[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Walpurga nam je napiala povodom nezgode u Karlovcu

Walpurga, Hrvatske Novine, 6.3.2007.


ZAGREB - Walpurga je napisala jedan clanak povodom dogadjaja u Karlovcu>
..."...Kad je profit iznad ljudskog života
U Hrvatskoj postoji i Zakon o zaštiti prirodi koji je očito po događanjima u Karlovcu i Sisku samo još jedna u nizu zakona kojih se nitko ne drži. Iako u Zakonu u zaštiti prirode u članku 3jasno stoji:

Ciljevi i zadaće zaštite prirode su:

– očuvati i obnoviti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem,

– osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica,

– pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, mora, očuvanju atmosfere i proizvodnji kisika, te očuvanju klime,

– spriječiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti,

– osigurati pravo građana na zdrav život, odmor i razonodu u prirodi.

Dok članak 4.

– zaštita prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe, te su u tom cilju dužni surađivati radi izbjegavanja i sprječavanja opasnih radnji i nastanka šteta, uklanjanja i sanacije posljedica nastale štete, te obnove prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka štete,

– javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode, pravo na pravodobno obavješćivanje o štetama u prirodi i o poduzetim mjerama za njihovo uklanjanje, te pravo na mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o prirodi.Nepridržavanje tog Zakona je jednog penzionera stajao zdravlja, ako ne i života. Svaki dan se je karlovački penzioner šetao sa svojim psom ljubimcem uz potok i uživao u prirodi, ne sluteći koliko je taj potok opasan po zdravlje. jednog dana su se on i psa srušili. On onesviješten ,a psa mrtav. Ljudima koji su mu priskočili u pomoć je pozlilo. penzioner je već nekoliko dana u komi i organi imaju tendenciju prema otkazivanju. Nadležne službe i inspekcije su reagirale tek na pritisak javnosti, kad je vijest o otrovnom potoku došla u medije. Vještačenje odjeće koju je nesretni penzioner nosio u trenutku u trenutku nesreće je pokazala prisutnost amonijaka, tetra-klor-etilene i aldehida, koji se koriste za odmašćivanje metala.

Karlovačka pivovara je potvrdila ispuštanje ugljičnog dioksida iz puknute cijevi. Ustanovilo se je da cijev uopće nije puknuta već ulazi u kanalizaciju. Znači ugljični dioksid koji nastaje u postupku varenja u redovitoj proizvodnji osim u dimnjak, istječe i u kanalizaciju. Nije bitno što se pri tom uništava flora i fauna potoka i rijeke u koju utječe kanalizacija iz Karlovačke pivovare.Žalosno je što u Hrvatskoj neke tvrtke, pogotovo one strane, mogu određivati pravila igre i nemarno se odnositi prema građanima i okolišu. Što je najgore uživaju zaštiti političara...."...