[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Kako povećati kapital na 2 milijarde kuna

Como Senso, Hrvatske Novine, 28.3.2007.


ZAGREB - Kako oploditi svoj kapital da u desetak ili više godina steknete kapital od dvije milijarde. Postoj jedna zemlja koja to omogućuje! Ulažite u nju! To je raj za investitore ! Neke!