[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Galiotova pesan....

Como Senso, Hrvatske Novine, 15.12.2005.


ZAGREB - Slušamo priče o Hrvatskoj. Usporedba Hrvatske s lađom koja zna gdje plovi.
Lađa funkcionira na način da na brodu postoje zalihe hrane i opreme.
Kapeta i oficiri su naredili pecanje ribe kako bi se posada na brodu mogla prehraniti.
Međutim mreže su kvalitativno uništetne a kvantitativno desetkovane ili prepolovljene nakon brodske
"privatizacije". Od prodanih mreža male jahtice kruže oko broda, ali one i dalje uzimaju dio ulovljenje ribe s broda umjesto da pomažu brodu da preživi.
Da bi brod mogao preživjeti , a na brodu ima i starih mornara, kapetan je morao prodati i opremu za najmoderniju opremu za navigaciju i kominukaciju. To mu je omogućilo da preživi koji dan više na uzburkanom moru. Naravno da se prodaja nastavlja jer ipak se radi o borbi za opstanak pa se prodaje i dio goriva i opreme za dovođenje goriva na brod. Kapetan i oficiri znaju da brod može i jedriti. To nije najefikasniji način za doći do cilja ali se mornari i posada ipak mogu djelomično varati govoreći da brod stiže na svoj cilj. Blago govoreći dovoz opreme i hrane na brod je manji od odnoga što s broda odlazi. Moramo napomenuti da kapetan prodaje i djelove broda i to one najbolje najstarije jer za njih postiže najbolju vrijednost kao da prodaje antikvitete. Čak su i mornari suglasni s tim jer i oni dobijud dio kolača kada se proda dio koji je pripadao njima. Moranri za svoj posao dobivaju girice dok kapetan i oficiri jedu orade i brancine. Na brodu postoje i neposlušni mornari ali kapeta i oficiri ih ne kažnjavaju već to propuštaju oficriam sa susjednog broda. Čak kada se radii vlastitim oficrima kapetan zatvara oči i gleda kako mu u lancima odvode vlastite oficire. Na drugom brodu vlada smijeh i vesellje radi hvatanja oficira neprijatelja,
te se te vijesti kao "vesle i radosne" objavlju na stranom brodu koji je nekada bio i neprijateljski.
Kapetan je naravno potašan po ramenu suradnje ali kapetan nema vremena jer mora trčati natrag na palubu kako bi nastavio svojim putem pream krstaricam, razaračima, putničkim brodovima, nosačima aviona, luksuznim jahtama te svim onim lađama u čijem društvu bi želio biti, zaboravljajući da će tamo biti najjadniji i najgladniji je sve te velike lađe imaju puna skladišta hrane, namirnica i opreme. Naš kapetan ima naredjenje da ne smije loviti više ribe nego što je lovio prethodnih godina. Jer ugovori se poštuju. Nes mije na brodu saditi više maslina nego što je imao na brodu prethodnih godina.
No nemoras e brinuti, jer ionako blagajna na brodu više ne pripada njemu. Zaboravio je da je blagajnu na čuvanej odavno predao svojim oficirma i dao im sve ovlasti. Zaboravi je da su oficiri blagajnu , da bi je lakše mogli čuvati rastavili i nparavili više blagajni, te najveće ali na čuvanje kapetanim stranih brodova. Naravno ne vodeći računa da je cijena čuvanja skuplja od vrijednosti u blgajni ostali su bez kapetanova novca.
Vraćeno im je nešto novca i dobili su status novi blagajnika, no međutim više ne čuvaju kapetanov novac već novac nekih drugih kapetana. a bi se izbjegla pobuna na brodu novac se uredno pozajmljuje mornarima i posadi koja u zalog daju sve pa i vlastite žene i djecu.jer preživjeti se mora.
KAd smo već na putu izgleda da se put lađe primiče kraju.. Vide se svjetla ostalih brodova. Sva sreća radar i komunikacijska oprema nisu nam trebali,. a ionako su prodanui. Brod stže na cilj. Dajte nam hrane i posla!
Dajte nm RIBE, mreže su nam ionako oduzete. Dajte nam ribe barem za jedan dan! Pa makar i jdnu giricu!
A zašto su Vaši brodovi tako lijepi, zašto sjaje, zašto imate tako lijepu opremu pa čak i naša imena na njoj. I mi smo jednom imali takvu.
I zašto nas zovete GALIOTI, pa i mi imamo brod kao i Vi.
Hej kapetane , kuda ste krenuli, ta jahta je premalena za Vas, ostanite s name, hladno nam je. Što će Vam brodski lječnik ako on ode ostat će nam samo brodska ambulanta!
Uve usporedbe broda s Hrvatskom ne čine nam se tako daleke, pogotovu u nekim stavkama. Stoga nećemo komentirati