[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Nove stranice na temu zaštite hrvatskih interesa

Mad Man, Hrvatske Novine, 13.8.2007.


ZAGREB - Nove stranice se javljaju na webu na temu zaštite nas samih. Jedna je i stranica na URL: http://jedinohrvatska.bloger.hr/
Prenosimo tekst:
"JEDINO HRVATSKA"
Naši ciljevi
- Očuvati neovisnu i suverenu državu
- očuvati neutralan položaj Hrvatske i spriječiti ulazak u bilo koje vojne i druge saveze država u kojima bi Hrvatska bila neravnopravna, a njezina samostalnost i suverenost ugrožene
- ustrojiti modernu vojsku utemeljenu na iskustvima i ljudima iz pobjedničkog Domovinskog rata
-obnoviti jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske
- uvesti referendum kao obvezni oblik odlučivanja o svim bitnim nacionalnim pitanjima
- braniti konstitutivnost, suverenost i jednakopravnost Hrvata u BiH, podupirući ideju o stvaranju hrvatske savezne jedinice u toj državi
- ograničiti strano vlasništvo nad medijima
- zabraniti rasprodaju prirodnih dobara strancima; obale, otoka, općenito zemljišta, izvora vode, nafte, plina, rudnog blaga i druge javne imovine, a kod monopolnih i drugih velikih gospodarskih sustava koji opskrbljuju stanovništvo propisati da država mora zadržati vlasništvo od 25% + jedna dionica.
Zabraniti prodaju nekretnina strancima koji nemaju stalno prebivalište u Hrvatskoj i uvesti institute iznajmljivanja i koncesije na određeni vremenski rok
- proglasiti isključivi gospodarski pojas na Jadranu
- promijeniti sadašnje stanje u bankarstvu Hrvatske koje truje naše društvo poticanjem potrošnje na kredit i ubiranjem pretjerano visokih kamata, dok nema novca za ulaganje jer strane banke nisu zainteresirane za dugoročne hrvatske interese, nego za brz i lagan novac
- obračunati s korupcijom, kriminalom i zloupotrebom položaja
- provesti lustraciju i dekomunizaciju na temelju Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeće Europe.