[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Koliki je prihod od autocesta u Hrvatskoj?

Como Senso, Hrvatske Novine, 2.5.2006.


ZAGREB - PITANJE 1. : KOLIKI JE PRIHOD OD AUTOCESTA?
PITANJE 2. : Kolika je zarada od AUTOCESTA?
*****************
Ne znamo ! Znamo samo da se BILANCA da naštimati!
*********
Npr. Račun dobiti i gubitka
*********
RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2004. god.

Opis pozicije Svota u 000 kn
1. POSLOVNI PRIHODI 793.217
2. POSLOVNI RASHODI 817.568
3. FINANCIJSKI PRIHODI 65.133
4. FINANCIJSKI RASHODI 24.179
5. IZVANREDNI PRIHODI 14.868
6. IZVANREDNI RASHODI 31.471
UKUPNI PRIHODI 873.218
UKUPNI RASHODI 873.218
DOBITAK FINANCIJSKE GODINE 0
GUBITAK FINANCIJSKE GODINE 0
*************
Vrtili ili ne vrtili znamo koliko smo zaradili?
Npr HT na 8 milijardi prometa zaradi 2 milijarde!
S Autocestama nismo sigurni kako to ide ali sigurno je da PRIHOD i ZARADA nisu u proporciji!
***** Znamo samo da su gazde Hrvatski Autocesta:
Struktura vlasništva i upravljanja

VLASNIK: Republika Hrvatska 100%

SKUPŠTINA: Vlada Republike Hrvatske

**************
Gazde su političari, NO nadzire rad poslovanja i nadamo se da nisu profesinalni političari...
********
A za političare znamo da su po definiciji podmitljivi i da loše upravljaju... a ovdje su veliki novci u pitanju pa se pitamo.. tko nadzire rad....
********