[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

POVLASTICE OD STRANE GRADA Vukovara

Como Senso, Hrvatske Novine, 9.12.2007.


ZAGREB - NAstavljamo s tekstovima o povlasticama vezana uz business u gradu Vukovaru
IV - POVLASTICE OD STRANE GRADA
Odlukom o porezima Grada Vukovara plaćanje poreza na tvrtku oslobođeni su: novi poduzetnici koji ujedno i zapošljavaju ,u razdoblju do tri godine, postojeći poduzetnici koji povećavaju zapošljavanje,u razdoblju do tri godine. Rješenje o oslobađanju plaćanja poreza donosi Gradsko poglavarstvo na zahtjev poduzetnika koji udovolji uvjetima iz stavka 1.ovog članka. Grad Vukovar subvenionira kamatnu stopu od 1% za sve poduzetničke projekte realizirane po programu Poduzetnik 2, osim za one iz djelatnosti trgovine i ugostiteljstva i za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita korištenih za slične namjere. mogućnost plaćanja komunalnog doprinosa u više obroka niska cijena naknade i drugih pristojbi
KOMENTAR hrvatskih novina je samo ovaj: Je se pretrgoše od posla!