Hrvatske-Novine.com · Komentari i vidjenja · Jutarnji · Vecernji · HINA · Kritike vlasti
Istra · Dalmacija · Zagreb ·
·Hrvatske novine su kritika loših stvari i događanja u današnjoj Hrvatskoj. Ukoliko želite čitati pohvale i hvalospjeve slušajte hrvatski radio i televizijske postaje u vrijeme kada političari govore o svojim uspjesima. Mi otvoreno govorimo o pljački (bez obzira ako je pokrivena odlukama sudova).
   About Us |  Info |  Kategorije |  Tekstovi |   English | Deutsche
rolex replica

Kategorije
Važne teme
Grupa Pi-5
Povijest privatizacije
Istra

 Istra na webu

   Istra vijesti na webu
 
Dalmacija
Zagreb
Turizam
Posao
  Poslovni prostor
  Dionice
  Cijene Dionica
Hrvatske-novine.com
Tekstova: (950) Svi tekstovi...

Kategorija: Povijest  -  Više èlanaka iz kategorije :: Povijest
Više èlanaka iz iste grupe...Životinjsko carstvo - pojam demokracija izranja po prvi put u antičkoj Grčkoj 

Etnogeneza i paqtologija
ZAGREB 


Antička Grčka
Gledano na našu današnju domaću demokraciju koja sve više liči na nekakvu razularenu burlesku morali bi se prisjetiti i osvježiti pamćenje odakle nam taj pojam i način vladavine dolazi, i naravno od koga i kako je stvoren.
Nešto oko 2000. g. prije Krista nastanjuju Grčka plemena Balkanski poluotok, otočja i obale Egejskog mora gdje grade politički mnoge manje nezavisne gradove države. Na sebe su s kulturnog stanovišta gledali kao na jedno jedinstvo, jer su se služili istim jezikom, a obožavali su i iste bogove. Iz mnogobrojnih Grčkih polisa izdvajaju se još i danas dva od njih, Sparta i Atena. Sparta u vrijeme seoba utjelovljuje ratničku državu, a Atena u 6. st. prije Krista razvija prvu demokraciju. Dakle, pojam demokracija izranja po prvi put u antičkoj Grčkoj. Jedan od starijih pisanih izvora koji piše o povijesti demokracije je bio Herodot (484. – 425. pr. Kr.) koji u V. stoljeću prije Krista bilježi kako Kleisthenes uvodi „demokratia“ u Ateni. Tu antika doživljava klasičnu demokraciju 0d 508./507. do 322. svoj procvat s dalekosežnom samovladom atenskog građanstva. Ali, kao i uvijek zbog ljudskog ega, već se u to vrijeme ona nalazi na udaru kritike i to ponajprije od predstavnika grčke filozofije Platonom (427 – 347 pr. Kr. Koji svoju kritiku zasniva na vlastitom lošem iskustvu zbog atičke demokracije, njenog mijenjanja ustava, poraza i raspada tijekom peloponeskog rata Atene protiv Sparte od 431. do 404. pr. Kr.) i Aristotelom (384. – 322. pr.Kr.). Oni pojam demokracije poistovjećuju s „vladavinom rulje“, vladavina sirotinje, needucirane mase koji kao takav ostaje negativno obilježen (tek se u novije vrijeme, naročito tokom američke i francuske revolucije u 18. st. dobiva pojam demokracije svoj ponovni prapočetni pozitivni značaj).
Spartanci i Atenjani su bili ponosni na svoju slobodu koju početkom 5. st. brane od prijetećeg uništenja velikog Perzijskog carstva. Nakon toga Atena stvara glavnu vladavinu nad Grcima na području cijelog Egejskog mora i stvara u vrijeme Perikla klasičnu Grčku kulturu. Atenska se Akropola ukrašava hramom dok bojanje vaza dostiže svjetsku važnost, tada nastaje i teatar, a filozofija se razvija kao znanost.
Nakon dugog spomenutog rata Sparta i Atena gube svoju prevlast. Na kraju 4. st. mladi makedonski kralj Aleksandar organizira cjelokupnu Grčku vojsku protiv Perzijskog carstva i pri tom osvaja cijeli orijent sve do rijeke Ind. Doduše njegovo se carstvo brzo raspalo ali se je Grčka kultura proširila po cijelom istočnom Sredozemlju i nastaje kao svjetska kultura Helenizam.
Još i danas u cijelom se svijetu osjeća utjecaj Grčke kulturne umjetnosti, literature, znanosti i politike. Kako se to može objasniti? Antički su Grci od samog svog početka bili vrlo slobodni i samosvjesni u odnosu prema svojim bogovima. Za razliku od Egipćana oni nisu nikad svoje vladare činili bogovima. Zbog tog su sve više dobivali na slobodi i time čak došli do prvih znakova demokracije, ljude su stavljali u središte svoje umjetnosti i svijet, uopće, objašnjavali prema svojim vlastitim promatranjima i razmišljanjima.
Zar bi nam nakon ovog trebao zaključak? Ne ne bi. A zašto? Pa zar nije neko, jedan naš biser, ne tako davno rekao (e gluposti li) kako je naša demokracija najbolja na svijetu(!)
 


***************
Tekst iz kategorije: Povijest,  autor teksta: Miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  11.12.2008. 
Tema :: Životinjsko carstvo  ID#1336 Rec:1  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Povijest  -  Više èlanaka iz kategorije :: Povijest
Više èlanaka iz iste grupe...Životinjsko carstvo - u dolinama rijeka Nila, Eufrata i Tigrisa nastaju visoko razvijene prve u povijesti ljudske kulture 

Prve razvijene kulture na Nilu i Eufratu
ZAGREB 


Prve razvijene kulture na Nilu i Eufratu
Prema svim saznanjima moderne znanosti stvara nam se današnja civilizacija koju mi više-manje i poznamo procesualno tisućljećima. Od vrhunskih otkrića i pronalazaka ljude muče i mučile su oduvijek razne boleštine i naravno budalaštine. Boleštine, tu najprije mislim na virusna ali i druga oboljenja izazvana subjektima iz vana, ali i onima koje su u čovjeku od samog rođenja genetski usađena – naročito ona psihosomatska. Kada pišem o budalaštinama onda mislim u prvom redu vođenje ratova iz razno raznih pobuda, ponajprije ljubavi i mržnje. No, spominjući razne civilizacije – a tako i ovu našu – su sve bile osuđene na propast. Osnovni razlog tim tragedijama je oduvijek bio i bilo u samim nama, ljudima. Čovjek nije nikada bio niti će ikada bit zadovoljan sam sa sobom i svojom okolicom i zajednicom. Nije teško pogoditi radi čega: „zbog malog, neodgojenog i zapuštenog ega“ bio bi moj odgovor. No, vratimo se mi našoj temi i vidimo gdje (nastavljajući se na prethodni tekst) nastaju, nakon navedenog kamenog doba, prve civilizacije.

Dok se Europa još nalazila na nivou ranog kamenog doba, u dolinama rijeka Nila, Eufrata i Tigrisa nastaju visoko razvijene prve u povijesti ljudske kulture (oko 4000 g. p.n.e. Zajedničko obilježje tih visoko razvijenih kultura bilo je: neposredna vladavina boga - faraona, pronalazak pisma, nevjerojatni pomaci na području arhitekture, kulture, pravni sistem, diferencirane pretpostavke o bogu i religiozni običaji. Ovaj se vremenski period, dakle od stvaranja prvih visokih kultura pa sve do propasti Rimskog carstva naziva Antičko doba.) i kasnije u dolinama Indusa (oko 2500 g. p.n.e.) i Huanghoa (1500 g. p.n.e.).
Rijeke su te koje su ljude natjerale na zajednički rad svojih stanovnika i upravo je ta „prisila“ na zajedništvo jedan od razloga za stvaranje prvobitnih država. Samim time se je moglo samo uz pomoć dobro smišljenog sistema navodnjavanja za život neophodne vode doći do proizvodnje viška hrane. Upravo radi tog viška više nije bilo potrebno da svi ljudi rade na poljima kao poljodjelci, nego su se mnogi specijalizirali i usavršili svoja znanja kao rukotvorci, činovnici, svećenici, znanstvenici i umjetnici.
Uz to je religija u životu ljudi igrala jednu od važećih uloga (svaki je Egipćanin vjerovao u zagrobni život). Tako nastaju kao tehničko majstorsko čudo i piramide koje su služile faraonima (još se ne zna zašto, ali se kao i uvijek sumnja) kao velike grobnice. Ta dobro očuvana „groblja“ značajni su nam izvori informacija o tadašnjem životu. Vladar je važio za božanstvo – što nam je i danas vrlo dobro poznato -, ili pak kao sin najvišeg boga. Samim tim bila je vladavina vladara i religijski opravdana i kao takva se i danas opravdava. Pismeni su činovnici i svećenstvo nadgledali izvršenje kraljevske zapovijedi i računali su se u gornji društveni stalež. Zadaća zajednice i opskrba na užem prostoru zahtijevale su strogost. To je bio početak stvaranja država s učinkovitom upravom. Tako nastaje u Egiptu veliko centralno carstvo rukovođeno iz glavnog grada. U Mezopotamiji se stvaraju više manjih gradova država. Gradovi su kao politički, kulturni i privredni centri bili obilježeni zidovima, vratima, hramovima i palačama, kanalima i silosima.
Prije nešto otprilike 5000. g. ljudi koji su živjeli u tim riječnim kulturama pronalaze pismo. Ono omogućuje kontrolu i ispitivanje svih procesa kao i bilježenje značajnijih misli i iskustva. Pored pisma, znanstvenih spoznaja, tehničkih pronalazaka i jedne samostalne umjetnosti i literature obilježjima visoke kulture pripadaju još i pravo i zakoni.
 


***************
Tekst iz kategorije: Povijest,  autor teksta: miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  10.12.2008. 
Tema :: Životinjsko carstvo  ID#1335 Rec:2  RB30
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Dupli standardi -  

OPĆA POVELJA O DUŽNOSTIMA ČOVJEKA
ZAGREB 

Preambula

Pošto su priznavanje dostojanstva koje pripada svim članovima ljudske porodice, priznavanje jednakih i urođenih prava za sve osnova slobode, pravednosti i mira u svijetu, te uključuju dužnosti ili odgovornosti,pošto ekskluzivno postojanje prava na konflikt ima za posljedicu razdvajanja i neprekidne svađe i pošto zapostavljanje dužnosti čovjeka može voditi do bezakonja i kaosa, pošto vladavina prava i unapređivanje ljudskih prava ovisi od spremnosti svakog
muškarca i žene da budu pravedni, pošto globalni problemi zahtijevaju globalna rješenja, što se, opet, može postići samo kroz ideje, vrijednosti i norme koje uživaju poštovanje svih kultura i društavapošto svi ljudi imaju odgovornost, da kako na licu mjesta, tako i u globalu unapređuju bolji društveni poredak, i to kako najbolje znaju, što je cilj koji ne može biti postignut samo putem zakona, propisa i konvencijapošto se ljudska stremljenja ka napretku i poboljšanju mogu ostvariti samo kroz sporazumne vrijednosti i mjerila koja u svako doba važe za sve ljude i institucije
Generalna Skupština Ujedinjenih Naroda usvajaovu Opću povelju o dužnostima čovjeka. Ona treba da bude zajedničko mjerilo za sve narode i nacije, s ciljem da svaka individua i svaka društvena ustanova, sukladno ovoj Povelji, doprinesu napretku zajednica i prosvjetljenju njihovih članova. Mi, narodi zemlje, ovim obnavljamo i pojačavamo već proklamirane obveze u Općoj povelji o ljudskim pravima: potpuno prihvaćanje dostojanstva svih ljudi, njihove urođene slobode i jednakosti i njihove solidarnosti. Svijest o ovim dužnostima i njihovo
prihvaćanje treba unapređivati u cijelom svijetu.

Fundamentalni principi humanosti
Član 1:
Svaka osoba, neovisno od spolne pripadnosti, etničkog porijekla, socijalnog statusa, političkog uvjerenja, jezika kojim govori, starosne dobi, nacionalnosti ili religije ima dužnost da se prema svakom čovjeku ponaša ljudski.

Član 2:
Nitko ne treba da podržava nečovječno ponašanje bilo koje vrste, naprotiv, svi ljudi imaju obvezu da se zalažu za dostojanstvo i samopoštovanje drugih ljudi.

Član 3:
Niti jedna osoba, niti jedna grupa ili organizacija, niti jedna država, vojska ili policija nisu na strani dobra ili zla, svi oni podređeni su moralnim mjerilima. Svaki čovjek ima obvezu, pod bilo kojim okolnostima, podržavati dobro i spriječiti zlo.

Član 4:
Svi ljudi, obdareni razumom i savješću, imaju obvezu u duhu
solidarnosti preuzeti odgovornost prema svima, porodicama i
zajednicama, rasama, nacijama i religijama: Ono što ne želiš da tebi drugi učine, ne čini ni ti drugima.


Nenasilje i poštivanje života
Član 5:
Svaka osoba ima dužnost da poštuje život. Nitko nema prava povrijediti,mučiti ili ubiti drugu ljudsku jedinku. Ovo ne isključuje pravo na opravdanu samoobranu od drugih individua i zajednice.

Član 6:
Konflikti između država, grupa ili individua trebaju biti riješeni bez sile. Niti jedna vlada ne smije tolerirati akte genocida ili terorizma, ili učestvovati u njima, dalje, ona ne smije zlouporabiti žene, djecu ili druge civile kao sredstvo vođenja rata.
Svaki građanin ili javni nositelj odgovornosti ima obvezu da djeluje na miran i nenasilan način.

Član 7:
Svaka osoba je neizmjerno vrijedna i mora biti zaštićena po svaku cijenu. Pored toga, zaštitu zahtijevaju i životinje i ljudski okoliš.
Svi ljudi imaju obvezu za dobrobit sadašnjih stanovnika zemlje i budućih generacija zaštititi zrak, vodu i tlo.


Pravednost i solidarnost
Član 8: Svaka osoba ima obvezu ponašati se časno i fer. Niti jedna osoba ili grupa ne treba da uzmu nešto što je u posjedu druge osobe ili grupe ili da to protiv njihove volje otuđe.

Član 9:
Svi ljudi kojima su dana potrebna sredstva, imaju obvezu učiniti ozbiljne napore za nadilazenje siromaštva, neuhranjenosti, neznanja i nejednakosti. Oni svugdje u svijetu treba da unapređuju razvoj koji će za sve ljude osigurati dostojanstvo, slobodu, sigurnost i pravednost.

Član 10:
Svi ljudi imaju obvezu marljivošću i zalaganjem razvijati svoje sposobnosti; svi trebaju imati jednake šanse za obrazovanje i smisljen rad. Svatko treba pružiti podršku onima koji je trebaju, onima kojima je nešto uskraćeno, onima koji imaju teškoće u razvoju i žrtvama diskriminacije.

Član 11:
Sva imovina i sva bogatstva moraju, suglasno s pravednošću, odgovorno biti uporabljena u cilju unapređivanja čovječanstva. Ekonomska i politička moć ne smiju se koristiti kao sredstva vladavine, nego moraju biti iskorištena u cilju stvaranja ekonomske pravednosti i socijalnog reda.


Istinitost i tolerancija
Član 12:
Svaki čovjek ima dužnost govoriti istinu i djelovati u duhu istine. Niko, pa ma koliko on bio moćan i na visokom položaju, ne smije lagati. Mora se poštovati pravo na privatnost, te na osobno i poslovno povjerenje. Nitko nije obvezan nekom drugom u bilo koje doba kazati potpunu istinu.

Član 13:
Niti jedan politički službenik, privrednik, naučnik, pisac ili umjetnik nisu oslobođeni općih etičkih mjerila, niti su ovih mjerila oslobođeni ljekari, pravnici ili drugi službenici koji imaju posebne obveze prema svojim klijentima. Drugi etički kodeksi ili etički kodeksi specifični za neke poslove moraju pratiti odrednice općih mjerila kao što su
istinitost i fair-play.

Član 14:
Sloboda medija u informiranju javnosti i kritiziranju društvenih ustanova i vladinih mjera - što je od izuzetne važnosti za jedno pravedno društvo -, mora se koristiti promišljeno i odgovorno. Sloboda medija sa sobom nosi posebnu odgovornost za sastavljanje točnih i istinitih izvješća.
Senzacionalna izvješća koja ugrožavaju ljudsku jedinku ili njeno dostojanstvo moraju se spriječiti.

Član 15:
Dok sloboda religije mora biti zagarantirana, predstavnici religija imaju posebnu obvezu, a to je da spriječe izražavanje predrasuda i diskriminirajuće radnje nad onima koji ne pripadaju istoj grupi. Oni ne treba da podstiču ili legitimiraju mržnju, fanatizam i vjerske ratove, naprotiv, treba da unapređuju toleranciju i međusobno poštovanje svih
ljudi.


Međusobno poštovanje i partnerstvo
Član 16:
vi muškarci i sve žene imaju obvezu da u svojim partnerskim odnosima jedni drugima pokažu poštovanje i razumijevanje. Nitko ne smije neku drugu osobu seksualno iskorištavati ili je učiniti ovisnom. Naprotiv, oba partnera se moraju brinuti o dobrobiti onog drugog

Član 17:
Brak - pored svih kulturnih i religioznih različitosti - iziskuje ljubav, vjernost i uzajamno davanje, i on treba da ima za cilj garanciju sigurnosti i međusobne podrške.

Član 18:
Razumno planiranje porodice je odgovornost svakog para. U odnosu između roditelja i djece treba da postoji ljubav, poštovanje, priznavanje i briga jednih za druge. Ni roditelji, niti drugi odrasli ne trebaju iskorištavati ili zlostavljati djecu.

Zaključak
Član 19:
Niti jedna odredba ove Povelje ne smije se protumačiti tako, da se u njoj pronađe pravo za državu, grupu ili pojedinca da djeluju u smislu kršenja dužnosti, prava i sloboda navedenih u ovoj i u Općoj povelji o ljudskim pravima iz 1948. godine. 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  9.12.2008. 
Tema :: Dupli standardi  ID#1334 Rec:3  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Dupli standardi -  

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA
ZAGREB 

10. prosinca 1948. godine je donesena Opća deklaracija o ljudskim pravima. Prilikom potpisivanja Opće deklaracije o ljudskim pravima po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika" i pri tome udaren kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava. Opća deklaracija o ljudskim pravima jedan je od prvih značajnijih dostignuća Ujedinjenih nacija koji kao dokument predstavlja osnovnu pravno obvezujućih međunarodnih instrumenata nastalih nakon 1948.

Deklaracija o ljudskim pravima je dostupna svima, ali malo ljudi zna njen sadržaj, a još manje ju je vidjelo.

Opća deklaracija o ljudskim pravima u tridesetak članaka jasnim i jednostavnim riječima govori o pravima koja jednako pripadaju svakoj osobi na ovom svijetu.

Pola država u svijetu još uvijek proganja i zatvara ljude zbog njihova uvjerenja, rasne pripadnosti, spola ili etničkog porijekla. Trećina vlada u svijetu muči zarobljenike.

Republika Hrvatske je jedna od potpisnika deklaracije i neke dijelove je unijela u Ustav.


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA (10.12. 1948.)

PREAMBULA
-BUDUĆI da su priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira u svijetu,
- BUDUĆI da su nepoštivanje i preziranje prava čovjeka imali za posljedicu akte, koji su grubo vrijeđali savjest čovječanstva, i budući da je stvaranje svijeta u kojem će ljudska bića uživati slobodu govora i vjerovanja i slobodu od straha i nestašice bilo proglašeno kao najviša težnja običnih ljudi,
- BUDUĆI da je bitno da prava čovjeka budu zaštićena vladavinom prava, da čovjek ne bude primoran da kao posljednjem sredstvu pribjegne pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja,
- BUDUĆI da je bitno da se unapređuje razvoj prijateljskih odnosa između naroda,
- BUDUĆI da su narodi Ujedinjenih Naroda ponovo potvrdili u Povelji svoju vjeru u osnovna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost čovjekove osobe i u ravnopravnost muškaraca i žena i pošto su odlučili da unapređuju društveni napredak i bolji životni standard u široj slobodi,

-BUDUĆI da su se države članice obavezale da, u suradnji s Ujedinjenim Narodima, postignu unapređenje općeg poštivanja čovjekovih prava i osnovnih sloboda i njihovo održavanje,
- BUDUĆI da je zajedničko razumijevanje tih prava i sloboda od najveće važnosti za puno ostvarenje te obaveze.


GENERALNA SKUPŠTINA PROGLAŠAVA OVU OPĆU DEKLARACIJU O PRAVIMA ČOVJEKA

kao zajedničko mjerilo postizanja za sve narode i sve države radi toga da bi svaki organ društva, imajući Deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i odgojem doprinese poštivanju ovih prava i sloboda i da bi progresivnim nacionalnim i međunarodnim mjerama osigurali njihovo opće i djelotvorno priznavanje i održavanje, kako među narodima samih država članica, tako i među narodima onih područja koja su pod njihovom ingerencijom.

Član 1
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.

Član 2
Svakome su dostupna sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao što su rasa, boja, spol, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, narodno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi pravni položaj. Nadalje, ne smije se činiti bilo kakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog položaja zemlje ili područ ja kojima neka osoba pripada, bilo da je ovo područje nezavisno, pod starateljstvom, nesamoupravno, ili da se nalazi ma pod kojim drugim ograničenjima suverenosti.

Član 3
Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost.

Član 4
Nitko ne smije biti držan u ropstvu ili ropskom odnosu; ropstvo i trgovina robljem zabranjuje se u svim njihovim oblicima.

Član 5
Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.

Član 6
Svatko ima pravo da se svagdje pred zakonom priznaje kao pravno sposoban.

Član 7
Svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo, bez ikakve diskriminacije, na jednaku zaštitu od strane zakona. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova Deklaracija i protiv svakog podsticanja na takvu diskriminaciju.

Član 8
Svatko ima pravo na djelotvorna pravna sredstva putem nadležnih nacionalnih sudova zbog djela kojima se krše osnovna prava koja su mu dodijeljena u Ustavu ili zakonu.

Član 9
Nitko ne smije biti podvrgnut samovoljnom hapšenju, zatvoru ili izgonu.

Član 10
Svatko ima pravo da ga u punoj jednakosti pošteno i javno sasluša nezavisan i nepristran sud radi utvrđivanja njegovih prava i obveza i bilo kakve krivične optužbe protiv njega.

Član 11
Svatko tko je optužen za krivično djelo ima pravo da se smatra nevinim dok se na temelju zakona krivnja ne dokaze na javnom pretresu na kojem je imao sva jamstva potrebna za svoju obranu. Nitko se ne smije smatrati krivim za krivično djelo na temelju bilo kakvog čina ili propušta koji nisu predstavljali krivično djelo u smislu nacionalnog ili međunarodnog prava u vrijeme kada su oni bili počinjeni. Isto tako ne smije se izricati teža kazna od one koja se mogla primjeniti kada je krivično djelo počinjeno.

Član 12
Nitko na smije biti izvrgnut samovoljnom miješanju u njegov privatni život, obitelj, dom ili prepisku, niti napadajima na njegovu čast i ugled. Svatko ima pravo na zaštitu zakona protiv ovakvog miješ anja ili napada.

Član 13
Svatko ima pravo na slobodu kretanja i stanovanja unutar granice svake države. Svatko ima pravo da napusti bilo koju zemlju, uključujući svoju vlastitu i da se vrati u svoju zemlju.

Član 14
Svatko ima pravo da traži i uživa utočište u drugim zemljama pred progonima. Na to se pravno ne može pozivati u slučaju progona koji su zaista izazvani nepolitičkim zločinima ili djelima protivnim ciljevima i načelima Ujedinjenih Naroda

Član 15
Svatko ima pravo na državljanstvo. Nitko ne smije samovoljno biti lišen svojeg državljanstva niti mu se smije odreći pravo da promijeni svoje državljanstvo.

Član 16
Punoljetni muškarci i žene bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, državljanstva ili vjere, imaju pravo da sklope brak i da osnuju obitelj. Oni su ravnopravni prilikom sklapanja braka, za vrijeme njegova trajanja i prilikom njegova razvoda. Brak se sklapa samo uz slobodan i potpun pristanak onih koji namjeravaju stupiti u brak. Obitelj je prirodna i osnovna društvena jedinica i ima pravo na zaštitu društva i države.

Član 17
Svatko ima pravo da sam posjeduje imovinu, a isto tako da je posjeduje u zajednici s drugima. Nitko ne smije samovoljno biti lišen svoje imovine.

Član 18
Svatko ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da promijeni svoju vjeru ili vjerovanje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, ispoljava vjera ili vjerovanje učenjem, vršenjem, obredima i održavanjem.

Član 19
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; ovo pravo uključuje slobodu mišljenja bez tuđeg mišljenja, a isto tako i traženje, primanje i saopćavanje obavještenja i ideja bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Član 20
Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Nitko ne može biti primoran da pripada nekom udruženju.

Član 21
Svatko ima pravo da sudjeluje u upravi svoje zemlje, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika. Svatko ima pravo na jednak pristup javnim službama u svojoj zemlji. Volja naroda treba da bude osnova vladavine vlasti; ta volja treba da se izražava u povremenim i istinskim izborima, koji treba da se provode općim i jednakim pravom glasa, tajnim glasanjem ili odgovarajućim postupcima slobodnog glasanja.

Član 22
Svako, kao član društva, ima pravo na socijalno osiguranje i pravo da ostvaruje ekonomska, socijalna i kulturna prava neophodna za svoje dostojanstvo i za razvoj svoje ličnosti putem državne pomoći i međunarodne suradnje, a u skladu s organizacijom i sredstvima svake države.

Član 23
Svatko ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i povoljne uvjete rada i na zaštitu od nezaposlenosti. Svako, bez razlike, ima pravo na jednaku plaću za jednaki rad. Svatko tko radi ima pravo na pravičnu i povoljnu naplatu koja njemu i njegovoj obitelji osigurava čovjeku dostojni opstanak i koja se, po potrebi, dopunjuje drugim sredstvima socijalne zaštite. Svatko ima pravo da radi zaštite svojih interesa obrazuje sindikate i da stupa u njih.

Član 24
Svatko ima pravo na odmor i dokolicu uključujući razumno ograničenje radnih sati i periodične plaćene praznike.

Član 25
Svatko ima pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samoga i njegove obitelji, uključujući hranu, odjeću, stan i liječničku njegu i potrebne socijalne usluge, kao i pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenosti, bolesti, nesposobnosti, udovišta, starosti ili drugog pomanjkanja sredstava za život u prilikama koje su izvan njegove moći. Majka i dijete imaju pravo na naročitu brigu i pomoć. Sva djeca, bilo rođena u braku ili izvan njega, treba da uživaju istu socijalnu zaštitu.

Član 26
Svatko ima pravo na naobrazbu. Naobrazba treba biti besplatna, bar u osnovnim i nižim stupnjevima. Osnovno obrazovanje treba biti obvezno. Tehnička i stručna naobrazba treba biti općenito pristupačna, a i više obrazovanje treba takođe da bude svima pristupačno na temelju sposobnosti. Obrazovanje treba da bude usmjereno na puni razvitak ljudske ličnosti i na ućvršćavanje poštivanja čovjekovih prava i osnovnih sloboda. Ono treba da unapređuje razumijevanje, snošljivost i prijateljstvo među svim narodima, rasnim i vjerskim skupinama, i treba da unapređuje djelatnost Ujedinjenih Naroda na održavanju mira. Roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu naobrazbe za svoju djecu.

Član 27
Svatko ima pravo da slobodno sudjeluje u kulturnom životu zajednice, da uživa u umjetnosti i da učestvuje u znanstvenom napretku i u njegovim koristima. Svatko ima pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koji mu kao autoru pripadaju od od ma kojeg znanstvenog, književnog ili umjetničkog djela.

Član 28
Svatko ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem prava i slobode izložene u ovoj Deklaraciji mogu biti potpuno ostvarene.

Član 29
Svatko ima obveze prema zajednici iz koje je jedino moguće slobodno i puno razvijanje njegove ličnosti. U vršenju svojih prava i sloboda svatko treba da bude podvrgnut samo onim ograničenjima koja su određena zakonom isključivo u cilju osiguranja dužnog priznanja i poštivanja prava i sloboda drugih i u cilju zadovoljenja pravičnih zahtjeva morala, javnog poretka i općeg blagostanja u demokratskom društvu. Ta prava i slobode ni u kojem slučaju se ne mogu primjenjivati protivno ciljevima i načelima Ujedinjenih Naroda.

Član 30
Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti kao pravo ma koje države, skupine ili osobe da sudjeluje u bilo kojoj djelatnosti ili da vrši bilo kakvu djelatnost usmjerenu na uništavanje bilo kojih ovdje izloženih prava i sloboda.


"U političkom rječniku pojam 'ljudska prava' označava cjelokupnost prava na slobodu koja pojedinac može zahtijevati na temelju svog postojanja kao čovjeka i koja mu zajednica mora pravno jamčiti iz etičkih razloga. U tom smislu riječ je o ‘prirodnim’, ‘nedržavnim’, ‘urođenim’ ili ‘neotuđivim’ pravima, kroz čije se poštivanje i osiguranje legitimira jedna politička zajednica (...).""
[citat iz: Bertelsmann Discovery Lexikon]

"Ljudskim pravima smatraju se zajamčena prava pojedinca na zaštitu od države, prava koja mu pripadaju na temelju njegova postojanja kao čovjeka, prava koja u svakom slučaju ostaju održiva i država ih ne može ograničavati. Oznaka “urođena” i “neotuđiva” prava potiče iz vremena borbe protiv apsolutizma.
(...) Jezgri ljudskih, odnosno osnovnih, prava pripadaju dostojanstvo čovjeka, pravo na razvoj ličnosti, jednakost pred zakonom i ravnopravnost, sloboda religije i rasuđivanja, sloboda mišljenja, sloboda tiska i informacija, sloboda učenja, sloboda okupljanja, sloboda ujedinjavanja, sloboda kretanja, sloboda izbora zanimanja i sloboda rada, nepovredivost stana, jamstvo privatnog vlasništva, jamstvo prava na nasljedstvo, pravo na azil i peticiju, kao i zakonska prava poput zaštite od neopravdanog hapšenja (...)."

[citat iz: Wichard Woyke (izdavač), Mali rječnik međunarodne politike, Bonn 1994.]

"U političkom rječniku pojam 'ljudska prava' označava cjelokupnost prava na slobodu koja pojedinac može zahtijevati na temelju svog postojanja kao čovjeka i koja mu zajednica mora pravno jamčiti iz etičkih razloga. U tom smislu riječ je o ‘prirodnim’, ‘nedržavnim’, ‘urođenim’ ili ‘neotuđivim’ pravima, kroz čije se poštivanje i osiguranje legitimira jedna politička zajednica (...)."
[citat iz: Bertelsmann Discovery Lexikon]
 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  9.12.2008. 
Tema :: Dupli standardi  ID#1333 Rec:4  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Povijest  -  Više èlanaka iz kategorije :: Povijest
Više èlanaka iz iste grupe...Životinjsko carstvo - Ti su prvi ljudi živjeli od lova 

Etnogeneza i patologija „modernog“ čovjeka
ZAGREB 


Etnogeneza i patologija „modernog“ čovjeka

U sljedećim tekstovima pokušat će se na jedan drukčiji način prikazati procesualni razvojni put današnjeg svim mogućim problemima mućenog tzv. "modernog„ čovjeka koji za sebe kaže (barem neki koji tako tvrde, a muče ih kompleksi manje ili više vrijednosti razni egomani i egocentrici) da je kruna stvaralaštva svevišnjeg. Dakle, prikazati od samog početka – kronoloških ratova - pa sve do današnje nam krize, trovanja dimnjacima i razno raznih budalaština.

Prema arheološkim istraživanjima prvi dokazi o ljudskom postojanju (ostaci prvih hominida pronađeni su u istočnoj Africi) datiraju negdje oko 5 milijuna godina unazad. Od tih pra-predaka razvio se u jednom velikom vremenskom razdoblju procesualno današnji, barem donekle po izgledu moderni čovjek.
Ti su prvi ljudi živjeli od lova, udisali su svježi i čisti zrak, skupljali su jestivo nezagađeno bilje i živjeli su kao nomadi prateći divlje životinje koje su im služile za hranu i odjeću a bile su bez stereoida i genetskih manipulacija. Pravili su si oruđe i oružje iz kamena, drveta i kostiju (vremenska podjela ljudske prapovijesti djeli se prema materijalu iz čega su izrađeni predmeti, znači prema kamenu, kameno [današnji „moderni“ naziv Rock-wool] doba, brončano prema bronci i željezno, prema željezu) i s vremenom naučili da ovladaju i da se služe vatrom. Njihove su prvobitne zajednice bila plemena, jer su samo tako u svakidašnjoj borbi za život mogli preživjeti i opstati. Ta najstarija i najduža epoha ljudskog bivstva, koja se je stalno mijenjala iz ledenog u toplije doba, naziva se Kameno doba i obuhvača 99% ljudske povijesti. To doba završava s zadnjim Ledenim dobom nešto prije više od 10 000 g. n. e.. U nadolazećem vremenu ljudi su naučili obrađivati zemlju, i to najprije u euroazijskom a zatim i u europskom djelu kontinenta. Od nekadašnjih nomada nastaju poljodjelci sa stalnim prebivalištem u seosko sličnim zajednicama u kojima su više većih obitelji stvarale srodstva. Tu su prema svojim potrebama pripitomljivali divlje životinje, gradili nastambe, prilagođavali su si žitarice i učili obrađivati zemlju, da bi si uz to naučili stvarati si i zalihe. U to su se vrijeme stvarala i nova oruđa i alati koji su bili od velike koristi za takvu prvobitnu agrarnu privredu. Pored ostalog stvorili su plug, razna probušena i naoštrena sječiva, kotač i tkalački stol. Osim ovog navedenog ljudi su se još bavili i grnčarijom i slikarstvom.
Ova se epoha prve zemljoradnje i pripitomljavanja divljih životinja naziva mlado kameno doba. Prijelazom s nomadskog u poljodjelatnu životnu formu predstavlja jednu važnu promjenu za čovječanstvo i njihovu povijest.
U metalno doba čovjeku uspijeva doći do metala i da njegovoj obradi. Iz legure bakra i cinka stvara broncu iz koje si stvara oružje, alat i nakit. U to vrijeme nastaje i trgovina sve širih razmjera, a uz to i novostvorena podjela rada iz koje se razvijaju nova prva zvanja i profesije.
Prije nešto više od 800. g. p. n. e. broncu zamjenjuje u srednjoj Europi željezo. Naročito su se stari Kelti razumjeli majstorski u obradu ovoga metala i postaju s tom vještinom nosioci kulture Željeznog doba u Europi.
 


***************
Tekst iz kategorije: Povijest,  autor teksta: Miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  7.12.2008. 
Tema :: Životinjsko carstvo  ID#1332 Rec:5  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Manipulirajte Hrvatima  -  Više èlanaka iz kategorije :: Manipulirajte Hrvatima
Više èlanaka iz iste grupe...Novine - Novi foji i Rockwool  

DANSKI FOJI
ZAGREB 

Članak prenesen s www.anti-rockwool.bloger.hr!
Da li će autor radi ovog članka završiti na sudu?
***
Svaki društveno-politički sistemi do sad pa i ovaj u kojem danas živimo karakteriziraju odnosi moći. Odnosi moći ne mogu postojati samo u uređenju, ekonomiji i politici, već je njihov cilj i neminovnost da se prošire u sve sfere života ljudi. Konkretno, sistem današnjice karakterizira moć u novcu, i cilj onih koji ga imaju da umnažaju, da povećavaju svoju moć. Tako je Rockwool došao u Istru, s ciljem da umnaža svoju moć, da povećava svoj profit. Onaj tko posjeduje moć (u feudalizmu su to bili feudalci, u socijalizmu - državnom kapitalizmu su to bili visoki državni dužnosnici, danas su to velike kompanije i krupni kapitalisti) redovito ne mari ni za čim drugim osim ispunjenjem cilja, a to je povećavanje bogatstva-moći. Tako i Rockwool ne mari ni za ekologiju, zdravlje ljudi niti njihova prava - cilj je samo jedan, povećanje profita. Kako bi se ta činjenica prekrila (jer njezinim javnim otkrivanjem ona postaje ranjivija i usporenija) kapitalist se koristi manipulacijama. On kupuje medije, kupuje političare, nude stipendije, grade igrališta i izigrava žrtvu. Ne zvuči li vam poznato? To je upravo ono što Rockwool radi.
Mediji su ti koji oblikuju javno mnijenje, tko posjeduje njih posjeduje sposobnost da vrši monopol. Zakon je takav da dopušta sponzorstvo medija, no sponzorstvo zapravo jest legalna manipulacija. Na uskom teritorijalnom području oko neke firme/ kompanije najbolje i najefikasnije vršenje oblikovanja javnog mnijenja ima lokalna novina, lokalni radio, lokalni političari. Lokalna novina nije toliko financijski jaka i sposobna da izdrži nalet velikih sponzorskih izdataka, narodski rečeno lakše ih je kupit nego neku veću novinu. Kada kompanija/ kapital postane sponzor koji zapravo hrani medij, tada medij ne može biti objektivan jer nema prostora za prikazivanje negativne slike te kompanije. Nitko neće gristi ruku koja ga hrani. Vidite sve ovo je lako primjenjivo na našem području i našem problemu.
Rockwool je velika kompanija s mnogo kapitala, mnogo novaca. Bili bi ludi kada ne bi bili sponzor lokalnih medija, da pridobiju naklonost lokalne zajednice. Novi foji nemaju motiva zašto ne bi prihvatili njihovo sponzorstvo. U tome nema ništa spornog. Ali gospodo, ako to uradite, onda se nemojte kleti u nekakvu objektivnost i nepristranost jer ispadate smiješni. Ako je tako, izađite javno i recite Rockwool je naš sponzor i normalno da nećemo ništa konkretno protiv njih napisati - možda tada i dobijete nečije poštovanje. I nemojte biti bahati u toj mjeri da nam se smijete kad vam sljedeći put postavimo pitanje: „ŠTO AUTO NOVIH FOJA BEZ REGISTARSKIH TABLICA RADI PARKIRAN NA ROCKWOOLOVOM PARKIRALIŠTU 31.08. NA DAN PROSVJEDA“ - ne postavljamo to pitanje iz razloga što ne znamo odgovor…
Srdačno
AKCIJA MLADIH OPĆINA KRŠAN I PIĆAN

 


***************
Tekst iz kategorije: Manipulirajte Hrvatima,  autor teksta: L C,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  7.12.2008. 
Tema :: Novine  ID#1331 Rec:6  RB564
Izvor teksta

Kategorija: Akcije  -  Više èlanaka iz kategorije :: Akcije
Više èlanaka iz iste grupe...Akcije -  

DEKLARACIJA KOALICIJE ZAJEDNIČKOG DJELOVAJNA
ZAGREB 

U subotu 06. prosinca 2008. u Zagrebu je na poticaj Zbora braniteljskih udruga iz Domovinskog rata Grada Zagreba, održan sastanak predstavnika 88 udruga civilnog društva (branitelja, invalida, stradalničkih i drugih nevladinih organizacija), na kojem je osnovana Koalicija zajedničkog djelovanja.

Koalicija je zaključila da se dosadašnjim djelovanjem državnih institucija narušavaju temeljna ljudska prava hrvatskih građana određena Ustavom RH. Hrvatska je sustavnom korupcijom i neodgovornošću dovedena na rub socijalne katastrofe u gospodarskom, sigurnosnom i vrijednosnom smislu. Time su dovedeni u pitanje ciljevi zbog kojih smo stvarali i branili RH:
• - slobodna RH
• - dostojanstven život svih njenih građana
• - razvijena gospodarska i demokratska RH
• - suradnja s drugim zajednicama i narodima kao samosvjesna i suverena zemlja

Koalicija se posebno ogradila od pojedinaca koji se u javnom životu - bez izbornog i vrijednosnog legitimiteta - predstavljaju kao braniteljski predstavnici, a zapravo su poslušnici pojedinih interesno-političkih skupina koje su protivnici slobodnog i dostojanstvenog života hrvatskih građana.

Koalicija zato poziva braniteljske i ostale nevladine udruge te pojedince radi uspješnosti daljnjeg zajedničkog djelovanja na zastupanju općeg dobra u RH.


Zagreb, 06.12.2008. Koalicija zajedničkog djelovanja
 


***************
Tekst iz kategorije: Akcije,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  7.12.2008. 
Tema :: Akcije  ID#1330 Rec:7  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Akcije -  

DRŽAVA DRŽAVA TO SAM JA I DEMOKRACIJA
ZAGREB 

Izreka francuskog kralja Louis XIV – 'Država to sam ja' (L'etat c'est moi) se je naveliko počela primjenjivati na ovim hrvatskim prostorima od sredine 20. stoljeća naovamo. Dok u je demokratskim državama svijeta potpuno normalna stvar da političari s narodne strane doživljavaju kritiku za svoj rad što u nekim slučajevima dovodi čak i do pada nekih olitičara, na hrvatskim prostorima se svaka takva kritika doživljava kao rušenje države.
Ovih dana su se hrvatski narod i političari učili demokraciji. Demokracija nije samo slobodno glasovanje već je i pravo na vlastito mišljenje i pravo na da se ono otvoreno kaže. Političari, svi oni koji su na vlasti i rukovodećim položajima ako se drže dmokracije trebali bi saslušati nečije mišljenje koliko god im se ne sviđa.
U petak, 05.12.08. je na trgovima većih gradova širom Hrvatske organizirani prosvjed pod nazivom 'Stegnite vi remen bando lopovska'. Prosvjed je došao kao odgovor na ekonomske mjere sa strane vladajućih političara i gospodarstvenika na ekonomsku situaciju koja je se pogoršava u Hrvatskoj a još više će se pogoršati uslijed ekonomske krize koja je zahvatila svijet. Tragikomično izgleda kad vodeći privrednici govore kako treba kupovati hrvatsko jer se na taj način
štiti hrvatska privreda i radna mjesta. Tragikomično izgleda jer su ti isti ekonomski stručnjaci zaboravili kako su se prije desetak i nešto godina zalagali za uvoz stranih proizvoda pod izlikom kako se treba prisiliti domaće proizvođače da snize cijene jer su preskupi. Na taj način su uz poznatu tajkunizaciju još više doprinijeli uništavanju domaće proizvodnje i otpuštanju ili slanju u prisilnu mirovinu. Sad kad je Hrvatska dužna, kad se više nema što prodati od hrvatskog srebra, kad svako malo poskupljuju energenti (struja, plin) ide se za zamrzavanjem plaća, ali ne svima već samo službenicima i radnicima, dok političarima, saborskim zastupnicima i dalje ostaju razne privilegije
poput besplatnog parkiranja, kartica koje se plaćaju iz državnog budžeta. Menadjeri i dalje mogu zadržati svoje super velika primanja, jer mogla bi nastupiti još već korupcija ako bi se ona kojim slučajem skinula za kojih desetak tisuća. Drugim riječima i dalje vladaju dvostruka mjerila jer onima koji su na sumnjiv način došli do firmi, do novaca omogućuje se da ni u kojem slučaju ne osjete posljedice krize dok se one koji nisu krali i varali državu tjera da stegnu remene. Zbog toga nije bilo ni čudo što je došlo do prosvjeda 'Stegnite remen bando lopovska'. Tragikomično su bili pokušaju onemogućavanja prosvjednog skupa. Od pozivanja organizatora na obavijesne razgovore, onemogućivanje
lijepljenja plakata za poziv na prosvjedni skup do obavijesti u medijima kako protestni skup organiziraju desničari. Pri tom se je bahato zanemarila jedna činjenica naroda bez obzira pripadao desničarima ili ljevičarima je opljačkan od desničara i ljevičara. Kao što je jedan od govornika rekao : ' Nije bitno tko je gore da li Ivo ili Zoran i jedni i drugi su nas opljačkali.' i nešto kasnije je dodao 'Nas optužuju da rušimo državu. Kako se može srušiti nešto što je već srušeno pljačkom?'. Ovih dana se je polagao ispit iz demokracije..Na njegovom polaganju mnogi su pali, neki su ga prošli, a neki su se provukli kroz iglenu uš i položili ga. Mnogi su pali jer su se bojali iskoristiti svoje pravo da izraze mišljenje i na taj način doprinesu promjenama. Vladajući su se provukli kroz iglenu uš jer su na bilo koji način pokušali onemogućiti prosvjed ali ga nisu zabranili, a sudionici prosvjeda su
uspješno položili ispit iz demokracije, jer i pored ubačenih
provokatora se nisu dali smesti.
 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Walpurga,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  6.12.2008. 
Tema :: Akcije  ID#1329 Rec:8  RB1001
Izvor teksta

Kategorija: Banana država  -  Više èlanaka iz kategorije :: Banana država
Više èlanaka iz iste grupe...Čiji se interes štiti? - NEKA NAŠA ISTRA BLISTA 

Zbrinjavanje otpada u Istri, zagađenje zraka, tla i voda, cementare i spaljivanje RDF-a
ZAGREB 

Zbrinjavanje otpada u Istri, zagađenje zraka, tla i voda, cementare i spaljivanje RDF-a
HOĆE LI JOŠ JEDNA NOVA INFORMACIJA O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIKA ISTRE OSTATI SAMO STATISTIKA
U NAŠOJ ŽUPANIJI NA PRVOM MJESTU UZROKA SMRTNOSTI SU SRČANE BOLESTI, A NA DRUGOM JE KARCINOM PLUČA
KARCINOM PLUĆA JE NA PRVOM MJESTU SMRTNOSTI STANOVNIKA LABINA PLUĆA SU ORGAN U KOJI ULAZI ZRAK KOJI UDIŠEMO, I POSTAVLJA SE PITANJE ZAR JE TAJ ZRAK STVARNO PRVE KATEGORIJE KAKO NAS UVJERAVAJU
TVORNICA CEMENTA KOROMAČNO 2006.GODINE PO NJIHOVIM PODACIMA ISPUSTILA JE U ZRAK
-489 TONA DUŠIKOVIH SPOJEVA KOJI POJAČAVAJU RESPIRATORNE SMETNJE I SMANJUJU PLUĆNU FUNKCIJU
-69,9 TONA SUMPORNOG DIOKSIDA KOJI POVEĆAVA OBOLIJEVANJE OD ASTME I POVEĆAVA SMRTNOST OD KARCINOMA PLUĆA
-11,6 TONA PRAŠINE KOJA POVEĆAVA SMRTNOST OD KARCINOMA PLUĆA I SRČANIH BOLESTI
ZA KOLIČINU DIOKSINAIFURANA KAŽU DA JE U GRANICAMA DOZVOLJENIH
VAŽNO JE NAPOMENUTI DA ZA SADA NISMO IMALI PRILIKU VIDJETI DA LI SE NA PODRUČJU ISTRE PROVODI PRAĆENJE JOŠ JEDNOG VAŽNOG PODATKA A TO SU LEBDEĆE ČESTICE PROMJERA 10 NANO MIKRONA KOJE SU ZBOG SVOJE MALE VELIČINE I NAJOPASNIJE ZA DIŠNI SISTEM
I TAKO VEĆ GODINAMA I ZASTRAŠUJUĆA JE POMISAO KOLIKO SE TIH SPOJEVA TOKOM GODINA NATALOŽILO U ZEMLJI, KOLIKO JE KIŠOM DOSPJELO DO PODZEMNIH VODA
ONO ŠTO JE VAŽNO NAPOMENUTI JE DA JE MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA DOZVOLILO CEMENTARAMA DA U ZRAK SMIJU ISPUŠTATI 3 PUTA VIŠE ŠTETNIH TVARI NEGO ŠTO IM JE TO DOZVOLJENO U EUROPSKOJ UNIJI I TO DO 2010. GODINE
ONO ŠTO JE VRLO MOGUĆE JE I TO ŠTO UPRAVO TIME ŠTO ĆE SPALJIVATI OTPAD MOGU TRAŽITI I DALJE PRODUŽENJE POVEĆANOG EMITIRANJA TIH OPASNIH TVARI, I TAKO ĆE ONI POVEĆATI PROFIT NA JEFTINOM RDF GORIVU I MOĆI UCJENJIVATI LOKALNE I DRŽAVNE INSTITUCIJE NAŠIM OTPADOM, A MI ĆEMO I DALJE SAMO ČITATI TUŽNE STATISTIKE O UZROCIMA SMRTNOSTI
ONO ŠTO JE U CIJELOM PRISTUPU BRIGE O OTPADU NAJŽALOSNIJE JE TO ŠTO TO NIJE PRAVA BRIGA O OTPADU JER CEMENTARA ĆE PREUZIMATI I SPALJIVATI SAMO 35 POSTO I TO NAJKVALITETNIJEG DIJELA OTPADA, A MI ĆEMO ONIH OSTALIH 60 POSTO OPET MORATI SAMI ZBRINUTI
CEMENTARU I ONE KOJI SU UŠLI SA NJIMA U POSLOVNE ODNOSE NE ZANIMA KAKO RIJEŠITI PITANJE OTPADA I ZAŠTITITI ZDRAVLJE LJUDI VEČ KAKO DOĆI DO DOBRIH PROVIZIJA I JEFTINOG GORIVA ZA JOŠ BOLJI PROFIT
NAS KOJI TRAŽIMO KVALITETNIJI PRISTUP PROBLEMU OTPADA U KOJEM ĆE SE MAKSIMALO ODVOJENO PRIKUPLJATI I PRERAĐIVATI SVE ŠTO JE ISKORISTIVO I TIME STIMULIRATI OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA, ZAŠTITITI LJUDE LABINŠTINE OD NOVIH KOLIČINA OTROVNIH TVARI IZ VISOKOG DIMNJAKA CEMENTARE KOROMAČNO KOJU ZANIMAJU SAMO PLASTIKA, GUMA I ULJA JER DOBRO GORE,
ZAŠTITITI GRAĐANE PULE I MEDULINA JER UZ KVALITETAN PRISTUP OTPADU U VEĆ SANIRANIM ODLAGALIŠTIMA OVAKAV KAŠTIJUN OD 40 HEKTARA KOJI BI IM NANIO VELIKU NEPRAVDU I UGROZIO KVALITETU ŽIVOTA NE MORA NITI POSTOJATI, VEĆ ĆE GA BITI DOVOLJNO 5 HEKTARA KVALITETNO I MODERNO PRIPREMLJENOG. NAS NAZIVAJU POLITIKANTIMA
A ZNATE TKO SU POLITIKANTI
TO SU SVI ONI KOJI BEZ RIJEČI PRIMJEDBE PRIHVAĆAJU ONAKO LOŠU STUDIJU, NEMAJU VLASTITU VIZIJU OSIM PROFITA I PROVIZIJE I NE ŽELE SE POTRUDITI ODRADITI PROBLEM U KOJEM NEĆE ONI BITI GLAVNI DOBITNICI VEĆ ĆE DOBITNIK BITI ISTRA SA SVOJIM GRAĐANIMA KOJI SU DOVOLJNO ODGOVORNI I EVROPSKI ORIJENTIRANI DA ZNAJU KAKO JE VRIJEME DA DOBIJU KONTEJNERE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE I DA PLAĆAJU OTPAD PO TOME KOLIKO GA NAPRAVE, I DA JE BIT BRIGE O OTPADU STVARATI GA ŠTO MANJE I DA IM NE TREBA TVORNICA KOJOJ JE ZA USPJEŠAN POGON POTREBNO SMEĆA ŠTO VIŠE.
NEKA NAŠA ISTRA BLISTA ALI NE NA ŠTETU MEDULINA, PULE I LABINA 


***************
Tekst iz kategorije: Banana država,  autor teksta: Robin Hood,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  6.12.2008. 
Tema :: Čiji se interes štiti?  ID#1328 Rec:9  RB32
Izvor teksta

Kategorija: Banana država  -  Više èlanaka iz kategorije :: Banana država
Više èlanaka iz iste grupe...Dobri gospodar i loš gospodar - Za lažljive debeloguze političare, naročito onog cerekala s brčićima i ježevom frizurom 

Dolaze blagdani, a u džepovima propuh
ZAGREB 

Dolaze blagdani, a u džepovima propuh
Zaokupljeni zbog nadolazećih blagdana trgovinom (manje-više, ovisno od situacije u plitkome i probušenome džepu) ovih dana, ali i programima i permanentnim lažima „onih gore“ kako treba stisnuti remen, kao i cijeli cirkus zbog nedemokratskih hapšenja zbog izjava „Stegnite Vi svoj remen bando lopovska“ Facebook akcije, zaboravljamo na onu (za one koji su u većini) mučnu svakodnevicu i ono što nam je prošlih mjeseci zadavalo najviše brige i glavobolju, naime cijena benzina. Iako su cijene nafte na svjetskom tržištu pale za 100 $ po bačvi, a znamo kako je to bio krivac za povećanje cijena životnih namjernica i svega ostalog, te cijene, gle drskosti, sada ne padaju. Za lažljive debeloguze političare, naročito onog cerekala s brčićima i ježevom frizurom, koji zbog svoje debljine jedva stane u Tv ekran - a bavi se našim novcima, boli džon i ona stvar što cijene ostaju iste, nepromijenjene. No vratimo se nafti i sve ostalo vezano uz nju.
Gledano dalje u budućnost cijena nafte će ponovno porasti. Za pojedine naftne –certifikate (stvoreni zbog cijena nafte na svjetskim tržištima) moglo bi ukratko ići ko podmazano.
11. srpnja bio je zadnji dan kada je barel nafte iznosio na tržištu 148 US$. Tek, da se podsjetimo, je na početku godine cijena nafte prešla po prvi puta u povijesti crtu od 100$. Tom ekstremnom povećanju cijena, što smo sada i svjedoci, slijedi također jedan vidljivo ekstremni pad. Aktualno je bačva nafte (Sjevernoeuropske „Brent“) ispod 50$ po barelu. Tako niska cijena nije zabilježena u zadnjih tri i pol godine. Trgovci to objašnjavaju u prvoj liniji s odlukama naftnog kartela Opeca da zahtjevnu količinu nafte ostavi – za jedno vrijeme - nepromjenjivu. Kada će taj trend prevagnuti na drugu stranu, još je nejasno. Sami naftni kartel računa s tim sredinom sljedeće godine (naravno kada započne ljetna sezona…) s postepenim povećanjem cijena. Motor takvog kursa trebao bi biti smanjenje proizvodnje najavljene 17. prosinca. Također promjenu toga trenda to uskoro očekuje i LBBW-Rohstoff-Analyst Frank Schallenberger: „Ukoliko se zemlje u razvoju (u prvom redu se tu misli na Kinu i Indiju) 2009. izdignu zbog europske i američke slabe konjunkture trebale bi se naftne cijene od ovog sada aktualnog nivoa gledano na 12 mjeseci povećati za najmanje 30%.“ Tako predviđa ekspert Schallenberger. Za one ulagače koji žele profitirati s nižom cijenom moglo bi se to, po njegovom mišljenju, itekako isplatiti.
Dakle, skupiti sve moguće kanistre, boce, bačve i bačvice i lijepo ih, umjesto s vinom i rakijom, napuniti benzinom, naftom i lož- uljem pa da i mi s propuhom u džepu napravimo profit. A Vama „gore“ (tko bi gore, bit će dolje), Vama - zbog nas - bez propuha u džepu mogu samo reći „zapamtite: doći će i naš trenutak kada će i Vama drugi soliti pamet i djeliti penzije!“ 


***************
Tekst iz kategorije: Banana država,  autor teksta: miro,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  6.12.2008. 
Tema :: Dobri gospodar i loš gospodar  ID#1327 Rec:10  RB30
Izvor teksta
Page 6 of 95: <<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>  
.... Pronadjeno tekstova: 950
Aproved by IMS.
Right menu
Novo na portalu

Novosti
 

 
Vijesti

Prostor za vijesti
 

 
Govorne vijesti

Poruka administratora
 
Informacije

Klik na sliku za govor


 
Zanimljivosti
Internet oglačavanje

Tvrtke
 

 
Upomoć!!!

Crveni križ
Hrvatske

 

 
Privatizacija Arenaturista

Povijest privatizacije
Arenaturist

 

 
Ostali linkovi
Tražilice

Tražilice za nekretnine:
 

 
RSS kanali

Hrvatske novine
RSS

 

 
Tekstove kreiraju
  Linkovi na oglase:
NEKRETNINE

HRV.- Real Estate
ENG. -
Real Estate
GER. - Real Estate
  Iz svijeta
cnn.com
bbc.com
    Oglasni prostor
Nema oglasa
Bezoglasni prostor
Za postavljenje banera za udruge i neprofitnih organizacija pošaljite baner i URL na email!
    RSS  Novine   
Zadnji tekstovi: RSS Hrvatskih Novina
A  B  C  Č  Ć  D    E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž  |   Hrvatske-novine |
Copyright © Hrvatske-Novine.com 2005.-2008. - Powered by Macronet software engine
Hrvatske Novine