[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Koliko dioničara ima Arenaturista

Mad Man, Hrvatske Novine, 3.3.2007.


ZAGREB - Na dan 30.09.05. dioničko društvo Arenaturist d.d.
Iz Pule imalo je 6051 dioničara.