Hrvatske-Novine.com · Komentari i vidjenja · Jutarnji · Vecernji · HINA · Kritike vlasti
Istra · Dalmacija · Zagreb ·
·Hrvatske novine su kritika loših stvari i događanja u današnjoj Hrvatskoj. Ukoliko želite čitati pohvale i hvalospjeve slušajte hrvatski radio i televizijske postaje u vrijeme kada političari govore o svojim uspjesima. Mi otvoreno govorimo o pljački (bez obzira ako je pokrivena odlukama sudova).
   About Us |  Info |  Kategorije |  Tekstovi |   English | Deutsche
rolex replica

Kategorije
Važne teme
Grupa Pi-5
Povijest privatizacije
Istra

 Istra na webu

   Istra vijesti na webu
 
Dalmacija
Zagreb
Turizam
Posao
  Poslovni prostor
  Dionice
  Cijene Dionica
Hrvatske-novine.com
Tekstova: (950) Svi tekstovi...

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Novine -  

HrvatskaHRVATSKA BLOGERSKA ORGANIZACIJA JE UPUTILA OTVORENO PISMO MINISTR PRAVOSUĐA I MINISTRU UNUTARNJIH POSLOVA
ZAGREB 

Zagreb, 23. veljače 2009.

Otvoreno pismo ministru pravosuđa prof.dr.sc. Ivanu Šimonoviću i ministru unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku

Hrvatska blogerska organizacija uznemirena je i zabrinuta zbog učestalog policijskog i sudskog progona građana koji su, bilo kao blogeri, bilo kao građani-novinari, bilo kao pružatelji internetskih sadržaja ili kao korisnici socijalnih mreža, aktivni na internetu. Mi u HBO uvjereni smo da su razlozi ovih nemilih pojava u nedovoljnom obrazovanju zaposlenih u policiji i pravosuđu o specifičnim obilježjima i funkcioniranju novih medija kakav je internet, zatim u domaćem zakonopravnom vakuumu u kojem se internet nalazi, a nije zanemariva ni pojava zlouporabe ovlasti i službenog položaja u pokušajima da se ograniči sloboda izražavanja i ugrozi privatnost građana na internetu. Obraćamo Vam se kao nositelju javne vlasti i odgovornoj osobi za problematiku koju adresiramo i na koju želimo skrenuti Vašu pažnju u ovom otvorenom pismu.
Internet je od ljudi kreiran virtualni svijet u kojem se više-manje neometano odvija komunikacija na globalnoj razini. To je virtualna agora te je, kao ekskluzivno ljudska tehnološka kreacija, izgrađena na principu jednakosti i slobode svih koji se na njoj pojavljuju. Internet je takav javni prostor (istina, virtualnog pojavljivanja) u kojem je moguća najbrža i najotvorenija razmjena informacija. Kao takav, internet je i moćno vježbalište demokracije, odnosno javne, otvorene i transparentne političke komunikacije slobodnih i jednakih građanki i građana. Internet je medij putem kojeg svjetsko društvo može poprimiti karakteristike globalnog, ne sela, nego polisa. Međutim, kako se ipak radi o tehnologiji čiju svrhu određuju ljudi, ona se može koristiti za dobro (javna i otvorena komunikcija najvećeg broja različitih subjekata) ili za loše i zlo (nadzor i manipulacija privatnošću). I to se već događa: usporedno s unaprjeđenjem upotrebe interneta u obrazovanju, znanosti, privredi, demokraciji itd., represivni sustavi država i nadzorne službe korporacija nastoje regulirati internet i ograničiti slobodni protok informacija narušavajući temeljnu premisu na kojoj je internet izgrađen - neutralnost medija.
Budući da je javnost genuino stanište političkog sustava i da se politički legitimitet stječe primarno javnim djelovanjem, valja postaviti sljedeći alogritam: što otvoreniji javni prostor to legitimnija politika i obrnuto: što manje javnosti tj. što više ograničenja pristupa javnom prostoru, to manje legitimiteta političkog. Interes vlasti je da kontrolom javnog prostora osigura legitimitet svojih politika, a time i pobjedu na izborima (građani/građanke u funkciji birača). Korporativni interes usmjeren je na maksimizaciju dobiti kroz javno poticanje na potrošnju tj. oglašavanje (građanke/građani u funkciji potrošača). S onu stranu javnosti događaju se, pak, interesna povezivanja vlasti i privatnih interesa. Svjedoci smo da javni prostor u Hrvatskoj kontroliraju država (primarno kroz javne radio i televiziju) s jedne strane, a razni privatni ili korporativni igrači/agenti s druge strane. Zbog dominacije interesa, sloboda govora se iz univerzalnog i neotuđivog građanskog prava tako pretvara u privilegiju bogatih i utjecajnih tj. jakih.
No, dok se javni prostor djelovanja u realnom  svijetu sužuje, on se do planetarnih dimenzija širi u virtualnom svijetu internetske komunikacije. Internet nije puko oruđe čija namjena je tek da nam olakša život, već od ljudi stvoren medij komunikacije, kojim smo našem svijetu dodali nove sistemske dimenzije i to po mjeri slobode i jednakosti, koja nas i čini ljudima. Generacija rođenih u osamdesetim godinama XX stoljeća formirala je svoj identitet uz pomoć široko dostupne informatičko-komunikacijske tehnologije, u okružju globaliziranog svjetskog društva društava. Izloženost globalizacijskim procesima omogućila je da politiziranost mladih ljudi današnjice bude u znaku otvorenosti i širine gledišta. Sigurno bi se moglo navoditi i druge osobine internet generacije, ali se kozmopolitski identitet (građanke i građani svijeta) i otvorenost uma čine najbitnijima za razumijevanje novog duha u promišljanju i bavljenju politikom. Tko smo mi da ometamo razvoj tog novog duha?
Internet je jedini preostali slobodni medij u Hrvatskoj (a postoje dokazi da je tako i u ostatku svijeta). Misija HBO je da se izbori za regulaciju koja će efikasno štititi tu slobodu od predatora i uzurpatora, bez obzira na njihovo porijeklo ili namjere, u ime demokratskih vrijednosti društva i revitalizacije bitnih obilježja politike kao zajedničkog djelovanja ljudi na uvećanju javnog dobra i sreće pojedinaca i pojedinki, a to su otvorenost, transparentnost, participativnost i kolaborativnost.
Stoga Vam upućujemo dva zahtjeva na kojima se mora temeljiti svaka buduća regulacija interneta kao medija javne komunikacije. Naši zahtjevi odražavaju potrebu za afirmacijom Ustavom zajamčenih građanskih prava i sloboda na izražavanje (čl. 38), okupljanje (čl. 42), sudjelovanje u javnim poslovima (čl. 44) i peticije (čl. 46). Od Vas kao ministra, tražimo:

1.
Snažno se založite za to da se internet stavi pod najviši stupanj ustavno-pravne zaštite slobode govora i pošaljite jasnu poruku da ćete staviti veto na svaki zakonski prijedlog koji će biti ispod razine tog standarda.

2. Stanite iza tehnoloških inovacija i osigurajte da pružatelji internet usluga i aplikacija uživaju imunitet od odgovornosti za sadržaje postavljene od drugih.
Na kraju, ali ne manje važno, pozivamo Vas da iskoristite svoje prerogative i da kao član Vlade, u znak dobre volje da se internetu pristupi kao mediju s neprocjenjivim demokratskim potencijalom i civilizacijskoj vrednoti, inicirate proceduru prekida svih istražnih i sudskih postupaka koji se provode zbog govora na internetu i amnestiranja svakog građanina kojemu je iz istih ili sličnih razloga izrečena kazna zatvora. U protivnom, bojimo se, da će Republika Hrvatska biti jedina europska zemlja u kojoj se internet građanski aktivizam kažnjava zatvorom.


Za Hrvatsku blogersku organizaciju:

Dr.sc. Zvonimir Vanjak, predsjednik 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  23.2.2009. 
Tema :: Novine  ID#1356 Rec:1  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Nekretnine  -  Više èlanaka iz kategorije :: Nekretnine
Više èlanaka iz iste grupe...Real Estate Croatia - Par riječi o Lithuania i portali za nekretnine 

Nekretnine iz Lithuania
ZAGREB 

Posjetili smo Litvu.
Litva je demokratska unitarna parlamentarna republika.
Glavni grad je Vilnius.
To je jedna je od vodećih svjetski agroindustrijskih zemalja
Na sjevero-zapadu Litva izlazi na Baltičko more i praktički je zemlja centralne Europe.
Po podacima iz 2003 zemlja je imala 3436561 stanovnika
Neovisnost je proglašena 11.3.1990. a priznata je 6.9. 1991.
Ukoliko želite kupiti nekretnine svakako posjetite par vodećih portala za nekretnine:
aruodas.lt
edomus.lt  i 
city24.lt od kojih je najveći i najjači
aruodas.lt 


***************
Tekst iz kategorije: Nekretnine,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  4.2.2009. 
Tema :: Real Estate Croatia  ID#1355 Rec:2  RB1111
Izvor teksta

Kategorija: Hej - Europe!!!  -  Više èlanaka iz kategorije :: Hej - Europe!!!
Više èlanaka iz iste grupe...Gdje je istina? - No, i nakon Talijanskog priznanja Slovenije, pokušava Italija kao cijenu priznanja dobiti od Slovenije slovensku jednostranu garanciju za talijanske manjine u Sloveniji 

Historijski pregled susjedne nam i „drage“ Slovenije
ZAGREB 


Historijski pregled susjedne nam i „drage“ Slovenije

Dragi i najdraži su nam susjedi Slovenci u svojoj povijesti - summa summarum - od svih južnih Slavena jedanaest stoljeća (od toga po-najduže Habsburgovcima) prali i lizali guzice, „tuđim“ feudalnim dinastijama koje su patronski vladale nad njima. Uz to još su se stotinjak godina, kao Austrijanci, Holanđani, Francuzi, Švicarci, Talijani i Česi računali kao dio „Svetoga Rimskoga Carstva Njemačke Nacije.“ Takvom odvojenošću od ostalih južnih Slavena na Balkanu, čije ostale nacije u više navrata, za razliku od njih, imaju svoju državu, ostavlja duboki trag u slovenskoj kulturi i načinu života. Sva ta stoljeća pod tuđom čizmom i slovenskog sluganstva Zapadu, navodi ih u prosincu 1918., a za čiju se opciju odlučuje slovenska elita pod utjecajem Panslavističke romantike i posljedicom I. Svjetskog rata, da zajedno s Hrvatima i Kraljevinom Srbijom uđu u umjetno novostvorenu državnu alijansu. Takva „slobodovoljna“ odluka i nije bila baš toliko glupa kada se zna da su Slovenci jedino na takav način mogli zaštititi svoje interese, naročito sjeverne granice od ostatka KUK-Monarhije ali i od vojničkog osvajanja za tuđom zemljom pohlepne i za teritorijem velikoapetitne musolinijeve fašističke Italije i doći zahvaljujući upravo takvoj vidovitosti danas do svoje prve države. Ta odluka o priključenju Slovenaca tom trojnom savezu uspijeva s potpunom kontradikcijom njihovih dotadašnjih historijski izraslih političkih, vojnih i ekonomskih alijansi. Srpska dominirajuća civilna i vojna birokracija u Beogradu projicirala je tijekom gotovo 70 godina postojanja obiju Jugoslavija orijentalnu kulturalnu pozadinu kao i istočnjačku ortodoksiju. U godinama umjetno stvorene koegzistencije dolazi radi toga uvijek do tenzija - kako u kraljevini tako i u Titovoj Jugoslaviji - gdje se takav destruktivni potencijal, naročito nakon 1970., u regiji sve više procesualno razvijao u smjeru destabilizacije. Upravo su te rane 70-te 20. st. najavljivale propast tog „melting pota“, višenacionalne države, u kojoj Slovenci, kao i druge nacije, više nisu vidjeli koristi. U sklopu komunističkog sistema kao i cijele države Slovenija je bila i ostala najotvorenija prema Zapadu. Tako Slovenci tijekom 70-tih i 80-tih razvijaju jedan nacionalni konsenzus u vezi s ubrzanim potrebama dubljih političkih i ekonomskih reformi. Socijalistička Republika Slovenija je u Socijalističkoj Jugoslaviji sa svojim udjelom stanovništva od ca. 8% imala u djelu bruto unutarnje proizvodnje preko 20% i bila je glavna pokretačka snaga ovoga djela kontinenta (iniciirana gorbačevim promjenama s Istoka) jedne nove radikalne politike odumiruće post-titoističke Jugoslavije.
23. prosinca 1990. odlučuje se na izborima 96% birača za neovisnu Sloveniju s ciljem ostvarivanja i izdvajanja u roku od šest mjeseci.
Međutim, nakon ovog kratkog povijesnog pregleda izgleda da je za sve novostvorene državice nakon raspada Jugoslavije ostao kao visjeti u zraku njihov vlastiti identitet – slika o samome sebi i one od internacionalne zajednice, a da se ne spominju lokalni ratovi i masa izbjeglica. Slovenski relativno bezbolni, brzi i uspješni bijeg iz balkanske krize kao i približavanje Europskoj Uniji biva u tim godinama snažnim pritiskom i ne baš prema njoj u prijateljskim odnosima diplomatske Italije (danas to isto radi i senilna Slovenija s Hrvatskom, jer Slovenci iz toga izgleda nisu ništa naučili – od uloge žrtve, nastaje uloga počinitelja) – zaboravljeni prekidi cestovnih i željezničkih veza, iznenadno uvođenje graničnih i carinskih propisa, stacioniranje talijanskih trupa uzduž granice u vrijeme turističke sezone – što je sve vodilo ka zaustavljanju pregovora europskih pridruživanja i priznanja. No, i nakon Talijanskog priznanja Slovenije, pokušava Italija kao cijenu priznanja dobiti od Slovenije slovensku jednostranu garanciju za talijanske manjine u Sloveniji. Također se pokušalo sa strane Italije okriviti Slovence za položaj talijanske manjine u Hrvatskoj. Ali to nije sve. Tako su nam naši „dragi“ susjedi zaboravili - što danas uveliko reflektiraju na nas s graničnim problemima i nesuglasicama u vezi s tim – kako je talijanska neofašistička nacionalna alijansa formulirala i koristila anti-slovenski resantiman i tražila reitalijanizaciju izgubljenih područja, dakle reviziju talijanske istočne granice na njihov i hrvatski račun. U to vrijeme, nešto slično kao što danas Slovenija čini s Hrvatskom zbog ulaska u EU i NATO, pokušava Italija revizijom Osimskog Ugovora sklopljenog 1975. između Italije i Jugoslavije prisiliti Sloveniju. Slično se događa i (iako Italija Sloveniju oficijelno priznaje 1992.) nakon stvaranja berluskonijeve vlade koja koalira s neofašistima gdje se pokušavalo na svim internacionalnim organizacijama i tijelima blokirati slovenske inicijative.
Jednoga dana, bez obzira na sve događaje s našim nam „dragim“ susjedima, predstoji neizbježni ulazak u EU, i kako kažu neki od hrvatskih političara i kako bi u stvari trebalo i biti, nećemo starati našim istočnim susjedima probleme kod integracija, nego ih podržati.
Hvala Vam Slovenci! 


***************
Tekst iz kategorije: Hej - Europe!!!,  autor teksta: Miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  2.2.2009. 
Tema :: Gdje je istina?  ID#1354 Rec:3  RB43
Izvor teksta

Kategorija: Povijest  -  Više èlanaka iz kategorije :: Povijest
Više èlanaka iz iste grupe...Životinjsko carstvo - U toj utrci niču industrijski gradovi kao gljive poslije kiše 

Socijalno pitanje kao uzrok Industrijske revolucije
ZAGREB 
Napredak u poljoprivredi, nagli porast stanovništva, tehničke novotarije i ljudska nastojanja ka dobiti, stvaraju jedan proces najprije u Engleskoj, a onda tek negdje oko 1830. i u ostalim dijelovima srednje Europe, naime Industrijsku revoluciju.
Nakon ranijih otkrića industrijalizacije, kao što su tkalački stroj i mehanička preslica, nastupaju vrlo brzo - u svom pobjedničkom pohodu - parni stroj i željeznica. Industrijski su centri sa svojim rudnicima, željeznom i čeličnom industrijom, kao i strojarstvom bili predvodnici jedne nove vremenske faze industrijskog razvoja. U toj utrci niču industrijski gradovi kao gljive poslije kiše, gdje snažno povećano seljačko stanovništvo nalazi zaposlenje. Uskoro se već sredinom stoljeća pokazuju tamne strane industrijalizacije: veliko siromaštvo novonastale radničke klase, koja postaje kmetovima kućnog i tvorničkog rada. U to se vrijeme (a bojim se da se ponovno vraćamo) radilo pod ekstremno dugim radnim vremenom a iskorištavanje njihove jeftine radne snage pod neshvatljivo teškim radnim uvjetima bila je svakodnevica. Samim tim pada taj i tako najširi sloj stanovništva u još veću bijedu i siromaštvo.
Jedna od većih opasnosti koje su bile posljedice izazvane takvim uvjetima bila je u tome da se društvo još više razdjeli: Na jednoj strani bogati tvorničari i veleposjednici, a na drugoj strani bez esencijalnih sredstava za život osiromašeni proletarijat. Takvo mizerno stanje širokih obespravljenih radničkih masa inicira na početku pojedine bogate poduzetnike ka stvaranju socijalne pomoći, koju čak zahtijevaju i crkveni predstavnici. Ali do promjene dolazi tek onda kada se radnici počinju sami udruživati u stranke i sindikate, a stvaranje državne socijalne politike popravlja njihovu dotadašnju nezavidnu situaciju. Novodobivenom slobodom ojačava se radnička klasa i razantnim tehničkim napretkom u teškoj industriji, strojarstvu i elektrotehnici, i to naročito u vrijeme visoke konjunkture, postaje sve svjesnija svoje uloge u zajednici. K tome se situacija podjelom posla, smanjenjem radnog vremena i boljim plaćama smiruje.
(nastavlja se)


 


***************
Tekst iz kategorije: Povijest,  autor teksta: Miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  24.1.2009. 
Tema :: Životinjsko carstvo  ID#1353 Rec:4  RB42
Izvor teksta

Kategorija: Akcije  -  Više èlanaka iz kategorije :: Akcije
Više èlanaka iz iste grupe...Akcije -  

USPJEŠNI ZAVRŠETAK HUMANITARNE AKCIJE "DARUMO ANJI DA NASTAVI ŽIVJETI"
ZAGREB 

Humanitarna akcija "Darujmo Anji da nastavi živjeti" je uspješno završila. U devet dana trajanja akcije je sakupljeno 64.452,00 kune, novac koji je potreban za kupnju drenažnog prsluka Smart Vest, koji će omogućiti maloj Anji bolje iskašljavanje sakupljenog sekreta u plućima i automatski s time rjeđe upale pluća i boravke u bolnici na Srebrenjaku.
Tamo gdje je zakazala država, dje je zakazalo Ministarstvo zdraavstva i HZZO iskazala se humanost ljudi.
Na blogovima 'Humanitarni niskozemac' (http://humanitarianniskozemac.blog.hr/) i 'Mala Anja' (http://malaanja.blog.hr/) se može saznati kad će drenažni prsluk biti predan maloj Anji kao i o namjeri njenih roditelja da novac koji preostane od kupnje prsluka podijeli između dvije obitelji koje imaju djecu s posebnim potrebama i 80 postotnog invalida. Radi se o humanoj gesti je i njima samima, roditeljima male Anje, potrebna svaka kuna za liječenje male Anje, koja je nepokretna zbog cerebralne paralize i ima još i epi napadaje. 


***************
Tekst iz kategorije: Akcije,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  20.1.2009. 
Tema :: Akcije  ID#1352 Rec:5  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Dupli standardi -  

Zagrebačka 'Arena' i invalidi
ZAGREB 

Nažalost i pokraj raznih zakona u kojima se štite prava invalida ona se i dalje krše na svakom koraku.
Na nedavnom koncertu u Zagrebačkoj 'Areni' je došlo do grubog kršenja ljudskih prava invalida. Zagrebačka 'Arena' se može pohvaliti kako se je prilikom njene gradnje mislilo i na invalide. Ima prilaznu rampu ima i lože za invalide. 100 postotnom invalidu u kolicima je skoro bio onemogućeni pristup u 'Arenu' i uživanje u koncertu. Kako nije riješen problem parkiranja oko Arene' tako se nije moglo ni parkirati na mjestu koje bi trebalo biti predviđeno za invalide. Pristupna rampa je bila zaleđena. Postoji lift u koji smiju ući važni gosti. Zahvaljujući upornosti pratilje 100 postotnog invalida Zagrebački gradonačelnik je dozvolio da uđu u lift.
Cijeli ovaj događaj ostavlja gorak okus u ustima. Ispada da su invalidi građani nižeg reda jer se ne smiju voziti liftom koji je namijenjen za važne goste. Naravno svu krivnju su pobrali zaštitari koji su se držali uputa kojih su dobili. Lift je za važne goste, nije za obične građane, a invalidi neka se snađu kako će ući u 'Arenu'.
To me jako podsjeća ne jednu scenu iz serije 'Kućanice' u kojoj Gaby, jedna od kućanica, uvjerava invalida u kolicima kako je njoj u peticama teže hodati nekoliko metara a njemu u kolicima to nije problem. Nažalost dobar dio ljudi u Hrvatskoj misli kao Gaby i ne misli kako su invalidi isto ljudi i da imaju ljudska prava. 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  20.1.2009. 
Tema :: Dupli standardi  ID#1351 Rec:6  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Povijest  -  Više èlanaka iz kategorije :: Povijest
Više èlanaka iz iste grupe...Životinjsko carstvo - Ideje Francuske revolucije o slobodi, pravu i patriotizmu djelovale su pored ostalog i dalje u školovanom građanstvu 

Revolucionarne srednjoeuropske borbe za slobodu, pravdu i jedinstvo
ZAGREB 


U ovo naše današnje krizno vrijeme, uzrokovano pobješnjelim i grubim neoliberalističkim kapitalizmom (moderni imperijalizam pod okriljem Globalizacije), premještanjem lukrativnih poslova multinacionalnih kompanija i sve bogatijeg i nezasitnijeg kapitalističkog sloja, zaboravlja se na povijest i gotovo slične situacije koje su se dešavale prije gotovo 200 godina. No, kako izgleda, i htjeli mi to ili ne, ne očekuje nas ništa bolje nego što je to onda bilo. Prema Marxu i Engelsu je upravo ta faza kapitalističkoga razvoja (imperijalizam) bila njegova zadnja faza prije revolucije. A što s tim, ne bi trebalo davati nikakav odgovor, već bi ga svako za sebe trebao logičnim razmišljanjem sam znati.
Pokušaj Bečkog kongresa za ponovnim uspostavljanjem predrevolucionarnih odnosa i stvaranje jednog stabilnog političkog i ekonomskog uređenje u Europi bilo je već od samoga početka osuđeno na propast. A zašto? A zbog čega drugog nego zbog policijskih mjera donesenih odlukama iz Karlsbada, s kojima se europskom građanstvu prema ustavnim mjerama ne dozvoljavaju politička prava, a samim time se njemačkim liberalima na jedno određeno vrijeme potiskuje želja za stvaranje svoje nacionalne države. Ideje Francuske revolucije o slobodi, pravu i patriotizmu djelovale su pored ostalog i dalje u školovanom građanstvu. One se očituju svugdje: u lecima, političkim časopisima, pjesmama, demonstracijama ili pak feštama (Wartburgfest 1817. ili na Hambacher Fest 1832.). Tako su se godinama skupljene i nabijene frustracije među građanima dvaput rasplamsale u revolucijskim tsunamijima, prvi put 1830. i 1848. drugi put, polazeći od Francuske i Pariza gotovo zahvaćajući cijelu Europu. No ipak one ne ostavljaju neki značajniji trag u povijesti i kao takve ostaju bez trajnog uspjeha, iako su se mogle prema potrebi tadašnje situacije osloniti na široke mase donjih slojeva građana tadašnjih velikih gradova. Građanski liberali nisu bili jedinstveni i većina je imala straha od širokih radikalnih narodnih masa. Zbog toga se je monarhija mogla, iako ne i u apsolutističkoj formi, i dalje još više učvrstiti. Stvaranje jedne Njemačke nacionalne države, usprkos početnih uspjeha revolucije iz 1848. ne uspijeva. Nastojanja Njemačkog nacionalnog zbora u Pavlovoj crkvi u Frankfurtu na Maini kako bi se stvorilo jedno novo Njemačko carstvo - s parlamentarnim narodnim zastupnicima - ostaje bezuspješno. Tako s propašću revolucije iz 1848. se osnažuje rivalitet između dviju velikih sila, Austrije i Pruske. Od tada one pokušavaju sva otvorena ustavna pitanja, kao i stvaranje Njemačke nacionalne države riješiti na svoj jedinstveni način i prema svojim idejama.
 


***************
Tekst iz kategorije: Povijest,  autor teksta: Miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  16.1.2009. 
Tema :: Životinjsko carstvo  ID#1350 Rec:7  RB41
Izvor teksta

Kategorija: Povijest  -  Više èlanaka iz kategorije :: Povijest
Više èlanaka iz iste grupe...Životinjsko carstvo - Napadom na Rusiju 1812. gdje Napoleon lomi zube na sibirskoj hladnoći  

Francuski revolution i nosati Napoleon
ZAGREB 


Naravno što bi bilo promatranje, ili pak „gledanje“ u prošlost bez da se niti jedenom ne osvrnemo na Francusku i doba njene (u svijetu najpoznatije) revolucije i njenog u povijesti svjetskog ratovanja najpoznatijeg vojskovođe, jest maloga, ali ne samo nosom velikoga Napoleona Bonaparte. Iako karakteristika maloga- ili pak velikoga nosa ne odaje o kakvoj se osobi radi, ipak se može već u uvodu zaključiti kako je taj patio od kompleksa manje vrijednosti i samim tim (što mu i uspjeva svojom karizmom) rasplamsalog nagona za nečim nedostižnim, nerealističnim idealima – žudnja ka moći i slavi.
Krajem 18. st. Francuska pada u duboku financijsku krizu. Zbog toga priziva Luwig XVI. 1789. godine generalne staleže koji su trebali dati zeleno svijetlo novim prozvanim poreznim reformama. Zastupnici trećega staleža zahtijevaju glasanje po glavi i prozivaju se sami – kada im se zahtjev ne odobrava – Nacionalnim zborom. Oni stvaraju novi ustav čiji je temelj izgrađen na osnovama ljudskih prava i Francuska postaje konstitucionalna monarhija. Napad na državni zatvor Bastille 14. srpnja 1789. privlači nerede u cijeloj zemlji. Privredne krize i upad stranih vojnih postrojenja u Francusku stvaraju radikalna strujanja što na kraju vodi ka ukidanju monarhije i Francuska postaje Republikom. 1792. novoizabrani Konvent ukida podjelu vlasti i stvara nove zakone koji bi trebali ostvariti jednakost svih građana. Pod vodstvom Robespierra uspijeva Jakobincima 1793. da dođu na vlast i pokriju Francusku revolucionarnim terorom. Tek 1795. obnavlja se novi ustav, dijeli vlasti i tzv. „Direktorij“ preuzima vladu.
Napoleonovi vojni uspjesi doprinose njegovoj karijeri, da bi 1799., dakle samo četiri godine kasnije, zbacio taj Direktorij s vlasti i preuzeo kao prvi Konzul vlast i naravno ukinuo revoluciju. Tako Napoleon stvara s čitavim carstvom jednu novu monarhiju i provađa privredne i pravne reforme u zemlji. Zahvaljujući svojoj snažnoj vojsci prisiljava kaotičnu Europu pod francusku prevlast, pobjeđuje Prusku i Austriju i slama Sveto rimsko carstvo njemačke nacije. Posljedice takve njegove politike su otklanjanje njemačkih malih državica i stvaranje Rajnskog saveza. Pruska se nakon poraza zamalo raspala, ali se ipak nakon donesenih reformi oporavlja i obnavlja. Zahvaljujući svojoj snažnoj floti Engleska se izvlači iz francuske invazije i stvara, usprkos blokade s kopna, centar otpora. Napadom na Rusiju 1812. gdje Napoleon lomi zube na sibirskoj hladnoći (nekoliko desetljeća još jedan mali kenjac s brčićima, luđačkog pogleda i fajnih manira), što donosi velike gubitke započinje Napoleonov pad. Europski se narodi podižu i protjeravaju ga do 1815.
(nastavlja se)
 


***************
Tekst iz kategorije: Povijest,  autor teksta: Miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  13.1.2009. 
Tema :: Životinjsko carstvo  ID#1349 Rec:8  RB40
Izvor teksta

Kategorija: Akcije  -  Više èlanaka iz kategorije :: Akcije
Više èlanaka iz iste grupe...Akcije -  

Humanitarna akcija : DARUJMO ANJI DA NASTAVI ŽIVJETI
ZAGREB 

Pošto se radi o humanitarnoj akciji o kojoj ovosi život šestogodišnje djevojčice prenijet ću tekstove s dva bloga.

Prijenos teksta s bloga humanitarni niskozemac (http://humanitarianniskozemac.blog.hr/)
Ne znam da li ima na blogu neko tko nije čuo za malu Anju iz Zagreba i njezine hrabre roditelje. No ako i ima evo ukratko nešto o toj hrabroj princezi i njezinim roditeljima.
Mala Anja je šestogodišnja djevojčica koja sa roditeljima zivi u Zagrebu.
Od rođenja je stopostotni invalid (cerebralna paraliza), boluje od epilepsije (dnevno ima oko sto napada) te ima velike problema sa dišnim putovima.
Apsolutno je ovisna o 24 satnoj brizi i njezi te treba pomoć u svakoj situaciji.
Zbog velikih problema s dišnim putovima (učestali bronhitis, upala pluća i ostala infekcija dišnih putova) mala Anja veći dio godine provede u bolnici.
Ovih dana Anja je ponovo hospitalizirana u bolnicu no ovaj put prolazi kroz najteže razdoblje od kad se rodila. Naime zaprimljena je sa teškom upalom pluća, slabim dotokom kisika u krvi te vrlo visokom temperaturom (40 stupnjeva).
Sve je to kulminacija zbog toga sto se Anja ne zna pravilno iskašljavati uslijed čega postepeno dolazi do velikih nakupina sekreta u plućima te joj je otežano disanje i smanjuje se količina kisika u krvi.
Nažalost , često je slučaj da teško oštećene osobe kao sto je mala Anja kad imaju tako često teške upale pluća dolazi do zatajenja disanja što u pravilu znaci SMRT.

No kako bi se takvo što spriječilo, djevojčici je potreban DRENAŽNI PRSLUK (http://www.SmartVest.info) iz Amerike, koji se koristi kod respiratornih bolesti.
Svojim visoko frekventnim oscilirajucim prslukom pomaže mobiliziranju sluzi u dišnim putovima te time poboljšava iskašljavanje plućnog sekreta, povećava plućni kapacitet oboljelih i smanjuje rizik od infekcija.
No cijena drenažnog prsluka od 11 tisuća dolara (oko 60 tisuća kuna) je prevelika za mali proračun roditelja male Anje koji ionako izdvajaju veliki novac za skupe lijekove i vježbe i jednostavno ne mogu izdvojiti toliki novac.

I upravo me to nagnulo da Humanitarna udruga „Hulp en liefde“ čiji je predsjednik Marijo Herman u suradnji sa Humanitarnom udrugom „Pomoc i ljubav“ iz Pule, predsjednik je gospodin Teofik Starčević da pokrenu humanitarnu akciju po nazivom :„DARUJMO ANJI DA NASTAVI ŽIVJETI“.

Svrha ove akcije je da se prikupi novčani iznos od 11 tisuća dolara (oko 60 tisuća kuna) kako bi se malom andelu Anji kupio potrebiti drenažni prsluk Smart West i time joj omogućili da nastavi živjeti.
Akcija kreće danas a završava kad sakupimo predviđeni iznos za kupnju drenažnog prsluka.

Ovim putem Vas humanitarac Marijo Herman, zamoljava da svojim novčanim uplatama na Anjin žiro racun u Zagrebackoj banci 2360000 – 1000000013 poziv na broj 3113728810 , pomognete da uistinu sakupimo predviđeni iznos.
Imajte na umu da Vama neće ništa značiti ako odvojite koju kunu a maloj Anji će to značiti ŽIVOT.

Humanitarac Marijo Herman je veliki zagovornik one izreke :“manje priče više rada“, on i gospodin Teofik Starcevic (predsjednik HU „Pomoć i ljubav“ iz Pule) uplatili su prvih početnih 10.000 kuna dakle ostalo je „samo“ još 50.000 kuna.

O samom tijeku akcije, tko je sve sudjelovao, tko se sve od medijija, sponzora i donatora uključio pravodobno ću Vas obavjestavati na humanitarni niskozemac na svom blogu " Humanitarni niskozemac" (http://humanitarianniskozemac.blog.hr/)

Što reći na kraju, dragi moji prijatelji krenimo u akciju i DARUJMO ANJI DA NASTAVI ZIVJETI !

Prijenos teksta s bloga "Mala Anja" (http://malaanja.blog.hr/)
Zovem se Anja Kostanjevečki imam pet godina.Imam cerebralnu paralizu (oduzeta su mi sva četiri ekstremiteta) i bolujem od epilepsije (imam do 300 napada dnevno)

Dobar dan dobri ljudi!

Roditelji smo djevojčice Anje Kostanjevečki, koja je od rođenja stopostotni invalid.
Naša djevojčica ima cerebralnu paralizu (oduzeta sva četiri ekstremiteta) i boluje od epilepsije (oko 300 napada dnevno). Naša malena nije u stanju samostalno živjeti nego je 24 sata potpuno ovisna o nama te treba apsolutnu pomoć u svakoj situaciji (oblačenju, hranjenju, kupanju, sjedenju, vježbanju, održavanje higijene i sl.).
Od prvog dana njezinog rođenja uključena je u sve terapijske tretmane. U Hrvatskoj smo gotovo obišli sve rehabilitacijske centre a bili smo i u Njemačkoj te u Sloveniji.
Također veliki broj antiepileptika nisu na popisu HZZ-o tako da lijekove naručujemo iz inozemstva. Zbog čestog problema sa dišnim putovima naša malena zna biti hospitalizirana i po dva tjedna u bolnici. Uz lijekove i rehabilitaciju našoj malenoj su potrebna i razna invalidska pomagala (invalidska stajalica, invalidska hodalica, invalidska kolica, invalidska auto sjedalica i sl) a koja svako zasebno koštaju u rasponu od 10 do 20 tisuća kuna a naše zdravstvo ne pokriva niti desetinu troškova. Dakle sve troškove rehabilitacije, lijekove te invalidska pomagala snosimo mi sami roditelji. Kako naša malena dosta mentalno zaostaje, ne govori, ne hoda i ne sjedi, nema kontrolu glavice i ima veliki broj epileptičnih napada i u sve to jako je spastična potrebne su joj mnogobrojne vježbe (logoped, fizikalna terapija, radna terapija, terapijsko jahanje, bazen) a sve se dodatno plača.
Uskoro će naša malena i na operaciju kukova koja je s obzirom na njezinu dijagnozu dosta rizična a nakon toga moramo kupiti ortoze za kukove koje koštaju oko 7 tisuća kuna a naše zdravstvo pokriva samo trideset posto te cijene.

Unatoč svim našim silnim naporima da našoj malenoj uspijemo sve to osigurati, unatoč svim terapijskim tretmanima kojoj pokušavamo poboljšati njezin ionako težak život kojeg još nije ni osjetila a željna je života naša primanja nisu više dovoljna da podmirimo sve te silne troškove koje imamo. Bilo kakva Vaša pomoć bilo u kupnji invalidskih pomagala, plaćanju vježbi ili potrebitih lijekova ili bilo kakva Vaša novčana donacija dobro bi nam došla kako bi našoj malenoj osigurali kakav takav normalan život jer ona je prije svega dijete, dijete koje toliko željno života.
Zato molimo sve Vas dragi naši dobri ljudi da nam pomognete na bilo koji način a naša mala princeza će Vam se zahvaliti samo na jedan način a to je njezin USPJEH.

U nadi da ćete nam na bilo koji način pomoći, mi roditelji naše Anje Kostanjevečki unaprijed Vam se od srca zahvaljujemo!  


***************
Tekst iz kategorije: Akcije,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  12.1.2009. 
Tema :: Akcije  ID#1348 Rec:9  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Gdje je istina? -  

DO TOGA NIJE TREBALO DOĆI
ZAGREB 

Događaji od od kraja prošle i početka ove godine smo su potvrdili glasinu koja već duže vremena kruži područjem Hrvatske: Hrvatskom zapravo upravljaju razni interesni lobiji koji nažalost ne misle na opće dobro, već na vlastiti korist, rezultat je na štetu hrvatskog naroda. Krajem prošle godine doneseni je sramotni Zakon o igralištima golfa kojime se ozakonjuje otimačina poljoprivrednoga zemljišta i njegovo pretvorbu u građevinsko preko famoznih golf igrališta. Investitor golf igrališta ima pravo da uz minimalnu naknadu kupi poljoprivredno zemljište, a ako ne može zakonskim putem može ga oduzeti jer su golf igrališta proglašena od nacionalnog interesa. Pri tom ne postoji nikakva zabrana oko gradnje pratećih objekata, tako da se opet zakonski putem može izgraditi cijelo jedno naselje urbanih vila uz pomoć golf terena. O štetnim utjecajima na okoliš – voda, mijenjanje cijelog ekosistema se ne vodi računa. Drugim riječima išlo se je na ruku građevinskom lobiju.
Posljedice utjecaja drugog lobija koji ima utjecaja na energetiku hrvatske se može vidjeti ovih dana kad je Rusija zatvorila dotok plina europi zbog prepucavanja s Ukrajinom. Oko 600.000 kućanstava, otprilike 2.000.000 ljudi, koji su ovisni o plinu plus razne firme plus industrija sa strahom gledaju kako će se završiti ova drama oko plina. U ovj priči je najgore što Hrvatska ne bi smjela osjetiti svu strahotu ove plinske drame da se je imalo ne samo energetsku strategiju već i da određeni lobiji se nisu bahato ponašali prema onom što Hrvatska ima, odnosno imala je jer je iznajmljeno ili prodano.
Hrvatska zahvaljujući svojem geografskom položaju se može pohvaliti jedni bogatstvom s kojim se može pohvaliti malo zemalja u njenom susjedstvu – nalazištima nafte i plina. Ona nisu velika ali čisto dovoljna da se izbjegne potpuna ovisnost o uvozu tih energenta. Nažalost zbog lobija koji su koncentrirani oko hrvatske naftne industrije i potpomognutim nuklearnim lobijem Hrvatska je postala potpuni ovisnik o uvozu nafte i plina. Hrvatska posjeduje plinska polja i spremnike za plin. U bivšoj Jugoslaviji su se pravile istražne bušotine na Jadranskom podmorju i na par mjesta su se pronašla nalazišta plina. Počelo se je razmišljati o eksploataciji- Došao je rat i obustavljene su radnje koje su prethodile eksploataciji plina. Hrvatska je postala samostalna. Počelo se je govoriti kako se Hrvatskoj ne isplati ekploatirati plin, jer je puno jeftiniji zemni plin iz Rusije, puniti spremnike za plin , ali se zato isplati Sloveniji koja je iznajmila dio kojem je još u staroj Jugoslaviji imala svoj dio plina. Isto tako se je govorilo kako se Hrvatskoj ne isplati eksploatirati plin iz Jadranskog podmorja, jer ga ima malo. Talijanima se je isplatilo da krenu u eksploataciju plina u hrvatskom dijelu Jadranskog podmorja. Javnost nije nikad saznala što je MOL dobio kad je kupio prvo 25 plus jednu dionicu INE, a zatim od malih dioničara kupio dodatne dionice. Doduše nije mu uspjelo postati vlasnikom INE. S tugom se mora konstatirati da zahvaljujući lobijima koji drmaju političarima i državom hrvatski narod sa strahom sluša vijesti, bojeći se ako uskoro ne krene plin da će se morati smrzavati u svojim domovima. Tog straha su pošteđeni Slovenci, Mađari, Talijani – koji se ne mogu pohvaliti onim što Hrvatska ima, odnosno imala je jer je lobiju više odgovarala energetska ovisnost. Da se priča zaokruži tu je i plinsko-naftno nalazište u Sibiru – 'Bijele noći'- kojim je upravljala Ina dok ga nie prodala kad je Hrvatska postala samostalna. 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  10.1.2009. 
Tema :: Gdje je istina?  ID#1347 Rec:10  RB1001
Izvor teksta
Page 4 of 95: <<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>  
.... Pronadjeno tekstova: 950
Aproved by IMS.
Right menu
Novo na portalu

Novosti
 

 
Vijesti

Prostor za vijesti
 

 
Govorne vijesti

Poruka administratora
 
Informacije

Klik na sliku za govor


 
Zanimljivosti
Internet oglačavanje

Tvrtke
 

 
Upomoć!!!

Crveni križ
Hrvatske

 

 
Privatizacija Arenaturista

Povijest privatizacije
Arenaturist

 

 
Ostali linkovi
Tražilice

Tražilice za nekretnine:
 

 
RSS kanali

Hrvatske novine
RSS

 

 
Tekstove kreiraju
  Linkovi na oglase:
NEKRETNINE

HRV.- Real Estate
ENG. -
Real Estate
GER. - Real Estate
  Iz svijeta
cnn.com
bbc.com
    Oglasni prostor
Nema oglasa
Bezoglasni prostor
Za postavljenje banera za udruge i neprofitnih organizacija pošaljite baner i URL na email!
    RSS  Novine   
Zadnji tekstovi: RSS Hrvatskih Novina
A  B  C  Č  Ć  D    E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž  |   Hrvatske-novine |
Copyright © Hrvatske-Novine.com 2005.-2008. - Powered by Macronet software engine
Hrvatske Novine