[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

INA traži povećanje cijena prirodnog plina

Mara A T, Hrvatske Novine, 20.12.2007.


ZAGREB - Zbog plinofikacije Hrvatske povećao se i broj korisnika tog energenta tako da se logički povećala i njegova potrošnja. Iako prirodnog plina ima i u Hrvatskoj te ga INA crpi na svojim platformama, svejedno se inzistira na povećanju cijena. INA to opravdava povećanom potrošnjom naprema lani i smatra se da bi povećanje cijena dovelo do racionalizacije potrošnje plina. Povećanje potrošnje plina nije bilo očekivano u tolikoj mjeri ali pretpostavlja se da je zbog plinofikacije došlo i do povećanja distributera, ali i korisnika toga energenta. Ipak, povećanje bi trebalo potrajati samo preko zime kad se prirodni plin najviše troši za grijanje. Prirodni plin je puno manji zagađivač od naftnih goriva, ali je i manje kaloričan pa ga se više troši. Svejedno je težnja da se što prije prijeđe na obnovljive izvore energije i to one koji što manje zagađuju okoliš koji bismo trebali sačuvati i za dolazeće generacije.