[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Monopol

Como Senso, Hrvatske Novine, 30.12.2005.


ZAGREB - Uspoređujemo cijene novog operatera TELE2 i VIP!
Imamo osjećaj da VIP i CRONET zlorabe monopolistički položaj na tržištu
a na to su nas ponukale izjave pojedinca da cijene nisu donesene sukladno zakonskim propisima.
I zdrav razum nas upucuje na to kad usporedjujemo profite i gledamo cijene koje ukazuju na visoku disproporciju!