[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Baba ide u Zagreb

Mad Man, Hrvatske Novine, 26.1.2007.


ZAGREB - Baba je otišla u Zagreb kod doktora. Naredila je da doktoru uzmemo najbolju kokoš. I tako je doktor dobio mito: babinu kokoš. S babom nema diskusije. Jadan doktor dobio je mito!