[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Zatezna kamata

Mad Man, Hrvatske Novine, 15.12.2006.


ZAGREB - Da li znate da kada dobijete račun telekoma, a uz uvjet da ste zakasnili s naplatom, morate platiti kamantu.

DA LI ZNATE DA NA KAMATU NE PLAĆATE PDV!


Pogledajte bolje Vaš račun!
Nema PDVa na kamatu! Reći ćete! To je dobro! No nije nam cilj uputiti državu na ono gdje gubi novac. Cilj nam je OTKRITI zašto su takav zakon POLITIČARI donijeli koji omogućuje da se na legalno oprihodovan novac ne plaća porez! To nema nikakve logike! Osim ako je netko naručio takav zakon. Da li se radi o lobiju. Mi smatramo da se radi o kriminalu jer se određenim poslovnim subjektima omogućilo poslovanje van ustavnih standarda a na način da su određeni pojedinci ostvarili dobit ili us smislu funkcija ili konkretnu materijalnu dobit ili indirektnu dobit. Izbijanje određenih standarda ne samo da utječe na gospodarstvo zemlje već ruši čitav sustav PDVa koji se nalazi na stabilnim nogama i ima čvrstu podlogu u matematičkim modelima koji ga opravdavaju (a i učinci na gospodarstvo zemlje). Razbijači sustava , a koji dijeluju u insteresima određenih grupacija trebali bi dobro razmišljati o svojim potezima.