[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Međunarodna arbitraža u ovom slučaju nenadležna

Aneli DRAGOJEVIĆ, Novi list, 23.12.2002.


ROVINJ - Radi se o sporu hrvatskih tvrtki, Sol Meliji Hrvatska d.o.o. Rovinj, a ne o španjolskoj Sol Meliji, argument je rovinjske tvrtke

Neprihvaćanjem ugovora između Jadranturista i španjolske Sol Melije od strane skupštine Jadranturista po kojem je Sol Melia imala punomoć za upravljanje Jadranturistovim hotelima, taj je ugovor raskinut te je odlučeno da će od iduće godine upravljanje Jadranturistom i Anitom preuzeti Adria Resorts, tvrtka za upravljanje turističkim portfeljem TDR-a. Sol Melia Hrvatska odbacila je taj prijedlog o prekidu ugovora, zaprijetivši da će poduzeti sva pravna sredstva, uključujući i međunarodnu arbitražu, kako bi ostvarila svoja prava koja su joj raskidom ugovora uskraćena.
Na takvu reakciju Sol Melije u Jadranturistu odgovaraju kako je Jadranturist još u kolovozu ove godine obavijestio Sol Meliju Hrvatska o namjeri redefiniranja poslovnog odnosa u smislu da omjer uzajamnih davanja i primanja bude ujednačen, odnosno prestanka poslovnog odnosa s 1. siječnjem sljedeće godine. Kako Sol Melia nije ponudila drukčiji oblik poslovnog ugovora, a kako s druge strane neuvažavanjem takvog ugovora od strane skupštine Jadranturista nisu ispunjeni zakonski uvjeti stupanja na snagu tog ugovora, Jadranturist je prisiljen prekinuti poslovni odnos sa Sol Meliom Hrvatska. No, otvoreni smo za suradnju u drukčijim poslovnim odnosima, ne upravljačkim, jer smatramo da imamo dovoljno pameti i sposobnosti sami voditi tvrtku, već prije svega raznim komercijalnim i konzultatskim uslugama, ističu u Jadranturistu.Pravno nevažeći ugovor


Jadranturist je ugovor sa Sol Melijom naslijedio još iz vremena kad je vlasnik Jadranturista bila Zagrebačka banka, no napominju kako su, analizirajući ga, utvrdili da ima niz manjkavosti, a s obzirom na to da ga je prihvatila samo uprava i nadzorni odbor, a ne skupština društva, nije ni pravno važeći. U Jadranturistu smatraju da međunarodna arbitraža nema što raditi u ovom slučaju jer se radi o sporu hrvatskih tvrtki. Naime, pravno gledajući, radi se o Sol Melia Hrvatska d.o.o. Rovinj, a ne o španjolskoj Sol Meliji.
Vlasnik Jadranturista i Anite, Tvornica duhana Rovinj, spominje se i u vezi najnovije rezolucije o zemljištu Grada Rovinja kojom Grad zahtjeva da zemljišta turističkih tvrtki koja nisu ušla u pretvorbu pripadnu lokalnoj samoupravi čime je ponovno aktualizirana bolna točka hrvatskog turizma – definiranje vlasništva tzv. ničijeg zemljišta kojim se koristi niz privatnih turističkih tvrtki na Jadranu. Naime, od donošenja Zakona o privatizaciji 1996. Fond se propustio uknjižiti kao vlasnik tih zemljišta, a privatizirani su objekti koji na tim zemljištima leže.Klauzula »dosjelosti«


Privatni vlasnici koriste bivše društveno zemljište za što ne plaćaju nikakvu naknadu, a tamo gdje mogu, pokušavaju se i sami uknjižiti kao vlasnici temeljem klauzule »dosjelosti« gdje se tvrtka ima pravo uknjižiti kao vlasnik društvenog zemljišta ako se dokaže da se niz godina koristi zemljištem koje s objektima čini jednu tehnološku cjelinu. Taj je problem naročito raširen u Istri gdje su Fond za privatizaciju i Ured za državnu imovinu Republike Hrvatske koji tek popisuje državna zemljišta pretekli vlasnici Rivijere Holding, Plave Lagune i drugih privatnih tvrtki te su se prije njih uknjižili u društvena zemljišta. Sada se retrogradno pod upitnik stavljaju odluke zemljišnih sudova, a kao mogući vlasnik javlja se i lokalna samouprava. Rovinjska se rezolucija prije svega prelama na TDR-u kao vlasniku Jadranturista kojeg je lani kupila od Zgarebačke banke, a koji je uknjižio zemljište koje Grad sad smatra da treba pripasti njemu. TDR je i vlasnik »Anite« iz Vrsara kojoj nije uspio pokušaj uknjižbe zemljišta koje koristi.
IBR : 13