[Home] [Info]


Kategorija: Parlamenti

Nekad je bolje da ga nema....

Parlamentarac, Hrvatske Novine, 1.3.2006.


ZAGREB - Imamo državu koja ima gornji i donji dom parlamenta. Ljudi naporno rade i rade i rade.. i najednom par pametnih glava se sjeti.... pa od rada jednog od parlamenta neam nikakve korisiti! Ajde da ga ukinemo. I gle zbilje? Zbilja nije bilo nikakve korisiti. Nema nikakve razike u funkcioniranju! Sada nikako da se dogodi da se izglasa ukidanje i drugog doma parlamenta.
Ali bar minimum koji se očekuje da da se broj neradnika u državi prepolovi. Kada ljudi sami sebe ocijenjuju i sami sebe nagrađuju sustav je više nego bolestan i raspada se. Jedino tko može pomoći je netko izvana!
Zato se toliko zove upomoć i savija kičma, i to uglavnom tuđa kičma, generalska kičma, radnička kičma, kičma penzionera i kičma sirotinje....
Uglavno se prve 2 kategorije lako riješiti tako da ih smanjuješ ali pazi se kad stvoriš zadnje dvije kategorije.... jer uvijek te može lupiti po glavi kad radiš bez pameti...
jer