[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Agencija za telekomunikacije i cijene međupovezivanja

HINA, HINA, 18.6.2005.


ZAGREB - Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije dalo je T-HT-u rok od tri dana da izmijeni svoju Standardnu ponudu za usluge međupovezivanja operatera (interkonekcija), i to tako da svoje predložene cijene u toj ponudi snizi za 5 posto. Odluku o tome Vijeće Agencije je donijelo na svojoj jučerašnjoj sjednici, a danas je objavljena na njihovim web stranicama..