[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Pula: Poslovni telefonski računi bit će manji 18%

Como Senso, Hrvatske Novine, 22.5.2005.


ZAGREB - Glasi Istre objavio je članka pod naslovom "Pula: Prosječni privatni račun bit će 14% veći , a poslovni telefonski račun 18% manji! Datum objave je 6. kolovoza 2001.
Obzirom da se cijena impulsa nije mijenjala postavljaju se pitanja:
Da li su poslovni korisnici uistinu smanjili svoje račune za 18 posto?
Da li se je novi tarifni koncept odrazio u ukupnom budžetu prosječnog hrvatskoh kućanstva s najviše 0,4 posto kako se navodi u članku?
Da li je odobreno povećanje (rebalans) tarifa baziran na krivim (namjerno lažiranim?) pretpostavkama?
Da li se radi o grubim kršenjima ustava zlouporabom monopola?
Da li su određene političke strukture pogodovale uskom krugu interesnih skupina, a na račun građana Republike Hrvatske?
Da li se šteta nanosi hrvatskom gospodarstvu ukoliko privatizacija nije donijela smanjenje cijena gospodarstvenicima?

IBR : 17