[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Državni proračun i planovi prije par godina

adminsitrator, Hrvatske Novine, 17.2.2010.


ZAGREB - Zakonom o proračunu (NN, broj 96/2003) propisano je da, nakon Smjernica ekonomske i fiskalne
politike Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo financija dostavlja korisnicima proračuna Upute za
izradu prijedloga državnog proračuna (u daljnjem tekstu: Upute).
Korisnici proračuna su proračunski korisnici i izvanproračunski korisnici koji su utvrđeni Pravilnikom o
utvrđivanju korisnika proračuna (NN, broj 80/2004) i objavljeni u Registru korisnika proračuna (NN,
broj 81/2007).
Upute sadrže:
• temeljne ekonomske pokazatelje iz smjernica Vlade RH o ekonomskoj i fiskalnoj politici za
sljedeće trogodišnje razdoblje,
• metodologiju izrade i
• rokove za izradu državnog proračuna.

IBR : 11111