[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

HRVATSKA NARODNA BANKA PROCJENJUJE DA BI GODIŠNJA INFLACIJA MOGLA BITI ČAK 5% U PROSINCU

Mara A T, Hrvatske Novine, 14.11.2007.


ZAGREB - HRVATSKA NARODNA BANKA PROCJENJUJE DA BI GODIŠNJA INFLACIJA MOGLA BITI ČAK 5% U PROSINCU
HNB procjenjuje da će prosječna stopa inflacije u 2007.godini iznositi 2,8%, no da bi već iduće godine mogla dosegnuti 4,7%, što bi bila najviša stopa inflacije od 2000.godine. U Hrvatskoj na stopu inflacije utječe rast cijena nafte i drugih sirovina na tržištu. Ako se ugradi u faktorske dohotke,daljnji rast cijena hrane na domaćem tržištu,moglo bi doći do inflacijske spirale. Već u listopadu je godišnja stopa inflacije premašila razinu od 4%, a u prosincu bi to moglo biti gotovo 5%.