
njihove elektroničke publikacije. Elektroničke publikacije su programski
sadržaji koje fizičke ili pravne osobe prenose putem
informacijsko-komunikacijskih veza na način da su dostupni širokoj javnosti bez
obzira na njihov opseg.


Članak 2.


Očevidnikom se posebice evidentiraju elektroničke publikacije
koje, bez obzira na platformu odnosno podlogu, u potpunosti ili u bilo kojem
svom dijelu, imaju karakter audiovizualnih medijskih usluga, tj. pokretnih slika
čiji je cilj informirati, educirati ili zabaviti šire gledateljstvo odnosno
korisnike.


Članak 3.


Očevidnikom se ne evidentiraju one elektroničke publikacije
koje imaju privatni karakter namijenjen osobnoj komunikaciji (tj. nisu
namijenjene široj publici) kao što su e-mail poruke, sms poruke, mms poruke,
blogovi, ostale privatne mrežne stranice i slično, bez obzira na to odgovaraju
li prethodnom stavku ili ne.


Članak 4.


Nakladnik elektroničkih publikacija, koji je pravna osoba, mora
prije prve objave elektroničke publikacije podnijeti prijavu za upis u
Očevidnik, koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije (u daljnjem tekstu:
Vijeće).


Članak 5.


Nakladnik elektroničke publikacije dužan je prijaviti svaku
izmjenu i/ili dopunu podataka iz prijave u Očevidnik nakladnika elektroničkih
publikacija.


II. SADRŽAJ PRIJAVE


Članak 6.


Sadržaj prijave u Očevidnik propisan je posebnim obrascem
(Prilog 1.) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.


III. ODGOVORNA OSOBA


Članak 7.


Očevidnik nakladnika elektroničkih publikacija vodi se pri
Vijeću za elektroničke medije.
Posebnom odlukom Vijeće imenuje osobu
zaposlenu u Vijeću kao odgovornu osobu za vođenje Očevidnika.
Odgovorna osoba
zaprimat će prijave budućih nakladnika elektroničkih publikacija. Odgovorna
osoba također će evidentirati postojeće nakladnike elektroničkih publikacija
koji nisu ispunili obvezu iz članka 38. stavka 2. Zakona o elektroničkim
medijima odnosno članka 4. ovog Pravilnika.


IV. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE


Članak 8.


Na programske sadržaje elektroničkih publikacija primjenjuju se
odredbe Zakona o elektroničkim medijima.
Na nakladnike elektroničkih
publikacija odnose se obveze koje proizlaze iz Zakona o elektroničkim
medijima.


V. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 9.


Postojeći nakladnici elektroničkih publikacija dužni su u roku
od devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti
prijavu za upis u Očevidnik elektroničkih publikacija.
Ukoliko postoji dvojba
je li neka publikacija elektronička publikacija u smislu ovoga Pravilnika ili
Zakona o elektroničkim medijima, o tome odlučuje Vijeće.
Novčanom kaznom do
100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne izvrši obvezu
podnošenja prijave za upis u očevidnik nakladnika elektroničkih
publikacija.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na
snagu osmog (8) dana od dana objave.

Klasa: 612-12/06-03-12
Urbroj:
567-01/06-02
Zagreb, 30. svibnja 2006.


Predsjednik Vijeća
mr. sc. Denis Peričić, v.
r.
 


PRILOG 1.


OBRAZAC ZA PRIJAVU NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA U
OČEVIDNIK NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA


I.Nakladnik elektroničke publikacije
(fizička ili pravna
osoba):
IME/NAZIV:                      
_______________________________
ADRESA:                           
_______________________________
TELEFON:                         
_______________________________
E-MAIL
ADRESA:             
_______________________________
ODGOVORNA OSOBA:   
_______________________________
UREDNIK PUBLIKACIJE:
_______________________________


II.


Vrsta elektroničke publikacije s obzirom na način objavljivanja
(označiti):
– MREŽNA (WEB)
STRANICA                                           
DA     NE
– SATELITSKI PROGRAMSKI
SADRŽAJ                          
DA     NE
– KABELSKI PROGRAMSKI
SADRŽAJ                            
DA     NE
– INTERNETSKI PROGRAMSKI
SADRŽAJ                      
DA     NE
– PROGRAMSKI SADRŽAJ PUTEM
MOBILNE
  
TELEFONIJE                                                                      
DA    NE
– OSTALE ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE U
SMISLU
   ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA I
  
PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA
   OČEVIDNIKA NAKLADNIKA
ELEKTRONIČKIH
  
PUBLIKACIJA                                                                    
DA    NE
 


III.


Sadrži li elektronička publikacija koja se prijavljuje
audiovizualne medijske usluge kojima je cilj informirati, educirati ili zabaviti
šire gledateljstvo tj.
korisnike?

                                                                                                
DA     NE

Ako da, u kom obliku:
– naplatna
TV                                                                          
DA      NE
– audio i video usluge na
zahtjev                                               
DA      NE
– kodirani i televizijski
programi                                                
DA      NE

ostalo                                                                                    
DA      NE
 


IV.


Naziv elektroničke
publikacije:
__________________________________________________
 


V.


Opis sadržaja elektroničke publikacije
(s točnim popisom
audiovizualnih medijskih usluga koje se distribuiraju putem elektroničke
publikacije)
_____________________________________________________________________________

U
___________________, _______________ 200__.
 


align=left>                                                        
POTPIS I
PEČAT
                                                  
ODGOVORNE
OSOBE
                                                 
_____________________


 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Net Man,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  30.6.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#831 Rec:10  RB0
Izvor teksta
Page 1 of 2: 1 2 Next>>  
.... Pronadjeno tekstova: 14
Aproved by IMS.
Right menu
Novo na portalu

Novosti
 

 
Vijesti

Prostor za vijesti
 

 
Govorne vijesti

Poruka administratora
 
Informacije

Klik na sliku za govor


 
Zanimljivosti
Internet oglačavanje

Tvrtke
 

 
Upomoć!!!

Crveni križ
Hrvatske

 

 
Privatizacija Arenaturista

Povijest privatizacije
Arenaturist

 

 
Ostali linkovi
Tražilice

Tražilice za nekretnine:
 

 
RSS kanali

Hrvatske novine
RSS

 

 
Tekstove kreiraju
  Linkovi na oglase:
NEKRETNINE

HRV.- Real Estate
ENG. -
Real Estate
GER. - Real Estate
  Iz svijeta
cnn.com
bbc.com
    Oglasni prostor
Nema oglasa
Bezoglasni prostor
Za postavljenje banera za udruge i neprofitnih organizacija pošaljite baner i URL na email!
    RSS  Novine   
Zadnji tekstovi: RSS Hrvatskih Novina
A  B  C  Č  Ć  D    E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž  |   Hrvatske-novine |
Copyright © Hrvatske-Novine.com 2005.-2008. - Powered by Macronet software engine
Hrvatske Novine