[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Trgovina na veliko i malo

Como Senso, Hrvatske Novine, 16.12.2006.


ZAGREB - Kada će zemlja malo živnuti? U stvaranju dodane vrijednosti među prvima se nalazi sektor trgovine na veliko i malo. Vjerojatno će uskoro preskočiti prerađivačku industriju. Pitanje je sad? Koji je profil potrošača koji koriste robe i usluge trgovine na veliko i malo. Da li je to prelijevanje iz šupljeg u prazno ili se treba koncentrirati na stvaranje dodatne vrijednosti u određenim segmentima ...