[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

INVALIDI I LJUDSKA PRAVA 2 - PRAVOBRANITELJICA ZA INVALIDE NE ŽELI ZAPOSLITI INVALIDNU OSOBU

Walpurga, Hrvatske Novine, 20.10.2008.


ZAGREB - „Dok čita konvencije, čovjek gotovo da poželi biti osoba s invaliditetom.
Kad vidi kako je teško u praksi ostvariti prava iz istih tih konvencija, tek tad otkrije koliko je stvarno stanje invalida u Hrvatskoj loše. „
Tim je riječima 32-godišnja diplomirana pravnica Andreja Veljača opisala svoj pokušaj da, kao slijepa osoba, postane zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Andreja je bila jedina osoba sa stopostotnim invaliditetom među sedam kandidata za mjesto zamjenice pravobraniteljice za invalidne osoba. Umjesto nje, pravobraniteljica je zaposlila osobu koja nije invalid. Pravobraniteljica, i sama s najvišim stupnjem invaliditeta (tetraplegija. svoj postupak opravdava kako u Zakoni nigdje ne piše da njeni zamjenici moraju biti invalidi.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je prema popisu stanovništva iz 2001. bilo 429.421 invalidnih osoba. Za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te o suzbijanju svih oblika diskriminacije invalida. uvedena je institucija Pravobranitelja za invalide. Dužnost pravobranitelja je kad sazna kako je neka invalidna osoba izvrgnuta diskriminaciji, nasilju i izrabljivanju, da odmah podnese prijavu Državnom odvjetništvu, obavijesti nadležno državno tijelo i predloži potrebne mjere zaštite.
Poslije svega se postavlja pitanja ako sama pravobraniteljica za invalide grubo krši ljudska prava invalida prilikom zapošljavanja koja je sigurnost da će se boriti da će se o zaštiti njihovih ljudskih prava.

IBR : 1001