[Home] [Info]


Kategorija: Povijest (233)

Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka

Miro, Hrvatske Novine, 14.12.2008.


ZAGREB -
Kasni srednji vijek i nestajanje jedne epohe
Danas pogledom na vrijeme Renesanse mogli bi zaključiti kako bi nam ona više nego dobro došla kako bismo se mogli već jednom osloboditi svih političkih i ekonomskih nedaća koje nam nameće ovaj grubi, neljudski neoliberalizam. U njeno je vrijeme zapostavljeni pojedinac u dotadašnjem društvu, a paralele takve socijalne izoliranosti događaju se svaki dan pred našim očima, stavljao sve više središte interesa i tu je onda mogao razviti svoje sposobnosti i vlastitim razmišljanjem i promatranjem spoznavati prirodu koja ga je okruživala. No pustimo mi to vrijeme gdje se ne bi ni u kom slučaju htio probuditi. Vrijeme kuge i što je još najgore jedne od dotadašnjih ljudskih najvećih budalaština i izmišljotina, Inkvizicije.
Dakle, u imenu „Kasnog srednjeg vijeka“ najavljuje se svršetak jednog vremenskog razdoblja. Stara dostignuća se gube, a na vidjelo dolaze nova koja još i danas djeluju. I Papa i Car kao univerzalni vladari u međusobnom su se dugogodišnjem sukobljavanju toliko istrošili da zbog toga gube na ulozi njihovih autokratskih donošenja odluka. U carstvu dolazi do parceliranja teritorija, i to s određenim nekorektnostima: Na jednoj strani - prema caru - provode kneževi u carstvu svoju klasnu slobodu, a na drugoj strani - na svom teritoriju - podčinjavaju staleže pod sobom da bi oko 1360. u „Zlatnoj Buli“ učvrstili svoju moć, moć koja slabi carevu vlast i naznačuje njegovu propast. Carevi stvaranjem rodbinskih veza ženidbama pokušavaju stvoriti novu osnovu njihove moći. Na taj si način stvaraju Habsburgovci veliku i moćnu dinastiju. Pri tom Crkva i Papa upadaju u veliku krizu. Svi pokušaji kako bi se sprovele crkvene reforme na koncile ne uspijevaju, a razlog je bio trajni sukob između Pape i Cara, što pogoduje stvaranja plodnog tla za Reformaciju. U dugogodišnjim ratovima na zapadu kontinenta nastaju nacionalne države. Ponosni na svoju jedinstvenu nacionalnu neovisnost i osobnost također dolazi do čestih suzdržavanja i odvajanja od drugih nacija. U međuvremenu Njemačka kolonizacija istoka pruža jednu drugu sliku, jedan u najmanju ruku mirniji primjer plodnog kulturnog prodora i razvoja. U protivno s tim u isto vrijeme doživljava istočna Europa s navalom Tatara preko Šlezije, koji svojom dugogodišnjom vladavinom nad tim teritorijem izoliraju Rusiju od ostalog djela starog kontinenta. Drugi razlog su bili Turci koji uništavaju Bizantsko carstvo i osvajaju Balkanski poluotok (Rusko ortodoksno učenje tumači to vrijeme drugačije i okrivljuje Zapad – naročito Veneciju - zbog toga). Pri tome navedenome ne smije se zaboraviti na najveće zlo koje u to vrijeme pogađa sve narode, a to je u 14. st. haranje Velike kuge. Pa ipak kultura, prirodne kao i društvene znanosti tog razdoblja, dakle u 15. st. doživljavaju svoj procvat. U to vrijeme godine 1492. u potrazi za novim morskim putovima za Indiju iskrcava se Kolumbo na srednje - američkoj otočnoj skupini Bahamima. On tada nije ni naslućivao kako je Europljanima iz temelja promijenio dotadašnju sliku svijeta. Ali nisu samo pomorci u 15. st. kao Kolumbo bili jedini u potrazi za novim putovima i saznanjima, nego i istraživači, umjetnici i znanstvenici. U bogatim i politički neovisnim gradovima sjeverne Italije, i onda zatim u cijeloj Europi doživljava Antičko doba svoju reinkarnaciju u Renesansi. S novim dobivenim pogledima izgledalo je kako će umjetnost i znanost (kao osloboditelji za ljude) napokon iščupati i spasiti Europu iz zagrljaja mračnoga srednjega vijeka i demagogije Katoličke crkve. Svojim novim dobivenim pragmatizmom došlo je do oslobađanja od starih strahova i stvara se sve veće povjerenje prema vlastitim sposobnostima. Novim izumima i stvaranjem nove tehnike u rudarstvu i pomorstvu otvara se nova mogućnost ovladavanja prirodom i eksploatacija svjetskih resursa. Osvajanjem novootkrivenih kontinenata (danas s ove naše percepcije smatra se da u to vrijeme započinje globalizacija) nije privlačilo samo avanturiste nego otvara i mogućnost nove trgovine. S jednim do tada neviđenim prohtjevima i nagonu prema zaradi razbija jedna manjina trgovaca dotadašnje okvire. Otvaranjem tih novih stečenih vidika sličili su tadašnji trgovci „na veliko“, bankari i poduzetnici današnjim modernim poslovanjima, samo na svu sreću za njih bez današnjih menadžera. Dotadašnji klasični centri srednjega vijeka kao što su bile trgovine na Mediteranu prepuštaju svoj povlašteni položaj novim u procvatu pomorskim gradovima zapadne Europe. Svi dotadašnji ustaljeni pogledi na svijet okovani demagoškim lancima Crkve kidaju Kopernikovi proračuni i promatranja Galileja. Njihova učenja kako zemlja nije u središtu našega sistema nego je to sunce, probija otpor Crkve. S novim spoznajama, upravo u vrijeme zaraza, gladi i ratova provodi se vrijeme probijanja i oslobađanja od dotadašnjeg straha. Svi oni koji su u to vrijeme napustili i odbacili ustaljene putove kao i dotadašnji način razmišljanja i općenito života unose svojom hrabrošću i novu sigurnost.


IBR : 36

Kategorija: (233) Povijest
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Etnogeneza i patologija „modernog“ čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Ti su prvi ljudi živjeli od lova
Datum: 7.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Prve razvijene kulture na Nilu i Eufratu
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: miro
Članak: u dolinama rijeka Nila, Eufrata i Tigrisa nastaju visoko razvijene prve u povijesti ljudske kulture
Datum: 10.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i paqtologija
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: pojam demokracija izranja po prvi put u antičkoj Grčkoj
Datum: 11.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Rimsko carstvo se doduše raspalo, ali se ne bi smjelo zaboraviti kako je na njegovim temeljima uzdignuta današnja Europa
Datum: 12.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U tom carstvu trebali su vladari vladati kao što su vladali biblijski kraljevi, po zadaći božjoj.
Datum: 13.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U bogatim i politički neovisnim gradovima sjeverne Italije, i onda zatim u cijeloj Europi doživljava Antičko doba svoju reinkarnaciju u Renesansi
Datum: 14.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Martin Luther i reformacija u Njemačkoj
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Samim tim je u Njemačkoj među narodom stvorena čvrsta religijska podjela koja još i danas traje.
Datum: 18.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Apsolutizam
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Zbog mentaliteta „vučenja glupavog naroda“ za nos!
Datum: 26.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Demokratski put Engleske i Sjedinjene Američke Države
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Iako je Engleska i dalje ostala monarhijom, ipak je od „Glorious Revolution“ 1688. njihov kralj bio vezan za ustav
Datum: 8.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Francuski revolution i nosati Napoleon
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Napadom na Rusiju 1812. gdje Napoleon lomi zube na sibirskoj hladnoći
Datum: 13.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Revolucionarne srednjoeuropske borbe za slobodu, pravdu i jedinstvo
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Ideje Francuske revolucije o slobodi, pravu i patriotizmu djelovale su pored ostalog i dalje u školovanom građanstvu
Datum: 16.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Socijalno pitanje kao uzrok Industrijske revolucije
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U toj utrci niču industrijski gradovi kao gljive poslije kiše
Datum: 24.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches