[Home] [Info]


Kategorija: Kako uništiti vlastitu državu (107)

Hitno realizirati projekt Kaštijun

Cukon Robert, Hrvatske Novine, 25.12.2008.


ZAGREB - Reagiranje na članak »Hitno realizirati projekt «Kaštijun»
Urazumite se ljudi i izvinite
Izjava župana »Izgradnja Kaštijuna politički uspjeh», sada izjava Kozlevca (SDP)
«Realiziranje projekta «Kaštijun» sastavni dio našeg programa» govori da sa tim ljudima nešto nije u redu. Zašto? Očito je da su pobrkali stvari, a to nije u redu. U nastavku da ću pet
natuknica na koje se trebaju dati odgovor, pa na temelju toga donijeti odluku za što su, jer mi, stanovnici opčine Medulin smo 100% protiv projekta, a siguran sam da je protiv tog projekta i velika većina građana Pule. Referendum će sigurno to i pokazati.
- Kaštijun treba sanirati. To je već davno trebalo učiniti. Vi to niste činili i ako ste na vlasti u Istri već petnaest godina
- Smetište i turizam nisu isti pojam i nisu komplementarna pojava pa ni kad se radi o «čistom smetištu»
- Razvojni pravci ovoga kraja bazirani su na razvoju turizma, drugih mogućnosti nema, pogotovo općina Medulin
- Ovo je područje bogom dano za razvoj turizma, drugih mogućnosti nema, pogotovo općina Medulin
- Centralno smetište Istre ( ako je uopće potrebno ) treba bazirati na mjesto gdje u krugu od 5 km nema turizma a ni naseljenih mjesta, jer takvih lokacija u Istri ima.
U prilog ovome govori i studija o utjecaju na okoliš.
Svakom čovjeku koji može logično zaključivati je jasno da smetište cijele Istre ne može biti locirano u «dvorištu» (kaštijun) Pulsko Medulinskog turizma. Najdalji hotel udaljen je od smetišta 1,5 km.
Urazumite se ljudi pa se onda izvinite svima. Nakon referenduma ispriku ne primamo

Cukon Robert dipl.ek.
Medulin
IBR : 23

Kategorija: (107) Kako uništiti vlastitu državu
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Imamo uspješnu formulu: "Kako propasti"
Tema: Propadanje
Autor: Como Senso
Članak: Bar smo u nečemu uspješni...
Datum: 13.1.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Da li sami vladamo svojom zemljom?
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Vječiti podanici...
Datum: 5.5.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Nema logike gubiti vojsku....
Tema: Loše procjene
Autor: Future Man
Članak: Koaj država drastično reducira broj vojnika ?
Datum: 28.5.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: U Hrvatskoj najkorumpiranije pravosuđe
Tema: Korumpirana politika
Autor: Mara A T
Članak: Korupcija je destrukcija
Datum: 7.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Hitno realizirati projekt Kaštijun
Tema: Web komentari na dogadjaje
Autor: Cukon Robert
Članak: Izgradnja Kaštijuna politički uspjeh
Datum: 25.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Tko se krije iza skrbničkih računa?
Tema: Dobri gospodar i loš gospodar
Autor: Pro Q Rista
Članak: Hrvatski zakoni u najvećoj mjeri pogoduju ratnim profiterima, kriminalcima i lopovima da sakriju svoje blago od ministra Šukera
Datum: 28.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches