[Home] [Info]


Kategorija: Psihologija u praksi (132)

Plodno tlo za šarlatane

Miro, Hrvatske Novine, 14.9.2008.


ZAGREB - Plodno tlo za šarlatane
U ovom današnjem sveopćem ludilu nefunkcioniranja svih državnih institucija nameću nam se već desetljećima razno razne psiho – grupe „Sekte“ sa svojim šarolikim izborom tzv. putova ka prosvjetljenju, duhovnom spasenju. Te duševne civilizacijske bolesti koje vode ka bezumnom iskorištavanju medikamenata i raznih droga, alkoholizam, prežderavanja i bulemije pa sve do nesanice i razno raznih fobija svakodnevna su nam nuspojava kako na lokalnoj tako i na globalnoj društvenoj razini, dok nam (već spominjana samoubojstva) svakog dana odlazi jedan dio važnog nam kadra za cijelu zajednicu. Broj serioznih i onih neserioznih psihoterapeuta preplavili su svjetska a i naša neozbiljna tržišta. Ta psiho eksplozija (kako pokazuju studije sa zapada) često ne pomaže jer je orijentacija na tom psiho tržištu postala skoro nemoguća a posebice onda ako se treba praviti razlika između profesionalca i šarlatana. Upravo ti spomenuti šarlatani potaknuti lakom zaradom naivnih i neupućenih ljudi puštaju sve dublje korijene i tu kod nas. Takvi imaju odgovor na sve i s lakoćom okupljaju labilne (a i one druge) oko sebe, stvaraju se sekte. Postavlja se pitanje: Što je to sekta? Sam pojam se izvodi iz latinskog „sequi“ što ne znači ništa drugo nego slijediti. U svom početku on pokazuje jednu grupu koja se je odvojila od već postojeće religiozne zajednice. Prvi su se kršćani otprilike ubrajali u „sektu Nazarečanina“, jedan novi pravac Židovstva.
U daljnjem ću pokušati ukratko opisati na koji se način jedna od zapadnih zemalja Njemačka suočava s ovim problemom i na čijem bi primjeru mogli ponešto i naučiti.
Postoje razne sekte a neke od njih pripadaju etablirane sekte kojima npr. pripadaju Mormoni, Jehovini svjedoci i Novo - apostolska crkva. Krajem 60-tih godina stvaraju se u Zapadnome svijetu, inspirirane dalekim istokom, sekte Bhagwan – pokreta, Transcendentalne meditacije i Hare Krishna. Za razliku od njih dobivaju radikalne sekte svjetsku pozornost kada 1978. umire više od 900 članova masovnim samoubojstvom Narodnoga hrama – sekte u Guyani, a Aum – sekta napada 1995. otrovnim plinom metro u Tokiju. Iz tog načina organizacija, izdvojeno od klasičnih sekti, nastaju opisi kao što su „ideološke zajednice i psiho grupe“ ili „grupe s tendencijom utjeravanja.“
Sekte uvijek na početku obećavaju sreću a onda uzurpiraju svoje članove. Ipak kako pokazuju neka istraživanja je izlaz iz njih moguć. Njeni članovi napuštaju svoje obitelji, daruju novce, odustaju od zaposlenja, svoju vlastitu volju a ponekad i svoj život. Članovi ekstremnih sekti su za one „izvana“ zagonetka. Kako može netko svoj život staviti na raspolaganje jednoj grupi, ili pak vođi neke sekte, učiniti neke stvari koje prije ne bi ni u snu učinio?
„To se može svakom od nas dogoditi“, umiruje odgovor eksperata za sekte. Dieter Rohmann kao dipl. psiholog iz SR Njemačke brine se već više od 25 godina o ljudima koji su se od takvih grupa odvojili. U okruglo 110 intervjua s takvim ljudima tražio je psihičku strukturu koja karakterizira pripadnike sekti. Da li su labilniji? Neurotičniji? Da li su bili u djetinjstvu maltretirani? „Ne“, glasi Rohmannov rezime. „Jedino što je tim ljudima koji se nalaze u nekoj sekti zajedničko je to da su postali članom kada su se nalazili u krizi.“
Prema procjeni religijsko – znanstvenih medija i informacijske službe (Remid) u Njemačkoj je okruglo milijun ljudi član neke sekte ili, kako se koristi u govornom krugu eksperata „novih religioznih i ideoloških pokreta i psihogrupa.“ Pored poznatih imena, kao što je Scientology ili Jehovini svjedoci egzistira jedan nesagledivi supermarket religija. Takove grupe služe različitim potrebama i usmjerene su prema ljudima različitih dobi i zanimanja. Cjelokupni broj onih koji se nude na njemačkom tržištu okruglo iznosi 800. No samo je jedan manji dio njih problematičan, glasi spoznaja jedne anketne komisije angažirane 1998. od strane njemačkog parlamenta Bundestaga. Stručnjaci za sekte nisu istog mišljenja kada se radi o tome koliko je štetno biti član takvog jednog udruženja. Savjetnici koji rade s onima koji su izišli iz neke od sekti naglašavaju moguću opasnost. Suprotno tome religijski se znanstvenici slažu s tim da neke od njih mogu imati i pozitivne utjecaje na svoje članove. U svakom slučaju su eksperti koji se time bave jedinstveni u tome da ljudi koji su privučeni njima nisu pasivne žrtve. „U prvom redu oni donose sa sobom jedan niz potreba, želja ili životne probleme koji bi se u tim zajednicama trebali ispuniti ili zadovoljiti.“ Zaključuje ta anketna komisija u svom izvješću.
„Upravo sam se razišao sa svojom djevojkom“, kaže Max, bivši član jedne sekte koji je želio ostati anoniman, i tražio sam nove ciljeve u mom životu.“ Prijavio se na jedan šestodnevni meditacijski kurs. Tamo dobiva jedno iskustvo koje je već dugo tražio: u toj je grupi mogao sve svoje osjećaje, svoju žalost i ljutnju iskazati. On se je svoje intimne osjećaje otvorio pred nepoznatima. Grupa je zajedno s njim vikala, plakala i tugovala. „Opustite se, nađite u sebi izlaz“, uvijek iznova zahtijevala je karizmatična voditeljica kursa. Na predzadnjem danu Max doživljava svoj „proboj“. Osjećao se oslobođen, spašen i oslobođen briga. „Tu je bila još samo ljubav. Ležali smo zagrljeni i bili smo sretni. Bio sam kao drogiran.
Tek na zadnji dan saznao je više o toj organizaciji koja je taj kurs organizirala. To je bila sekta „Miracle of Love“ – čudesna ljubav. Sljedećih se je tjedana Max prisjećao nesvagdašnjeg osjećaja tijekom kursa, slušao je kazete voditeljice sekte Kalindi, čitao je njene knjige i sve se je više i intenzivnije bavio idealima tog pokreta. Njegov je život bio ispunjen (na početku) idealima tog pokreta.
U mnogim se glavama još uvijek nalazi pretpostavka kako sekte djeluju na ljude. Dr. Hansjörg Hemminger referent evangeličke centrale za pitanja pogleda na svijet u Stuttgartu to naziva Crvenkapičina teorija: Jedan nevini „ne-sektaš“ ide kroz šumu i nailazi na zlog vuka (sektu). „To baš ne štima sa svakodnevicom“ naglašava Hemminger. „Ulaz u takvu jednu grupu je jedan interaktivni proces. U njemu je osoba, početnik, također u istoj mjeri aktivan kao i grupa sa svojom specifičnom ponudom.“ Osim toga sekte ne posjeduju nekakav perfektni instrument za manipulaciju psihe, s kojim mogu svakoga obraditi koji padne u njihovu mrežu.
Naravno da postoje grupe koje su fantastično organizirane kako bi došle do novca svojih članova i na takve treba skrenuti pažnju. „U njih se npr. ubraja Scientology i Miracle of Love“ kaže Hemminger. Ipak znanstvena istraživanja pružaju uporišta za to kako sekte mogu imati i pozitivne utjecaje na svoje članove. Tako je godine 2004. pronašla jedna studijska grupa Dr. Sebastiana Murkena sa Sveučilišta u Trieru kod ispitivanja 71 člana novoreligijskih zajednica, kako učlanjenje u jednoj od njih ponajprije poboljšava i stvara dobar osjećaj. „Prije sam imao problema kod donošenja odluka, danas imam jasnu orijentaciju“, izjavila je jedna od ispitanika. Doduše ispitivanje članova koji su duže vrijeme učlanjeni još predstoji.
Snažni nagon kako bi se kod prvog kontakta s nekom o d sekti sve više ušlo u neki od tih pokreta je „želja ne preuzimanja odgovornosti“, opisuje jedan psihoterapeut i ekspert za sekte Werner Gross iz Offenbacha. Na drugoj strani stoji kultni vođa čija je snažna težnja ka moći posebno izražena, koji takvu ponudu preuzima s zahvalnošću. „To funkcionira prema ključ - brava principu, prema ponudi i potražnji“ glasi zaključak Wernera Grossa, koji je zajedno s Hemmingerom kao stručnjak radio na anketi Bundestaga.
Ima li sreća cijenu? „Da su ljudi od početka znali što ih očekuje nakon 12 mjeseci u kultu bili bi već na ulasku okrenuli“, u to je siguran Dieter Rohmann. Ali su novi članovi samo djelomično saznali za što se zalaže pokret o što vođa sekte od njih zahtijeva. K tome se još mora uračunati širenje straha u svakoj sekti od njenog napuštanja. „Ako nas napustiš“, često se govori odmetnicima „napuštaš pravi put. Dogodit će ti se nešto strašno.“ Tako padaju ljudi sve dublje i dublje pod utjecaj destruktivnog kulta.
Sumnja u pokret raste naročito onda kada članovi spoznaju da između vjerovanja i realiteta postoji razdor. Oni primjerice promatraju kako vođa sekte prediguje mir a mlati svoju djecu, ili zahtijeva materijalnu uzdržljivost dok sam vozi i posjeduje skupe automobile. Okruglo 80% početnika napušta sektu nakon tri do pet godina provedenih u njoj. Za poneke od njih je to napuštanje traumatično. Bore se s osjećajima krivice, pate zbog fobija i depresija. Fritz Huth, docent za religijsku znanost na Sveučilištu Frankfurtu na Maini to uspoređuje s procesom rastave braka.
Nakon iskustva na meditacijskom kursu posvećuje Max veći dio svoje svagdašnjice „Miracle of Love“. On posjećuje skupe kursove, čita kultske knjige, redovno meditira i prodaje sve što može donijeti novac. „Napokon sam pronašao obitelj koju nikada nisam imao“ izvješćuje Max danas. Pa ipak osjećaj lebdjeti na oblacima – „biti pod drogama“ – ishlapi. Vidio je kako vođa sekte naređuje svojoj štićenici da ostavi svog muža protivno njegovoj volji. Što je Max više unutarnju strukturu grupe spoznavao, to je sve veća bila sumnja u nju. Želio ju je napustiti. Ali njegovi prijatelji u sekti uložili su sve da ga zadrže, i na kraju on ostaje u njoj i dalje. Dvije godine nakon prvog kontakta bio je spreman. U sredini jednog intenzivnog kursa meditacije spakirao je svoje stvari i nestao zauvijek iz nje.
Kada ga se danas nekoliko godina kasnije pita za njegovo mišljenje o sekti u kojoj je proveo vrijeme, da li je štogod pozitivnog ponio sa sobom, onda on iznenađeno kaže: „Najljepši dan je bio onaj kada sam je ostavio. Napokon sam uspio reći ne, i skupio sam snage potražiti svoj vlastiti put.“

Kontrolni spisak
Da li sam član neke problematične sekte?
a) Tumačenje svijeta grupe je zbunjujuće jednostavno i objašnjava svaki problem.
b) Pogledi grupe su jedino važeće razumijevanje i objašnjenje svijeta.
c) Vođa sekte je van svake kritike i uveličava ga se kao boga ili „Channel“.
d) Grupa se odvaja a na vanjski se svijet gleda kao na neprijateljski.
e) U grupi prevladava vjerovanje u magiju: „Sve je predodređeno“, „Bog želi tako“.
f) Upotrebljavaju se tehnike promjene stanja svijesti: npr. hiperventilacija, ekscesivna meditacija.
g) Grupa zahtijeva od članova da prekinu veze s prijateljima i sa svojom obitelji.
Što ste više slova zaokružili tim je veći razlog da se priupitate što je s grupom u kojoj ste član.

Pitanja su uzeta iz „Was eine alternativspirituelle Gruppe zum problematischen Kult macht“ (Što čini jednu alternativnu duhovnu grupu problematičnim kultom), njemačkih psihologinja i psihologa.


IBR : 545

Kategorija: (132) Psihologija u praksi
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Pravopis nije važan!
Tema: Jednostavne zanimljivosti
Autor: Como Senso
Članak: Zanimljivosti ljudskog mozga
Datum: 21.1.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Plodno tlo za šarlatane
Tema: Hrvatska danas
Autor: Miro
Članak:
Datum: 14.9.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Socijalno i ekonomsko okruženje
Tema: Hrvatska danas
Autor: Miro
Članak: Ponekad vrijedi više lijepa riječ koja dolazi iskreno iz srca nego bilo kakvi materijalni darovi
Datum: 19.11.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Što je to zavist
Tema: Uspoređivanje
Autor: Miro
Članak: Kome još nisu poznati vlastiti zavidni pogledi na svoje susjede ili prijatelje
Datum: 30.11.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Mržnja i ljubav
Tema: Hrvatska danas
Autor: Miro
Članak: Podlih ubojstva i krađe usred bijela dana i otvorenih bez imalo srama obogaćivanja na račun sviju nas
Datum: 2.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches