[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

ZAGREB -15.11. MARŠ TOLERANCIJE

Walpurga, Hrvatske Novine, 15.11.2008.


ZAGREB - U Zagrebu, i u cijeloj Hrvatskoj postala je svakodnevna pojava premlaćivanje osoba koje se bore za slobodu misli, osoba koje su druge vjeroispovijesti, druge vjere, druge seksualne orijentacije, pa čak i osoba koja se po izgledu ne sviđa onima koji svoju hrabrost pokazuju premlaćujući i cipelareći druge, slabije. Institucije koje bi trebale štititi građane su nemoćne pred sve više i više rastućim valom nasilja. Sve više i više do izražaja dolazi netolerancije.

Definicija fašizma: (citat)
Fašizam je naziv za ideologije i pokrete koji smatraju kako je država temelj ljudskog društva, odnosno institucija koja treba u potpunosti nadzirati svaki aspekt društvenog života.
Fašistički režimi i pokreti su se razlikovali od zemlje do zemlje, ali im je zajednička bilo stavljanje države iznad pojedinca i njegovih prava, politički sistem izgrađen oko jedne stranke i jednog vođe, te korporativni ekonomski sistem kome je cilj bio postići harmoniju između različitih društvenih klasa..
U višeetničkim sredinama se fašizam često manifestirao kroz etničku, rasnu i vjersku netoleranciju, čiji je krajnji izraz bio Holokaust.
Fašizam u ne tolerira drugu boju kose, drugačije mišljenje, odnosno pravo na vlastito mišljenje, drugačiju boju kože, drugu vjeroispovijest, drugačiju seksualnu orijentaciju.

Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje drugih na vlastito mišljenje, vjeroispovijest, seksualnu orijentaciju, drugačije mišljenje, drugu boju kože, vlastito mišljenje. U toleranciju spada i uvažavanje raznovrsnosti kultura u svijetu, oblika izražavanja i oblika humanosti. Potaknuta je znanjem, otvorenošću, komunikacijom i slobodom mišljenja, savjesti i uvjerenja.. Ona nije samo moralna obaveza, već i politički, odnosno pravni zahtjev. Tolerancija je vrijednost koja čini mir mogućim, i doprinosi zamjenjivanju kulture rata kulturom mira.
Tolerancija znači i poštivanje ljudskih prava, ali to ne znači i toleriranje društvene nepravde ili napuštanje odnosno ublažavanje vlastitih uvjerenja. To znači prihvaćanje činjenice da ljudska bića, prirodno raznovrsna po izgledu, položaju, govoru, ponašanju i vrijednostima, imaju pravo da žive u miru i budu to što jesu. To također znači da se nečiji stavovi ne mogu nametati drugima.

Mi smo protiv ugnjetača
I njihovih pomagača
Legionara i fašista
Ay Carmela Ay Carmela

Želja nam je samo jedna
Da fašista više nema
Mi nemamo avione
Tenkove i kamione
Ay Carmela...
Nestaje nam municije
Hladan vjetar poljem brije
Ay Carmela...

Ne mogu nam bombe ništa
Ni oluja niti kiša,
Gdje se ova pjesma čuje
Ay Carmela Ay Carmela
Tamo srce pobjeđuje
Ay Carmela Ay Carmela
( Darko Rundek, Ay, Carmela)

IBR : 1001