[Home] [Info]


Kategorija: Parlamenti

Vijesti o zakonima i dionicama

Como Senso, Hrvatske Novine, 12.1.2007.


ZAGREB - Ustavni sud ukinuo odredbu Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Ustavni sud donio je krajem studenog odluku kojom je ukinuo stavak 3. članka 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava koji određuje da tijekom trajanja razdoblja od nastanka obveze za objavljivanje javne ponude za preuzimanje dionica do završetka postupka preuzimanja, dionice ponuditelja ne daju pravo glasa.
Postupak pred Ustavnim sudom pokrenulo je društvo Finvest Corp. iz Čabra.