[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Samo razmišljanja

Walpurga, Hrvatske Novine, 22.1.2007.


ZAGREB - Prošlo je devetnaest godina kako je Hrvatska, tadašnja SR Hrvatska bila organizator studentske Olimpijade - Univerzijade. Kad se Hrvatska javila za organizatora studentske Olimpijade – Univerzijade nije imala ni jedan pošteni sportski objekt. Organizatori, altruisti su prijavili Zagreb za organizatora u namjeri da se prisili državni vrh da u nekim hrvatskim gradovima sagradi sportske objekte koji su falili. Namjera im je bila razvoj sporta u Hrvatskoj. U Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu, Sisku su se počele graditi sportske dvorane, sportski tereni sa pratećim sadržajima. Zagreb je tada dobio ljetni i zimski olimpijski bazen, koje do tada nije imao. 1987. se je održala Univerzijada i Juan Antonio Samaranch, tadašnji predsjednik MOO, bio je oduševljen što se Univerzijada dešava na nekoliko mjesta.

Pred hrvatskom je rukometno prvenstvo i grade se rukometne dvorane u nekoliko gradova. Idje je dobra, samo je šteta što se je privatni interes upleo u sportski i što su neki vidjeli kako bi se mogli fino obogatiti na račun države. Pokušao se je progurati zakon koji bi omogućio gradnju rukometnih dvorana mimo javnog natječaja. Novinar, kao novinari, iščeprkali su i Vlada je bila prisiljena da se odbaci taj zakon. Sada postoje međusobne optužbe vodećih političara oko toga čija je to ideja bila.