[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Diskriminacija po lokaciji

Como Senso, Hrvatske Novine, 17.12.2006.


ZAGREB - Vlada je kreirala HITRO.HR naravno ne vrijede usluge za sve građane jednako. Morate biti u većem centru da bi navedenu uslugu mogli koristiti. Naime ako se HITRO kreira u poslovnicama FINE trebalo je napraviti bolju organizaciju u doba informatičke ere. Zašto samo neke poslovnice imaju navedenu uslugu? Da je Vladi stalo do malih poduzetnika malo bi se bolje gurala da ih pritišće svojim marketingom...