[Home] [Info]


Kategorija: Ekonomija

Ministarstvo financija

Como Senso, Hrvatske Novine, 6.8.2007.


ZAGREB - Povodom teksta objavljenog na internet stranici www.business.hr 06. lipnja 2006. godine pod naslovom "Za 1200 savjetnika -105 milijuna kuna" u kojem se, među ostalim navodi kako "Ivana Šukera savjetuje čak 360 savjetnika" molimo Vas da sukladno Zakonu o medijima objavite sljedeće. :

"Odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima poslovi koje obavljaju službenici ovisno o njihovoj vrsti i složenosti, te stručnoj spremi i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje razvrstavaju se u skupine i utvrđuju jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi u okviru iste skupine poslova (npr. skupina upravno pravnih poslova za koje se utvrđuju jedinstveni nazivi radnih mjesta: upravni referent, viši upravni referent, samostalni upravni referent, upravni savjetnik, viši upravni savjetnik s odgovarajućim stručnim uvjetima).


Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova propisuju se jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji), jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima te posebni nazivi radnih mjesta u pojedinim upravnim područjima ili državnim tijelima, te stručni uvjeti koje moraju ispunjavati službenici za raspored na ta radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta.

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se radna mjesta u državnom tijelu, opisi poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu.

U Ministarstvu financija zaposleno je 7799 službenika i namještenika, a od toga na radnom mjestu:

- stručni savjetnik/upravni savjetnik/informatički savjetnik s koeficijentom složenosti poslova 1,27 ukupno je zaposleno 110 službenika

- viši stručni savjetnik/viši upravni savjetnik/viši informatički savjetnik s koeficijentom složenosti poslova 1,57 ukupno je zaposleno 249 službenika

- savjetnik ministra s koeficijentom složenosti poslova 2,50 zaposlen je 1 službenik


Plaću službenika čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun bruto plaće (4546,85 kn) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

- za radna mjesta stručni savjetnik/upravni savjetnik/informatički savjetnik (koeficijent složenosti poslova 1,27) prosječna bruto plaća 5.966,98 kn - neto 4.334,58 kn

- za radno mjesto viši stručni savjetnik/viši upravni savjetnik/viši informatički savjetnik (koeficijent složenosti poslova 1,57) prosječna bruto plaća 8.154,16 kn - neto 5.668,89 kn

- za radno mjesto savjetnika ministra (koeficijent složenosti poslova 2,50) prosječna bruto plaća 11.821,82 kn - neto 7.517,10 kn

Stručni savjetnik, viši stručni savjetnik i savjetnik ministra su nazivi za radna mjesta na kojima rade državni službenici zaposleni u Ministarstvu financija, ali i u cijeloj državnoj upravi.

Tekst je preuzet s www.mfin.hr!