[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

HT nezakonito prisvaja stotine milijuna kuna

Monitor hr, Monitor HR, 19.5.2005.


ZAGREB - Saborski Klub HSP-a prosvjedovao je u četvrtak zbog načina na koji je jučer otvorena i odmah potom zaključena rasprava o izmjenama Zakona o telekomunikacijama, budući da je Sabornica poslijepodne ostala poluprazna. HSP-ovac Tonči Tadić je rekao da Sabor mora donijeti stav o pitanju vlasništva nad distribucijsko-telekomunikacijskim kanalima(DTK), koje, upozorava, HT nezakonito prisvaja. Naglasio je da su ti podzemni kanali u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno države, da se prepuštanjem njihova korištenja samo HT-u čini velika šteta Hrvatskoj koja se, uvjerava, mjeri u stotinama milijuna kuna. Zamjenica predsjednika SDP-a Željka Antunović kaže da se novim zakonom ponavlja "dobro poznati scenarij pripremanja terena za neki novi ili stari Match Telecom kojim se otvara tržište sumnjivom kapitalu i osobama pod krinkom usklađivanja s regulativom EU". Kao najsporniju zakonsku odredbu smatra onu po kojoj Agencija za telekomunikacije sve odluke (dodjeljivanje i oduzimanje koncesija) može donositi paušalno, bez ikakvih stručnih i tržišnih analiza.


IBR : 17