[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

ČAZMATRANS VIŠE NIJE U STEČAJU

Mara A T, Hrvatske Novine, 28.11.2007.


ZAGREB - Trgovači sud u Bjelovaru je odlučo nakon zadnjeg ročišta da napokon zaključi stečaj hrvatskom najvećem cestovnom prijevozniku Čazmatrans d.d. Iako je tečaj trajao šest godina nisu svi troškovi stečajnog postupka, pa tako ni svi vjerovnici ni obveze stečajne mase. Iz izvješća doznajemo da je unovčena stečajna masa, ali još uvijek se vode postupci na pravima i stvarima dužnika, te očekujemo još jedno unovčenje od 4 milijuna eura. Iz izvješća stečajnog upravitelja doznaje se da su ukupna potraživanja iz prvog isplatnog reda zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te bivšim zaposlenicima devedeset milijuna kuna. Svim vjerovnicima je bilo u interesu da se stečaj što prije zaključi, pa je odlučeno da se stečaj zsključi, ali da stečajni upravitelj i nakon zaključenja stečaja nastavi unovčavati stečajnu masu. To je bio prijedlog Croatia osiguranja d.d. Zagreb, a prijedlog su prihvatili i predstavnici Privredne i Erste banke, HZZO-a, Ministarstva financija, predstavnici radnika i ostali vjerovnici.