[Home] [Info]


Kategorija: Povijest (233)

Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka

Miro, Hrvatske Novine, 13.12.2008.


ZAGREB -
Rani srednji vijek

U epohi Karla Velikog i Friedricha II. Crkva i država, religija i vlast su bili međusobno usko povezani. Ljudi u Europi - Rimo-katolički kršćani - gledali su na sebe kao na božji narod, kao na nasljednike Izraelskog naroda, a kako i ne bi kada je car Konstantin kristijanizirano Rimsko carstvo. U tom carstvu trebali su vladari vladati kao što su vladali biblijski kraljevi, po zadaći božjoj.
Kada 800. godine Papa kruni Karla Velikog izgledalo je, iako njegov carstvo nije obuhvaćalo sve Kršćane, kao da je jedinstvo vlasti i kršćanstva gotovo ostvareno. Tako je Karlo Veliki postao primjer drugima. No, a kako bi moglo drukčije i biti, njegovi nasljednici dijele carstvo i potom širom Europe nastaju više novih i manjih kraljevstva. U tim su se kraljevinama njihovi kraljevi - iz visoko plemičkih obitelji - oslanjali na plemičke vazale kao i na Biskupe koje postavljaju u svojim kraljevskim uredima. Posljedično tomu u 10. stoljeću obnavlja Njemački kralj Otto I. Rimsko kraljevstvo Karla Velikog. Doduše njegovi nasljednici zadržavaju svoje carske krune ali ne i vladavinu nad kraljevima u Europi. Dapače, upadaju sve dublje u konflikt s Papama zbog vladarskog prava nad Crkvom (Investiturska svađa u 2. polovici 11.st.: Konflikt između reformskog papinstva i engleskih, francuskih i njemačkih kraljevstva, kako bi se Biskupi postavili za predstojnike u njihovim službama; on postaje osnovnim razlogom svađe zbog i oko odnosa između svjetske vladavine i svećeničke moći).
Što više čak se i kralj Heinrich IV. isključuje iz crkve. U isto vrijeme, oko 1200., zahvaćaju Križarski ratovi cijelu Europu. Saracene se protjeruju iz Španjolske a narodi sjeverne i istočne Europe se dijelom mirno a dijelom kroz nasilje misioniraju, dok vitezovi sa Zapada osvajaju u ime Crkve Svetu zemlju. Kontakt između razvijenijeg Istoka i zaostalijeg Zapada, koji je zaostao skoro 200 godina, ostavlja snažan utisak na primitivniju kulturu Zapada.
Carevi iz roda Staufischa doduše uspijevaju Burgund (regija u istočnoj Francuskoj), Italiju i Siciliju da ujedine s Njemačkim carstvom ali na kraju zakazuju u otporu kneževa talijanskih gradova i Pape.
Što je bilo u to vrijeme s običnim poput nas ljudima i kako su živjeli? Usprkos gladi, bolestima i ranoj smrti stanovništvo se u srednjoj Europi do 14. st. povećalo. Tome je najviše doprinijela poboljšanje metoda zemljoradnje. Porast stanovništva vodio je prema dubokim promjenama na svim područjima života. Na selu su se ljudi u seoskim zajednicama sve više zbližili jedni s drugima. Još ne spojeni prostori se urbaniziraju. S tim je iz divljih krajeva, ljudskom rukom označen, rastao kulturni krajolik. S počecima procvata gradova, gdje su se ljudi skupljali na uskom prostoru, nastaju nove životne i privredne forme. Ljudi kršćanske vjere pod istim su krovom živjeli stoljećima zajedno i to u jedno čvrsto uspostavljenom klasnom uređenju za koje se je smatralo demagogijom Crkve da je to božja volja. Veći dio stanovništva činilo je seljaštvo čija je gola egzistencija bila ovisna od gospodara zemlje na kojoj su živjeli, radili i umirali. Nisu bili slobodni i bili su primorani svojim radom hraniti sebe, svoje mnogočlane obitelji, Crkvu i gospodare. U samostanima su opati i opatice živjeli prema motu „moli se i radi“. Istovremeno su samostani bili utočišta i škole, privredne radionice, socijalne ustanove i faktor političke moći. Vitezovi plemići koji su bili zatvoreni u vlastitoj klasi sebe nisu samo vidjeli kao gospodare zemlje i ljudi. Sami su si postavili ideal kršćanskog borca koji ide u rat protiv nepravde i nasilja i pri tome se zalažu za vitešku slavu, za jedan ideal koji još i danas djeluje.
S procvatom gradova dolazi u tim čvrstim uređenjima do preokreta. Gradovi prozivaju mir i slobodu svojim građanima. Za sve ne- slobodnjake to je značilo mogućnost osobnog socijalnog uspona. Sam po sebi grad je malo pomalo od gospodara zemlje na kojoj se uzdizao dobivao na svojoj samoupravi, tako da pored patricija koji su bili u gradskom poglavarstvu se nameću i cehovi. Iz njis se danas razaznaju prve forme demokratskog uređenja.


IBR : 35

Kategorija: (233) Povijest
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Etnogeneza i patologija „modernog“ čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Ti su prvi ljudi živjeli od lova
Datum: 7.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Prve razvijene kulture na Nilu i Eufratu
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: miro
Članak: u dolinama rijeka Nila, Eufrata i Tigrisa nastaju visoko razvijene prve u povijesti ljudske kulture
Datum: 10.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i paqtologija
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: pojam demokracija izranja po prvi put u antičkoj Grčkoj
Datum: 11.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Rimsko carstvo se doduše raspalo, ali se ne bi smjelo zaboraviti kako je na njegovim temeljima uzdignuta današnja Europa
Datum: 12.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U tom carstvu trebali su vladari vladati kao što su vladali biblijski kraljevi, po zadaći božjoj.
Datum: 13.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U bogatim i politički neovisnim gradovima sjeverne Italije, i onda zatim u cijeloj Europi doživljava Antičko doba svoju reinkarnaciju u Renesansi
Datum: 14.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Martin Luther i reformacija u Njemačkoj
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Samim tim je u Njemačkoj među narodom stvorena čvrsta religijska podjela koja još i danas traje.
Datum: 18.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Apsolutizam
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Zbog mentaliteta „vučenja glupavog naroda“ za nos!
Datum: 26.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Demokratski put Engleske i Sjedinjene Američke Države
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Iako je Engleska i dalje ostala monarhijom, ipak je od „Glorious Revolution“ 1688. njihov kralj bio vezan za ustav
Datum: 8.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Francuski revolution i nosati Napoleon
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Napadom na Rusiju 1812. gdje Napoleon lomi zube na sibirskoj hladnoći
Datum: 13.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Revolucionarne srednjoeuropske borbe za slobodu, pravdu i jedinstvo
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Ideje Francuske revolucije o slobodi, pravu i patriotizmu djelovale su pored ostalog i dalje u školovanom građanstvu
Datum: 16.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Socijalno pitanje kao uzrok Industrijske revolucije
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U toj utrci niču industrijski gradovi kao gljive poslije kiše
Datum: 24.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches