[Home] [Info]


Kategorija: Ekonomija

GRAD RIJEKA PRODAJE DIONICE DA BI PLATILA DUGOVANJA

Mara A T, Hrvatske Novine, 30.11.2007.


ZAGREB - Zbog nepodmirenog duga utvrđenog u računu financiranja u proračunu grada Rijeke za 2007. godinu, Grad Rijeka će prodati svojih 9.920 dionica Erste & Steiermarkische bank d.d. , te tim novcem podmirit dug.
Na Zagrebačkoj burzi će brokerska kuća Abacus brokeri d.d. baviti prodajom dionica Erste & Steiermarkische bank d.d. po najnižoj prodajnoj cijeni od 800 kuna po dionici. Prodajom tih dionica grad Rijeka će zaraditi malo manje od 8 milijuna kuna. Abacus brokeri d.d. imaju proviziju od prodaje dionica Erste & Steiermarkische za grad Rijeku. Grad Rijeka je vlasništvo nad 11.299 dionicom Erste & Steiermarkische bank stekla nakon sanacije Riječke banke, te od Brodokomerca u stečaju 8541 dionicu. Grad Rijeka je imala ukupno 19840 dionica sve dok se nije počeo smanjivati kapital, pa se je taj iznos dionica prepolovio.