[Home] [Info]


Kategorija: Povijest (233)

Etnogeneza i patologija

Miro, Hrvatske Novine, 12.12.2008.


ZAGREB -
Rimsko carstvo
Ne znam koliko je to vrijeme Rimljana baš važno za nas kao i za sve ostale Germanske i ne Germanske narode, naročito onda kada se zna kako je nakon Rimljana njihove visoka kultura bila devastirani od strane barbara. No jedno je sigurno, ostavili su nam više nego srednji vijek (barem onaj rani prije Renesanse), sa svojom perverznom crkvenom Inkvizicijom i Križarskim ratovima.

Rimsko se je carstvo rasprostranjivalo od Škotske do Sahare i između Crnog mora i Gibraltara. Na tom je svom relativno velikom teritoriju spajalo različite narode i različite rase. Taj se dio današnje Europe povezivao ponajprije prometnim vodenim ali i onima na kontinentu putovima kao i jedinstvenim govorom, a zatim zajedničkim za sve građane pravom i na kraju kršćanstvom. Kako je to carstvo u svojim prapočecima nastalo bilo je mnogima sve do njegove propasti u 5. st. poslije Krista nepoznato. Pa ipak, iako je trajalo 1000. g. Italiju malo po malo osvaja mali poljodjelski narod. Međutim uz sve nepoznanice toga vremena također nitko nije znao kako je točno njegov zavičaj koji se dijelio na gotovo 40 provincija nastao. Svima njima bez obzira bili oni u Germaniji ili Aleksandriji, Španjolskoj ili Maloj Aziji, su pripadale igre, termalna lječilišta i teatar, koji su bili dio tadašnje svakidašnjice. Takav je Rimski način života osvojio više svijeta nego njegova vojska. U zaborav je svakako palo vrijeme Republike kada je još cijela moć bila u rukama senata i narodnog vijeća, gdje su rijetke plemićke obitelji upravljale instancama i provincijama. Između ostalog prošlo je više od 400. g. kako je Augustus svu moć u carstvu koncentrirao u svojoj osobi i kako je stvorio Rimsko carstvo. U sljedećim stoljećima mnogi su rimskog Cara poistovjećivali s bogom, a podizali su im čak i hramove.
Pobjedom Kršćanstva i Ediktom tolerantnosti cara Konstantina, potiskuju se Rimski bogovi. Pred kršćanskom su se crkvom i njezinim simbolima morali povući dotadašnji rimski hramovi sa svojim božanskim statuama, a Papa, nasljednik Petra, nastupa kao poglavar Kršćanskog Rimskog Carstva.
Rimsko carstvo se doduše raspalo, ali se ne bi smjelo zaboraviti kako je na njegovim temeljima uzdignuta današnja Europa. Dio tih vremena naši su današnji svekoliki, raznoliki, religiozni, kulturni i govorni korijeni. Ako je to tako onda bi trebali znati i nasljednike 1000-ljetnog Rimskog carstva.
Stari Germani su bili jedan od europskih naroda vezan uz obradu zemlje, života na njoj i ovisnog od zemljoradnje i stočarstva. Njima, kao Rimljanima, nije bio poznat život u gradovima. Gotovo sve što je bilo potrebno za život stvarale su si velike obitelji same. Samo za poneka područja bila su potrebna specijalizirana zvanja, kao što je to bio npr. kovač. Ono što se nije moglo proizvesti to se dobivalo mijenjanjem. Pojedinac je živio u zajednici svog plemena koje mu je pružalo zaštitu i skrb. Nije postajao neki red plemenske prisege.
No s prodorom Huna započinje seoba Germana, a Rimsko se carstvo raspada i nestaje jedinstvo Sredozemlja. Na bivšem teritoriju Rimskoga carstva stvaraju se mnogobrojne germanske države od kojih – osim Francuske – nisu imale trajnost.
Jednim od zadnjih pokušaja obnavljanja Rimskog carstva s njegovom bivšom širinom i snagom čini istočno rimski car Justinian, no nakon njega sva se osvojena područja ponovno pod njegovim nasljednicima raspadaju.
Nasljednikom Rimskog carstva pripadali su također i pristaše Muhamedovog učenja. Islam se širi oko južnog Sredozemlja pa sve do Španjolske, koja postaje prosperitetnom arapskom provincijom. S tog područja dospijevaju rezultati arapske znanosti u Europu.
Jedna stabilna i trajna tvorevina u vrijeme seoba bilo je Franačko carstvo. S posljedicama za budućnost bio je prijelaz Merowingera Chlodwiga na Rimo – katoličku vjeru, kao i sklopljeni savez karolinškog Hausmeiera (lat. Maiordomus) Pipina s Papom.


Kategorija: (233) Povijest
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Etnogeneza i patologija „modernog“ čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Ti su prvi ljudi živjeli od lova
Datum: 7.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Prve razvijene kulture na Nilu i Eufratu
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: miro
Članak: u dolinama rijeka Nila, Eufrata i Tigrisa nastaju visoko razvijene prve u povijesti ljudske kulture
Datum: 10.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i paqtologija
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: pojam demokracija izranja po prvi put u antičkoj Grčkoj
Datum: 11.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Rimsko carstvo se doduše raspalo, ali se ne bi smjelo zaboraviti kako je na njegovim temeljima uzdignuta današnja Europa
Datum: 12.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U tom carstvu trebali su vladari vladati kao što su vladali biblijski kraljevi, po zadaći božjoj.
Datum: 13.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U bogatim i politički neovisnim gradovima sjeverne Italije, i onda zatim u cijeloj Europi doživljava Antičko doba svoju reinkarnaciju u Renesansi
Datum: 14.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Martin Luther i reformacija u Njemačkoj
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Samim tim je u Njemačkoj među narodom stvorena čvrsta religijska podjela koja još i danas traje.
Datum: 18.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Apsolutizam
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Zbog mentaliteta „vučenja glupavog naroda“ za nos!
Datum: 26.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Demokratski put Engleske i Sjedinjene Američke Države
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Iako je Engleska i dalje ostala monarhijom, ipak je od „Glorious Revolution“ 1688. njihov kralj bio vezan za ustav
Datum: 8.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Francuski revolution i nosati Napoleon
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Napadom na Rusiju 1812. gdje Napoleon lomi zube na sibirskoj hladnoći
Datum: 13.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Revolucionarne srednjoeuropske borbe za slobodu, pravdu i jedinstvo
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Ideje Francuske revolucije o slobodi, pravu i patriotizmu djelovale su pored ostalog i dalje u školovanom građanstvu
Datum: 16.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Socijalno pitanje kao uzrok Industrijske revolucije
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U toj utrci niču industrijski gradovi kao gljive poslije kiše
Datum: 24.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches