[Home] [Info]


Kategorija: Povijest (233)

Socijalno pitanje kao uzrok Industrijske revolucije

Miro, Hrvatske Novine, 24.1.2009.


ZAGREB -


Napredak u poljoprivredi, nagli porast stanovništva, tehničke novotarije i ljudska nastojanja ka dobiti, stvaraju jedan proces najprije u Engleskoj, a onda tek negdje oko 1830. i u ostalim dijelovima srednje Europe, naime Industrijsku revoluciju.
Nakon ranijih otkrića industrijalizacije, kao što su tkalački stroj i mehanička preslica, nastupaju vrlo brzo - u svom pobjedničkom pohodu - parni stroj i željeznica. Industrijski su centri sa svojim rudnicima, željeznom i čeličnom industrijom, kao i strojarstvom bili predvodnici jedne nove vremenske faze industrijskog razvoja. U toj utrci niču industrijski gradovi kao gljive poslije kiše, gdje snažno povećano seljačko stanovništvo nalazi zaposlenje. Uskoro se već sredinom stoljeća pokazuju tamne strane industrijalizacije: veliko siromaštvo novonastale radničke klase, koja postaje kmetovima kućnog i tvorničkog rada. U to se vrijeme (a bojim se da se ponovno vraćamo) radilo pod ekstremno dugim radnim vremenom a iskorištavanje njihove jeftine radne snage pod neshvatljivo teškim radnim uvjetima bila je svakodnevica. Samim tim pada taj i tako najširi sloj stanovništva u još veću bijedu i siromaštvo.
Jedna od većih opasnosti koje su bile posljedice izazvane takvim uvjetima bila je u tome da se društvo još više razdjeli: Na jednoj strani bogati tvorničari i veleposjednici, a na drugoj strani bez esencijalnih sredstava za život osiromašeni proletarijat. Takvo mizerno stanje širokih obespravljenih radničkih masa inicira na početku pojedine bogate poduzetnike ka stvaranju socijalne pomoći, koju čak zahtijevaju i crkveni predstavnici. Ali do promjene dolazi tek onda kada se radnici počinju sami udruživati u stranke i sindikate, a stvaranje državne socijalne politike popravlja njihovu dotadašnju nezavidnu situaciju. Novodobivenom slobodom ojačava se radnička klasa i razantnim tehničkim napretkom u teškoj industriji, strojarstvu i elektrotehnici, i to naročito u vrijeme visoke konjunkture, postaje sve svjesnija svoje uloge u zajednici. K tome se situacija podjelom posla, smanjenjem radnog vremena i boljim plaćama smiruje.
(nastavlja se)IBR : 42

Kategorija: (233) Povijest
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Etnogeneza i patologija „modernog“ čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Ti su prvi ljudi živjeli od lova
Datum: 7.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Prve razvijene kulture na Nilu i Eufratu
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: miro
Članak: u dolinama rijeka Nila, Eufrata i Tigrisa nastaju visoko razvijene prve u povijesti ljudske kulture
Datum: 10.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i paqtologija
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: pojam demokracija izranja po prvi put u antičkoj Grčkoj
Datum: 11.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Rimsko carstvo se doduše raspalo, ali se ne bi smjelo zaboraviti kako je na njegovim temeljima uzdignuta današnja Europa
Datum: 12.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U tom carstvu trebali su vladari vladati kao što su vladali biblijski kraljevi, po zadaći božjoj.
Datum: 13.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Etnogeneza i patologija "modernog" čovjeka
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U bogatim i politički neovisnim gradovima sjeverne Italije, i onda zatim u cijeloj Europi doživljava Antičko doba svoju reinkarnaciju u Renesansi
Datum: 14.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Martin Luther i reformacija u Njemačkoj
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Samim tim je u Njemačkoj među narodom stvorena čvrsta religijska podjela koja još i danas traje.
Datum: 18.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Apsolutizam
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Zbog mentaliteta „vučenja glupavog naroda“ za nos!
Datum: 26.12.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Demokratski put Engleske i Sjedinjene Američke Države
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Iako je Engleska i dalje ostala monarhijom, ipak je od „Glorious Revolution“ 1688. njihov kralj bio vezan za ustav
Datum: 8.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Francuski revolution i nosati Napoleon
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Napadom na Rusiju 1812. gdje Napoleon lomi zube na sibirskoj hladnoći
Datum: 13.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Revolucionarne srednjoeuropske borbe za slobodu, pravdu i jedinstvo
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: Ideje Francuske revolucije o slobodi, pravu i patriotizmu djelovale su pored ostalog i dalje u školovanom građanstvu
Datum: 16.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Socijalno pitanje kao uzrok Industrijske revolucije
Tema: Životinjsko carstvo
Autor: Miro
Članak: U toj utrci niču industrijski gradovi kao gljive poslije kiše
Datum: 24.1.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches