[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo (2)

Prijedlozi za nužnu promijenu

Como Senso, Hrvatske Novine, 24.9.2005.


ZAGREB - Zaključci sa drugog Općeg Sabora Domovinske I Iseljene Hrvatske (Poreč, 15 - 17 rujna 2005.g) :
Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da pod hitno riješi i poboljša slijedeće Zakone:
1. IZMJENA IZBORNOG ZAKONA
a) dijaspora
Smatramo da novi izborni zakon u RH nikako ne odgovara realnom stanju stvari s obzirom na gotovo isti broj Hrvata u domovini, kao i u iseljeništvu. Ustav RH predviđa 10% -tno učešće Hrvata van domovine u zakonodavnoj vlasti. Sadašnjim je Izbornim Zakonom to pravo izigrano. Tako imamo slučaj da danas iseljena Hrvatska ima četiri zastupnika i to sve redom iz BIH (zar nije apsurd da Hrvate iz, recimo … Australije, zastupaju Hrvati iz BIH). U prošlosti, problem nije bio u broju zastupnika iz dijaspore, već političke manipulacije oko njihovih kandidatura. Također je bitna činjenica da se hrvatski državljani sa prebivalištem u BIH, po Ustavu RH, ne mogu smatrati dijasporom pošto su konstitutivni narod države u kojoj žive. Stoga bi zastupnici iz dijaspore u Saboru RH trebali biti samo Hrvati koji žive izvan RH te BIH.

-Novi Izborni zakon također treba onemogućiti da političke stranke registrirane u RH kandidiraju ili predlažu zastupnike iz iseljene Hrvatske, ukoliko će oni biti na listi za izborne jedinice dijaspore.b) sustav - HSSD smatra da je potrebno i inzistirati na direktnom glasovanju, počevši od predstavnika mjesnih odbora, pa sve do župana.c) izborne jedinice - Zalažemo se za smanjenje broja izbornih jedinica i samim time smanjenje političara profesionalaca. Također se zalažemo za povećanje broja izbornih jedinica za dijasporu te da se one organiziraju po kontinentima.2. ZAKON O POVRATKU HRVATA U HRVATSKUInicijativa po uzoru na rješenja Izraela i Irske. Treba donijeti Zakon koji će Hrvatima izvan domovine omogućiti povrat izgubljene imovine te samim tim i povratak u Hrvatsku kao ravnopravnih građana.3. ZAKON O KRIMINALU NAPRAVLJENOM U PRIJETVORBI- Bilo kakav kriminal napravljen u pretvorbi, koji je oštetio RH i njezino stanovništvo, treba se proglasiti veleizdajom, te se počinioce mora pod hitno procesuirati, bez obzira koju državnu ili društvenu dužnost su obnašali ili se na njoj zatekli. Sam deklarativni stav o nezastarijevanju kriminala u pretvorbi ne rješava ništa, ukoliko se ne poduzmu konkretni koraci.- Kriminal načinjen u pretvorbi HSSD treba se smatrati ratnim profiterstvom koje je žestok oblik ratnog zločina. Takve ratne zločince treba procesuirati u domovini, a ukoliko se pokaže da je prevelika moć optuženika u zemlji, može se proces prebaciti i u Haag.- Svu imovinu stečenu protupravnom pretvorbom potrebno je zaplijeniti, te se sama pretvorba mora vratiti na početak.- Zbog prevelike financijske moći privatizacijskih profitera predlažemo formiranje građanske komisije za nadziranje provedbi, kako istražnih procesa, tako i samog tijeka suđenja. Predlaže se da komisiju čine bivši radnici oštećenih poduzeća.4. ZAKON O BRANITELJIMA- Potrebno je osigurati počasni status braniteljima te ih uključiti u politički život Hrvatske. Također treba zbrinuti obitelji branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, sukladno standardima modernih zapadnih zemalja u omjeru sa brutto nacionalnim dohotkom.

- Preciznije definirati kriterije za dobivanje statusa branitelja i omogućiti im pravedno osiguranje egzistencije.

- Provesti reviziju raspodjele prava branitelja, pogotovo onih s invaliditetom.

5. ZAKON O OBUSTAVI PRODAJE NACIONALNE IMOVINETreba ga donijeti pod hitno te kao takav mora ostati na snazi dok se ne donese novi Zakon o privatizaciji.a. Novi zakon o privatizaciji treba omogućiti stvarateljima nacionalne vrijednosti da ostvare pravo na nacionalno bogatstvo. Nipošto ih se ne smije razvlastiti te sa tom njihovom imovinom dalje trgovati.

b. Zabraniti prodaju nacionalnog bogatstva na način da se političkim institucijama oduzme pravo prodaje. Maksimalna dopuštena metoda kojom bi se nadalje smjeli služiti je koncesija.

c. Zabrana prodaje zemljišta uz more i dr. površina od strateškog interesa ( odnosi se na već prodane objekte smještene na državnom zemljištu). Umjesto prodaje neka se daju u najam vlasnicima objekta.6. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE treba iznaći modus za osiguranje kvalitetnog, besplatnog, cjelodnevnog TV-programa namijenjenog Hrvatima izvan domovine. Također se traži i da ustupi jedan TV i radio kanal Hrvatima izvan domovine koji će oni uređivati te tako uspostaviti kvalitetniji kontakt sa Hrvatima u domovini.7. ZAKON O PRAVOSUĐU- Pravosuđe se mora osposobiti za brzo i efikasno obračunavanje s krupnim i organiziranim kriminalom. Potrebno je uvesti program zaštite sudaca, tužitelja i krunskih svjedoka.

- Potrebno je korigirati zakone u pravosuđu u smislu brzog rješavanja sporova i kriminalnih djela.

- Svim pravosudnim organima potrebno je uvesti jaku unutarnju kontrolu.a. TREBA STROGO ODVOJITI ZAKONODAVNU, SUDSKU I IZVRŠNU VLAST

- omogućiti da svaki stup vlasti funkcionira nezavisno sukladno ovlastima, a na temelju Ustava i Zakona

b. STROGA DEPOLITIZACIJA SUDSTVA, POLICIJE VOJSKE I DRŽAVNE UPRAVE

- glavni kriterij za zapošljavanje u tim službama mora biti sposobnostc. SKIDANJE IMUNITETA SABORSKIH ZASTUPNIKA pčrepustiti predstavnicima sudske vlasti umjesto da o tome glasa Sabor. Poznato je zbog kojih razloga je imunitet dan. U svim ustalim slučajevima automatski se briše.8. TREBA VRATITI OSTAVINSKE RASPRAVE U NADLEŽNOST SUDA-Prenošenjem nadležnosti na Javne bilježnike cijena rješenja povećana je za cca. tridesetak puta. Nedopustivo i neodgovorno, abnormalno povišenje ima za posljedicu da siromašni nasljednici često nisu u stanju platiti uslugu kako bi Zakonom naslijeđeno i pripisali sebi u vlasništvo. Troškovi Bilježnika katkad premašuju naslijeđenu vrijednost.9. PO PITANJU PRAVA HRVATA IZVAN DOMOVINE inzistirati da im države u kojima žive osiguraju ista prava kao što RH osigurava prava pripadnicima tog naroda u Hrvatskoj.10. VLADA RH TREBA NAĆI NAČIN DA U DOMOVINU VRATI NOVAC IZNESEN U PORATNOM RAZDOBLJU ( prema nekim tvrdnjama radi se o iznosu od 20 – 30 milijardi dolara)11. U MINISTARSTVIMA RH ORGANIZIRATI UREDE ZA RAD S ISELJENOM HRVATSKOM12. PREDLAŽEMO SMANJENJE BROJA POSTOJEĆIH ŽUPANIJA NA ČETIRI

( u Zakon o teritorijalnom preustroju RH unijeti kriterije po kojima svaka općina treba imati na svom području sud, katastar, zemljišno – knjižni odjel i urbanizam. Nepostojanje istih vraća ih u kategoriju niže).

13. TREBA DONIJETI GENERALNI URBANISTIČKI PLAN HRVATSKE TE S NJIM USKLADITI URBANISTIČKE PLANOVE SVIH ŽUPANIJA14. UKINUTI OBAVEZU PLAĆANJA DOPRINOSA INSTITUCIJAMA (turističkim zajednicama, komorama, slivnim idr. vodama …)

- Prepustiti ih tržištu, drugim riječima ostaviti članstvu na slobodnu volju prosudbu nalaze li ili ne u njima interes.15. POJEFTINJENJE DRŽAVNOG APARATA

Preporučamo strategiju većeg prepuštanja zarade privredi i radništvu. Ujedno smatramo da manipulacija kojekakvim novčanim poticajima ne vodi dobrome jer povećava birokratski aparat, otvara vrata mešetarenju zaposlenošću radničkog sloja ( radnici se otpuštaju pa nanovo zapošljavaju kako bi se dobio poticaj) isl. Sve to samo pojačava klimu nezadovoljstva i nesigurnosti u Zemlji.16. USKLADA KRIVIČNOG S PREKRŠAJNIM ZAKONIKOMNedopustivo je toliko povećavati iznose kazni za prekršaje (ulaze u proračun a ne oštećenoj strani) dok istovremeno dosuđene odštete stvarnim žrtvama iznose minimalno, te gotovo da se za grube prevare i zločine spram stanovništva i ne odgovara.POGOVOR:

Hrvati u domovini i izvan domovine trebaju zajednički preuzeti inicijative u svoje ruke, kako bi ponovo zavladali svojim teritorijem i odlučivali o vlastitoj sudbini.

Hrvati kao narod moraju naći načina kako mijenjati sebe, svoj odnos prema naciji i prema državi Hrvatskoj. Zajednički trebamo štititi opći interes, koji je ujedno i preduvjet za zaštitu naše vlastite individualnosti. Jedino slijedeći put razuma i ljudskosti otvaramo vrata izlasku iz ove teške moralne i gospodarske krize u kojoj živimo.

Putem Hrvatskih Nacionalnih Timova po djelatnostima (Odbora) objediniti domovinsku i iseljenu hrvatsku sa institucijama sistema RH. Zajednički pronalaziti put kojim trebamo ići da bi nam sutra svima bilo bolje.

Koordinator:

Niko Šoljak prof. ing.

Niko Šoljak – materijali za SaborUvod

Država u kojoj živimo se pod utjecajem raznih vanjskih i unutarnjih čimbenika razvija bez temeljnih nacionalnih vrijednosti i razvojnih programa. Tako, u ovome trenutku, ni sami ne znamo gdje se nalazimo, u kojem političkom i gospodarskom sustavu živimo i, što je posebno opasno, kamo idemo. Boli osjećaj bespomoćnosti i beznađa te takva klima narušava prelazi na cijelu naciju. Nakon mnogo prolivene krvi, brojnih poginulih i nestalih, srušene infrastrukture, iz pepela niče Hrvatska država. Ona, sanjana dugi niz godina, na žalost jednima postaje ideal, a drugima dobra prilika. Idealisti su živjeli za Hrvatsku, a karijeristi od Hrvatske. Međutim, politički i društveni, a posebice gospodarski moment u kojem se Hrvatska nalazi, stavlja pred nas obavezu da o tim stvarima progovorimo na predstojećem Saboru. Da u razmjeni, pa i sukobu mišljenja i ideja, tu, na jednom mjestu, iskristaliziramo jasne smjernice kuda bi po našem mišljenju Hrvatska trebala ići i, što je najvažnije za državu i naciju, u ovom trenutku treba progovoriti i o bitnim segmentima hrvatskog društva te jasno skrenuti pozornost službenoj politici na sve nedostatke koji Hrvatsku vuku prema dnu. Pri tome se posebno mora afirmirati hrvatsko iseljeništvo koje je, ne zaboravimo, kroz svoju dugu povijest, bilo lučonoša hrvatskih nacionalnih vrijednosti. A da se posjetimo, to naše iseljavanje počelo je davno. O njemu posebice dobro govori pjesma „Od stoljeća sedmog“ koja kaže: „Raselit nas triba, da nas manje ima...“ i posebice bolno „Nek tuđinu grizu, roda znati neće“. Takvo povijesno raseljavanje Hrvata bilo je proizvod velikosrpske i komunističke politike u kojoj su, svaka za sebe, kritičnu masu Hrvata smatrali opasnom i nepoželjnom. Taj križ pratio je Hrvate više stoljeća tako da danas možemo reći da smo svjetski narod, razbucan povijesnim vjetrovima duž cijele zemaljske kugle. Pri tome ni usporedba sa Izraelcima, biblijskim „Božjim narodom“, nije ni malo slučajna.

Dugo je hrvatsko iseljeništvo bilo razjedinjeno, što zbog smišljene politike, što zbog vlastitih slabosti. Taj frakcijski, unutarnji antagonizam, pratio nas je kao usud. Uvijek su se Hrvati borili za tuđe interese, ideologije i gotovo uvijek je nacionalno biće bilo podijeljeno. Može se sasvim sigurno reći da su do Domovinskog rata pripadnici hrvatskog naroda stajali na suprotnim stranama, borili se i uništavali međusobno. Spasonosni trenutak jedinstva, znak političke zrelosti vodstva i naroda, izrodio je hrvatsku državu. U svaku stopu njenog teritorija, od Prevlake, Istre, do Vukovara, utkano je to toliko potrebno jedinstvo. Ono je izrodilo prvi, kapitalni projekt – Hrvatsku državu.

Nije slučajno spomenuta pjesma „Od stoljeća sedmog“, već je ona poslužila i kao uvod u jednu jasnu činjenicu – ovaj projekt nije moguće privesti kraju bez potpore hrvatskog iseljeništva, svih tih „razasutih“ kapi jednog mora, koje su u potrebnom trenutku digle svoj glas i nesebično uložile sebe u temelje hrvatske države. Stoga, hrvatsko iseljeništvo na svoju domovinu ne treba gledati kao na geografski pojam, već kao na dijete koje smo milošću božjom i velikom žrtvom dobili usprkos svim zlogukim zlotvorima koji su, nošeni idejom raslojavanja hrvatstva, uporno pokušavali dokazati kako hrvatska država neće nikada postojati te da su veliki hrvatski kraljevi i država samo povijesna iluzija koju treba sustavno razbijati.

Nakon postanka i učvršćenja hrvatske države, uslijedilo je razočaranje hrvatskog iseljeništva pretvorbom i privatizacijom, pljačkom društvenog i državnog bogatstva, a poglavito planskim i umišljajnim odnarođivanjem ključnih infrastrukturnih objekata (sjetimo se INE, nekada hrvatskog“ a sada tek T-com i sl), besprimjernom prodajom bankarskog sustava strancima …. Hrvatsko iseljeništvo, koje raspolaže respektabilnim kapitalom, osjećalo se pozvanim da sudjeluje u procesu privatizacije, namjeravajući uložiti svoj kapital u domovinu i tako joj osigurati siguran i neovisan razvoj. Svi ti pokušaji bili su iluzije jer sluge stranih gospodara, zveckajući „Judinim škudama“, priklanjale su se strancima uživajući pogodnosti i ne vodeći računa o nacionalnim interesima. Stoga nije ni čudo da procesi u zemlji idu kako idu. Usprkos svemu, i u ovome trenutku, iseljena Hrvatska želi, traži i zagovara postizanje istog onog jedinstva koje je stvoreno u domovinskom ratu, želi da se na njegovim krilima i nasljeđima, osigura nacionalna opstojnost, da hrvatska duhovno i gospodarski ojača te se uključi u euroatlantske integracije. Ali, ne kao sirotinja koja će tražiti milostinju, obijati tuđe pragove, već kao bogata i vrijedna «mirazača» koja zna što hoće, želi i može.

Na pragu toga jedinstva djeluje i Hrvatski Svjetski Sabor koji nastoji potaknuti te procese i učvrstiti veze domovinske i iseljene Hrvatske. Upravo stoga je isto to iseljeništvo i prepoznalo ideju koja vodi ovu organizaciju i pristupa joj, jer zajedništvo nam je danas potrebnije nego ikada.HRVATSKI BRANITELJIKad bismo ukratko pokušali definirati hrvatske branitelje – najnormalnija bi

formulacija bila: „Pobjednici u ratu, gubitnici u miru“. Drugim riječima, to je pojam koji označava vrhunac domoljublja, vrhunac spremnosti da se i vlastiti život založi za svete ideale – domovinu i naciju. Danas je hrvatski branitelj podcijenjen i predmet ismijavanja, napada i društvene poruge. Kako se domovinski rat sustavno degradira i kriminalizira, tako i hrvatski branitelji kroz medije i politiku, dobivaju epitete kriminalaca, zločinaca i ljudi sa ruba zakona. Glas hrvatskih branitelja izgubljen je u moru raznih udruga i organizacija koje, rukovođene svojim uskim interesima, zaboravljaju generalni cilj, dopuštajući da se ova brojna populacija minorizira čak i kao biračko tijelo. Danas u Republici Hrvatskoj postoji mnoštvo udruga gledajući koje, ne možemo a da se ne začudimo da su doista njihovi članovi nekad zajedno ratovali na prvoj crti bojišnice i stvarali hrvatsku državu. Međutim, tada su imali zajedničku ideju i cilj kojeg su svi podržavali. Danas tog cilja nema, a vlast, svjesna potencijalne snage braniteljske populacije, nastoji zadržati podjele po načelu „divide et impera“( zavadi pa vladaj).

Hrvatski generali su stjerani na brisani prostor. Haška tužiteljica i haški sud kao gubernatori stoje nad glavom hrvatskog naroda tražeći od njega da im izruči one koji su ga doveli do ratne pobjede.

Tako je i slučaj sa generalom Antom Gotovinom koji se, vjerojatno po prvi put, mora skrivati. I to ne od neprijatelja, nego od Vlasti koja prezentira njegov vlastiti narod, Vlasti koja upravlja Državom koju je stvarao. Taj postupak međunarodne zajednice je svojevrsno lomljenje kičme i nacionalnog ponosa Hrvatskog naroda kako bi ga se, tako pripremljena, i omamljena, apsorbiralo u EU. Osim toga, to je prvi put u svjetskoj povijesti da se sudi pobjednicima, naciji koja se je branila i koja je bila ostavljena „balkanskoj zvijeri“ kao bespomoćno janje na ispaši. Ne možemo a da se ne sjetimo sramnog embarga na uvoz oružja, kada je međunarodna zajednica i djelom pokazala kako teško prihvaća smrt svoga djeteta (Versajske Jugoslavije) te kako legitimno pravo naroda na samoodređenje tretira kao krivnju za njen raspad. To je bila prva «Srebrenica» koja je dovela do teških stradavanja, razaranja i besramne blokade na morskim i kopnenim granicama. Koliko nas je to koštalo – teško je i pretpostaviti. Stvaranje države nije gledano blagonaklono, a ta „ljubav“ plamti i danas. Rječiti je primjer igra oko početka pregovora za ulazak u EU gdje na još besramniji način svjedoče da Hrvatsku niti vole, niti uvažavaju. Tu su prednjačili Englezi, koji skoro po ničem nisu u EU (osim kupljenju poticaja), i Nizozemci koji su demokratičnost dokazali povlačeći se kao «pravi heroji» iz Srebrenice što je rezultiralo nezapamćenim zločinom u poslijeratnoj Europi.

Kažu da je ispunjavanje te obveze hrvatska ulaznica u zajednicu koja to još nije ni postala i u kojoj europski duh stanuje kao podstanar bez šanse da zaživi. Hrvatskim braniteljima i svim iskrenim domoljubima teško to pada, jer svjesni su činjenice da po prvi put gledaju kako država ide u smjeru u kojoj joj oni svojim životima i žrtvom, ma koliko htjeli, ne mogu pomoći.

Neosporno je da se hrvatskim braniteljima mora vratiti dostojanstvo jer to je moralna i ljudska obveza. S posebnim ponosom i uvažavanjem treba gledati na njih. Neki su se vratili iz uređenih država zapada i, odgajani u hrvatskom duhu, duhu ljubavi prema naciji, priključili se svojoj subraći u domovini te zajedno krvarili, zajedno ginuli. To zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske zastupljeno je i među braniteljima i to treba cijeniti i njegovati. Treba se oduprijeti svim nastojanjima koja idu za time da se kriminaliziranjem stupova domovinskog rata kriminalizira cijeli domovinski rat. Mora se shvatiti da postoje vrijednosti koje su neupitne i koje se nikako ne mogu dovoditi u pitanje. U ovom slučaju to je domovinski rat, hrvatska država i nacija. Sveti trolist hrvatskih nacionalnih vrijednosti. Stoga je neophodno potrebno učiniti sve da se glas hrvatskih branitelja čuje, da se njihova potencijalna snaga osjeti i uvažava.

Hrvatsku državu moraju voditi samo oni koji će znati čuvati te vrijednosti, jer ako jednom rasprodamo sve, postat ćemo kao narodi koji lutaju svijetom, bez države i domovine. Postat ćemo sluge u vlastitoj kući.HRVATSKA MLADEŽJedno od posebno važnih mjesta u sferi djelovanja Hrvatskog Svjetskog Sabora jesu mladi. Oni su budućnost države i naroda, pokretači razvoja i generator koji bi trebao pružiti garanciju da će budućnost koja je pred Hrvatskom i Hrvatima biti svjetla i postojana. Stoga je u proteklom vremenu Hrvatski Svjetski Sabor uspješno organizirao dva sabora mladih, jedan posvećen mladima Iseljene, a drugi posvećen mladima Domovinske Hrvatske. Osim toga, jedno od ključnih zadataka hrvatskog nacionalnog Tima – Odbora upravo je Odbor za mlade koji ima za cilj povezivati mlade domovinske i iseljene Hrvatske, iznalazi optimalna rješenja za njihov život i rad te kroz vaninstitucionalno djelovanje (kao udruga civilnog društva) utječe na kvalitetniji rad Vlade kako bi ona stvorila potrebne preduvjete za rad mladih i rad s mladima. Dakle, jedna od okosnica rada Hrvatskog Svjetskog Sabora su mladi, jer ova se udruga namjerava na „duže staze“ baviti ovom problematikom te učiniti sve da mladi u društvu i državi dobiju položaj koji im i pripada.

Sadašnja slika nije ni malo ružičasta. Mladi su ostavljeni sebi, nije im osiguran niti nužni minimum u kojem bi oni pokazali i dokazali sebe kroz programe rada, razvijali kreativnost kroz radionice i povezivali se s drugima u državi i iseljeništvu. Za takve inicijative postoji interes ali su potrebna i materijalna sredstva. Na žalost, državni aparat, hraneći sebe, izuzetno je osjetljiv na uzimanje bilo kakvih sredstava, te brojne inicijative nailaze na birokratske prepreke i bivaju zakočene i odbijene. Hrvatski Svjetski Sabor, kao nacionalna udruga, polazi od činjenice da mora ustrajavati na promjeni određenih smjernica u radu s mladima kroz suradnju sa institucijama sistema i na širokoj platformi svenacionalnog zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske. U tome smislu treba promatrati i zaključke održanih Sabora koji, analizirajući položaj mladih, jasno naznačuju da on nije ni približno onome što se treba i može napraviti.

Treba odrediti strategiju djelovanja kroz institucije civilnog društva i tzv. nevladine udruge, tako i kroz institucije sustava u kojima je nerazmjerno malo mladih ljudi. Stoga je i utemeljena smjernica sa zadnjeg Sabora mladih gdje je rečeno da mladi moraju zauzeti mjesta u svim segmentima državne vlasti proporcionalno svojoj populacijskoj zastupljenosti u hrvatskom nacionalnom biću. Samo tako oni mogu biti dostojni predstavnici sebe i drugih mladih, jer su im polazište, problematika, društveni položaj i prioriteti identični i jedinstveni. Kao i kod braniteljske populacije, tako i kod hrvatske mladeži evidentna je neorganiziranost, a time i disperzija snage u raznim smjerovima što pogoduje nepromjenjivosti odnosno idejnom „statusu quo“. Ta brojčana organiziranost u 344 udruge dovela je do neprepoznatljivosti njihove ideje, strategije i ciljeva. Unutar mladih nema kohezivne sile koja bi mlade okupljala i pretvorila ih u ne samo svjesnu glasačku mašineriju (koja zna tko je, što želi) nego i u realnu snagu koju druge društvene i državne silnice uvažavaju, cijene i ispunjavaju njihove zahtjeve. Na žalost, inicijative o ujedinjenju mladeži u domovini bile su gotovo redovito minirane od nositelja političke moći koji su više robovali svojim vlastitim ambicijama nego stvarnim potrebama hrvatskih nacionalnih interesa.

Drugo, i ne manje važno pitanje, jeste – kako mladima pomoći? Kako im omogućiti da se razvijaju, na koji način da izražavaju svoje individualne i kolektivne značajke. Jedna od možebitnih ideja u tome smislu bila bi kroz formiranje fonda mladeži domovinske i iseljene Hrvatske. Ta bi institucija, zasnovana na donacijama, tj. sponzorstvu, omogućila da se na transparentan i pošten način omogući mladima da steknu potrebnu stručnu izobrazbu, da se znanstveno razvijaju i povezuju sa gospodarskim subjektima. Promičući te vrijednosti, mladi znanstvenici, gospodarstvenici i umjetnici kroz svoj rad u zemlji ili inozemstvu, postajali bi budući donatori i sponzori što bi, opet, generacijama koje dolaze omogućilo da se i one izraze na identičan način.

Neupitan je stav Hrvatskog Svjetskog Sabora da se mladima mora pomoći, ali i da to treba biti brzo. Naime, postojeće stanje prijeti da prijeđe u apatiju i beznađe, a to je stanje u kojem inicijative i kreativnost, nemaju šanse.

Isto tako, Hrvatski Svjetski Sabor će, kroz institucije sustava i Odbore, tražiti i poduzimati sve mjere kako bi se ovo nepovoljno stanje promijenilo. U tome smjeru neophodno je potrebno da to postane dio državne strategije razvoja sa najvećim stupnjem prioriteta.

Mladež domovinske i iseljene Hrvatske mora se organizirati i povezivati. Trebaju zajednički djelovati, osmišljavati programe i njihovu realizaciju rukovođeni svojim specifičnim interesima (interesi mlade populacije), ali i nacionalnim interesima. Konačno, to je dio jednog te istog bića i bez uzajamnog prožimanja osuđeni su na propadanje, spoticanje, i konačno – nestajanje. Da se to ne bi dogodilo moramo učiniti sve da pomognemo mladima jer time u stvari najviše pomažemo sebi i naciji kojoj pripadamo.P R ET V O R B AU Hrvatskom Saboru znalo je biti izrečeno mnogo istina o privatizaciji. Uglavnom za potrebe dnevne politike znalo je biti govora o «neviđenoj pljački», « pljački po zakonu», «besprimjernom bogaćenju» i sl. Ubiranje političkih poena takvim parolama postalo je najunosniji biznis budući da je najveći broj građana u toj pretvorbi ostao kratkih rukava. Ili bolje rečeno, velikom broju njih je odmjereno od šake do lakta. U jednoj državi koja gubi socijalnu osjetljivost s kojom se dičila, biti Hrvat ili dragovoljac puno manje znači od posjedovanja kapitala. U Dalmaciji bi rekli: «Prodali smo se za Judine škude». Trgovanje sa neprijateljima, što je postalo odskočna daska mnogima i za vrijeme domovinskog rata, rječito govori o tome kako pored nacionalnih interesa postoje i mnogo važniji interesi.

Zastupnik u Saboru RH, Ljubo Ćesić Rojs je u jednom od svojih brojnih (nerijetko emotivnih istupa) rekao najveću istinu: «Tko je jamija, jamija je». Drugim riječima, tko se je na nezakonit način obogatio, nitko mu neće ništa. Ni pravna država, ni institucije sustava. Osim, naravno, naših političara koji se busaju u prsa kako će istjerati pravdu, ući u trag isisanom novcu (20 do 30 milijardi dolara), javno prokazati one koji su opljačkali ovu državu i ovaj narod. Međutim, odmah po dolasku na vlast, obole od akutne političke amnezije te zaborave što su obećali. Nastavila se pljačka hrvatskog naroda po istom Zakonu, po istim osobnim interesima . Tako, jedni kradu, drugi ne sprječavaju ili ne kažnjavaju takva djela te se sve počinje vrtjeti kao vrtuljak sa kojeg kad siđemo dobijemo vrtoglavicu. Točnije, hodamo kao pijanci što rječito govori kako je političko pijanstvo jednako opasno kao i ono od alkohola.

Što hrvatsku pretvorbu čini posebnom u odnosu na druge pretvorbe u tranzicijskim zemljama?
Kao prvo, sa pretvorbom se otpočelo u vrijeme nikad proglašenog ratnog stanja što je izričito pogodovalo ratnim profiterima. Hrvatska sirotinja je tada bila ili u vojsci ili na biroima za zapošljavanje. Propisi koji su doneseni u Hrvatskom Saboru bili su u funkciji ozakonjenja pljačke zasnovane na projektu «dvjesto bogatih obitelji». Analogijom, time je promoviran projekt «milijun siromašnih obitelji». Jer, naspram dvjesto bogatih obitelji, u nedostatku srednjeg sloja, stoji milijun siromašnih obitelji.

Drugo, umirovljenici koji su kroz svoj životni vijek stvarali hrvatsko nacionalno bogatstvo, zakidaju se, a u institucije sustava instaliraju se poslušnici koji onemogućavaju pravnu državu da radi svoj posao. Mito i korupcija postaje glavna procedura u državnom aparatu. U takvom je ozračju izvršena privatizacija društvene imovine. «Pljačka po Zakonu» postaje način gospodarskog djelovanja te sinonim raspada sustava stvarne vrijednosti i uspostave političke i druge podobnosti. Formiraju se političke i gospodarske elite u kojima svatko ima svoju cijenu.
Kao treće, hrvatska pretvorba je poznata po tome što je hrvatska uvela svoju vlastitu valutu «kunu», a «krznašima» omogućila da poduzeća, banke, hotele i obalu kupuju «bez kune». Promoviran je sustav koji omogućuje da postaneš vlasnik nečega što nisi platio i da ti to što nisi platio otplaćuje samo sebe.
Nadalje, novci iz dijaspore koji su uplaćeni za obranu zemlje odlaze na razne privatne račune, dok je sama dijaspora u cjelokupnoj privatizaciji izigrana na način da su joj ponuđena na otkup poduzeća koja nitko nije htio jer su nerentabilna i sl. Naravno, bilo je i onih koji su zahvaljujući svojim vezama sa tadašnjim političkim i državnim vrhom kupovali najelitnije hotele (kao što je slučaj u Poreču Rijeci, Dubrovniku i dr.) daleko ispod njihove stvarne cijene.
Umjesto da se prihvati dijasporu kao pokretača razvoja Hrvatske, da se prihvati svježi kapital, isti su radije prihvaćali bankovne obveznice i papire koji su opet izdavani po jasno određenim smjernicama. Na takav su način i njima (dijaspori) pokazali kako je profitabilno Hrvatstvo značajnije od emotivnog.
Debeli je sloj prašine ispod tepiha hrvatske privatizacije. Svakom promjenom vlasti postojala je nada da će se konačno taj tepih podići i da će se izmesti na svjetlo dana sve ono što je prljavo. Da će netko za to odgovarati. Međutim, tu « Pandorinu kutiju» nijedna vlast nije imala snage otvoriti. Razloga može biti više i o njima se može samo nagađati. Nisu u pitanju različiti pogledi, političke platforme, nego sve jasniji stav da bi time mogli biti ugroženi i oni koji se nalaze u toj «kutiji» i oni koji tu kutiju otvaraju. Stoga se običnom čovjeku sve više čini kako postoji prešutna sprega između «prašine» i «usisivača». Prostim rječnikom rečeno – svatko svakoga «drži za j…», a narod za budale….

Sa pravom se može reći: «PLJAČKA HRVATSKOG NARODA IZVRŠENA PO ZAKONU»
Demokracija je prihvaćena kao anarhija iako se zna da ona u biti znači – vladavinu naroda. A narod, zauzet svojim ranama, žuljevima, svojim mukama i stradanjima, povjerio je društveno bogatstvo zemlje osobama koje su tu «tešku» zadaću jedva dočekale. Pokrenuli su proces koji ni američki kriminalistički stvaraoci nisu mogli zamisliti. Pljačka po zakonu, pljačka u ime Hrvatske. Pljačka za račun deklariranih domoljuba koji su od milja dobili naziv – tajkuni.

Sprega politike i kriminala, paraliza sustava, dovela je do toga da se nepravedno veliki dio društvenog bogatstva preko noći slio u ruke pojedinaca i moćnika. Narod, oduševljen stvaranjem svoje nacionalne države, nije ni zamijetio što se radi. Oni koji do jučer nisu imali ništa – preko noći su postali nadnaravni bogataši. Svoje bogatstvo su nakon toga ozakonili.. Poduzetnički krediti – to je već priča za sebe. Kupovina vrijednih poduzeća za bezvrijedan papir. Vrijeme sposobnih ili vrijeme kriminalaca? Narod se polako budi iz transa i pita što se događa... Tko je zatvorio vrata poduzeća u kojima su do jučer radili i na njima napisao „privatno vlasništvo“? I to dok su neki, od Dubrovnika do Vukovara, obavljali svoju dužnost i krvarili. Kada je došlo vrijeme da oružje zamjeni oruđe, masovno su upućivani na biro za zapošljavanje. Ti ljudi, koji su nas svojom hrabrošću doista činili ponosnim, sami su izgubili svoj ponos. Postali su nezaposleni osloboditelji, pobjednici u ratu i gubitnici u miru. Navikli da svojom hrabrošću, žrtvom i ljubavi spram domovine svjedoče o svome Hrvatstvu, postali su suočeni sa činjenicom da su izdani...
Kategorija: (2) Gospodarstvo
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: HT i HP podignuti na sivom kapitalu?
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Božica BABIĆ
Članak: ANTE BILIĆ VEĆ DVIJE GODINE POKUŠAVA DOKAZATI UPLETENOST IVICE MUDRINIĆA U KRIMINALNE RADNJE
Datum: 9.1.2003.
Novine: Slobodna Dalmacija
..................

Naslov: Knez: Nema govora o prodaji turističkog zemljišta Arenaturistu!
Tema: ARENATURIST
Autor: M. VERMEZOVIĆ
Članak: PULSKI HOTELIJER ŽELI SE SUDSKI DOMOĆI 209 TISUĆA KVADRATA GRADSKOG ZEMLJIŠTA
Datum: 30.1.2003.
Novine: Novi list
..................

Naslov: Malić: Ivan Jakovčić doveo kupce za jeftinu prodaju Arenaturista
Tema: ARENATURIST
Autor: Robert FRANK
Članak: PULSKI PODUZETNIK KARLO MALIĆ NAKON TRI I POL GODINE ŠUTNJE GOVORI O SUMNJIVIM OKOLNOSTIMA POD KOJIMA JE 2000. GODINE LUKSEMBURŠKO-TALIJANSKOJ KOMBINACIJI PRODANO 34 POSTO DIONICA ARENATURISTA
Datum: 24.1.2003.
Novine: Novi list
..................

Naslov: MORH treba prepustiti Rivieru Arenaturistu
Tema: ARENATURIST
Autor: N.I.
Članak: VLASNIŠTVO NAD HOTELOM RIVIERA NE BI SMJELO BITI UPITNO
Datum: 24.4.2002.
Novine: Novi list
..................

Naslov: U Jadranturistu i Aniti ove godine tri milijuna noćenja
Tema: JADRANTURIST
Autor: M. V.
Članak: TURISTIČKI VIKEND ZA NOVINARE I AGENTE U POVODU OTVARANJA SEZONE U ROVINJU I VRSARU
Datum: 28.4.2003.
Novine: Novi list
..................

Naslov: ROVINJSKIM HOTELIMA VRAĆENA STARA IMENA
Tema: JADRANTURIST
Autor: Aldo POKRAJAC
Članak: JADRANTURIST I SIMBOLIČKI RASKINUO VEZE SA ŠPANJOLSKOM SOL MELIOM
Datum: 15.1.2003.
Novine: Novi list
..................

Naslov: Rat za zemlju
Tema: JADRANTURIST
Autor: A. D.
Članak: TDR I GRAD ROVINJ:
Datum: 27.12.2002.
Novine: Novi list
..................

Naslov: Grad Rovinj želi oduzeti zemlju koja je već plaćena
Tema: JADRANTURIST
Autor: Aneli DRAGOJEVIĆ
Članak: RAZGOVOR: PLINIO CUCCURIN, POTPREDSJEDNIK TVORNICE DUHANA ROVINJ
Datum: 27.12.2002.
Novine: Novi list
..................

Naslov: TDR državu oštetio za više od milijardu kuna
Tema: JADRANTURIST
Autor: Aneli DRAGOJEVIĆ
Članak: RAZGOVOR: SILVANO ZILLI, ZAMJENIK GRADONAČELNIKA ROVINJA I POTPREDSJEDNIK IDS-a
Datum: 27.12.2002.
Novine: Novi list
..................

Naslov: Međunarodna arbitraža u ovom slučaju nenadležna
Tema: JADRANTURIST
Autor: Aneli DRAGOJEVIĆ
Članak: ODGOVOR TDR-ovog »JADRANTURISTA« U POVODU PRIJETNJI »SOL MELIJE« HRVATSKE
Datum: 23.12.2002.
Novine: Novi list
..................

Naslov: HDZ-ova Vlada za prodaju HT-a isplatila čak 153 milijuna kuna
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Jagoda MARIĆ
Članak: OTKRIVAMO: HOĆE LI PREMIJER IVO SANADER UZ ISTRAGU O KONZULTANTSKIM UGOVORIMA U INI OBJAVITI I CIJENU TIH USLUGA ZA PRODAJU HT-a, PBZ-a, RIJEČKE I SPLITSKE BANKE
Datum: 3.3.2004.
Novine: Novi list
..................

Naslov: U Hrvatsku prošle godine pristiglo više od 1,7 milijardi dolara stranih ulaganja
Tema: INVESTICIJE U RH
Autor: Darko Markušić
Članak: Prema podacima Hrvatske narodne banke od 1993. godine u Hrvatsku pristiglo 9,28 milijardi dolara izravnih inozemnih ulaganja / Gotovo 40 posto prošlogodišnjih stranih ulaganja čine zadržane, odnosno reinvestirane dobiti ostvarene u hrvatskim poduzećima
Datum: 7.4.2004.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: T-HT podnio zahtjev za tarifom od jedne sekunde
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: M.P.
Članak: HT u Vjesniku
Datum: 1.3.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Vjetroelektrane na udaru stručnjaka
Tema: OPĆENITO
Autor: Zdravko Cesar
Članak: Izvještaj njemačkih stručnjaka uzbunio je zastupnike obnovljivih izvora energije
Datum: 3.3.2005.
Novine: Večernji list
..................

Naslov: Vrijednost tržišta 13 milijardi kuna
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: R.Il.
Članak: Liberalizacija hrvatskog telekomunikacijskog tržišta
Datum: 3.3.2005.
Novine: Večernji list
..................

Naslov: U zadnje tri godine izgubljeno 2500 radnih mjesta
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Marinko Petkovic
Članak: Sindikat traži osnivanje interne agencije za zapošljavanje putem koje bi se, kako je to provedeno i u DT-u, zbrinuo višak radnika u T-HT-u
Datum: 5.3.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Korisnicima najvažnije niske cijene telefoniranja
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Marinko Petkovic
Članak: Portus: Mobiteli za jednu kunu i izgradnja vlastite telekomunikacijske mreže / Optima Telekom počinje raditi 15. travnja, a cijene će biti niže i do 20 posto
Datum: 6.3.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: T-HT grupa u 2004. ostvarila konsolidirani prihod od 8,1 milijarde kuna uz dobit od 1,9 milijardi kuna
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Bankamagazin
Članak: HRVATSKI TELEKOM - DOBIT/GUBITAK
Datum: 9.3.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Hrvatsko more čišće od talijanskog i španjolskog
Tema: OPĆENITO
Autor: Davor Verković
Članak: (Od Vjesnikova posebnog izvjestitelja)
Datum: 13.3.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Mogućnost izbora operatera ipak snizuje cijene usluga
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Marinko Petkovic
Članak: Konkurencija u fiksnoj telefoniji: Optima telekom najavljuje 15 posto niže cijene, a Portus (H1) od 10 do 20 posto niže cijene
Datum: 16.3.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Ulazak u EU Hrvatsku košta 4 milijarde kuna
Tema: OPĆENITO
Autor: Adriano Milovan
Članak: Znatan dio hrvatskoga gospodarstva - od poljoprivrede, preko dijela industrije ovisnog o financijskoj infuziji države, pa do sektora koji će doći pod udar visokih ekoloških standarda Unije - suočit će se s problemima
Datum: 19.3.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Sva pitanja o Lencu - bankarska tajna
Tema: OPĆENITO
Autor: Dada Zečić
Članak: Gospodarstvo
Datum: 19.3.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Novi fiksni operateri bez T-HT-ove pretplate
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Marinko Petković
Članak: HT i DRŽAVA
Datum: 27.4.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Why Croatia build FREEWAYS ?
Tema: LIFE IN CROATIA
Autor: Como Senso
Članak: Public money for roads?
Datum: 1.5.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: HT nezakonito prisvaja stotine milijuna kuna
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Monitor hr
Članak: Sumnjivo, štetno, nestručno
Datum: 19.5.2005.
Novine: Monitor HR
..................

Naslov: Pula: Poslovni telefonski računi bit će manji 18%
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Como Senso
Članak: Reakcija na napise u tisku o rebalansu tarifa Hrvatskog Telekoma
Datum: 22.5.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Informacije o listi korisnika tvrtki Zlatka Tomčića
Tema: OPĆENITO
Autor: Como Senso
Članak: Samo informacije dostupne na webu...ništa zanimljivo
Datum: 24.5.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Kako zaraditi 1 miljun kuna?
Tema: JADRANTURIST
Autor: Como Senso
Članak: Tko želi biti miljunaš?
Datum: 26.5.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Pojeo vuk magare!
Tema: JADRANTURIST
Autor: Como Senso
Članak: Mali dioničari pokrenuli poništenje ugovora o prodaji Katarine
Datum: 26.5.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Prava malih dioničara
Tema: PRIVATIZACIJA
Autor: Como Senso
Članak: Science Fiction in Croatia
Datum: 29.5.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Sve uprave dioničkih društava polaze od dvije osnovne pretpostavke
Tema: OPĆENITO
Autor: Como Senso
Članak: Upravljanje dioničkim društvima - osnovna pravila
Datum: 30.5.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Plaćanje kreditnim karticama putem interneta
Tema: OPĆENITO
Autor: Como Senso
Članak: Da li je korištenje kreditnih kartica za plaćanje putem interneta sigurno?
Datum: 31.5.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Agencija za telekomunikacije i cijene međupovezivanja
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: HINA
Članak: Agencija za telekomunikacije 'naredila' T-HT-u sniženje cijena međupovezivanja
Datum: 18.6.2005.
Novine: HINA
..................

Naslov: PDV 22% USMRTIO BI CIJELI TURIZAM
Tema: Hoteli
Autor: R MIKACIC
Članak: ... 22 posto za sav turizam bilo ravno suicidu te gospodarske grane u međunarodnoj konkurenciji - Nakon prvog šoka pretpostavlja se da ministar ipak želi uvesti "turistički" PDV s diferenciranom stopom od 10 do 11 posto
Datum: 20.6.2005.
Novine: Slobodna Dalmacija
..................

Naslov: Ako ti vratim dug odmah, pola mi oprosti! Komentar na članak!
Tema: PRIVATIZACIJA
Autor: Como Senso
Članak: Kamata, što je to? Tone vrijedi za mene!
Datum: 6.7.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Dobit najvećih poduzeća porasla 25 posto
Tema: PRIVATIZACIJA
Autor: Petra Bulic
Članak: Lani je 400 najvećih po prvi puta povećalo broj zaposlenih, za 1,9 posto, u usporedbi s rastom od 5,2 posto u gospodarstvu u cjelini
Datum: 16.7.2005.
Novine: Vjesnik
..................

Naslov: Prijedlozi za nužnu promijenu
Tema: OPĆENITO
Autor: Como Senso
Članak: Na naše E-mail adrese pristigao je slijedeći tekst!
Datum: 24.9.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Biseri HTovi, telekomovi, DTovi???
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Comos Senso
Članak: Nismo mogli ne primjetiti.....
Datum: 4.11.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Monopol
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Como Senso
Članak: Usporedba cijena...
Datum: 30.12.2005.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Buđenje političara....
Tema: Propadanje
Autor: Como Senso
Članak: Zar je zbilja teško priznati koliko smo potonuli?
Datum: 3.5.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Dobit telekom - milijarda
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: My Opinion
Članak: Političari su omogućili profit telekomu kompromitirajući sebe...a ljudi "šute"
Datum: 16.8.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Zanimljiv intervju
Tema: PRIVATIZACIJA
Autor: Izvor BiznisBA
Članak: Prenosimo intervju
Datum: 16.12.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Koliko ima Pty.Ltd tvrtki u Hrvatskoj
Tema: Ekonomska stabilnost
Autor: Como Senso
Članak: Koliko je efikasan gospodarski motor?
Datum: 16.12.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Trgovina na veliko i malo
Tema: Izlaz iz nepostojeće recesije
Autor: Como Senso
Članak: Koje grane prednjače u RH
Datum: 16.12.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Mudri potezi
Tema: Financijski red u zemlji
Autor: Como Senso
Članak: Što je napravljeno dobro?
Datum: 17.12.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Poslujete samo s onim tvrtkama koje plaćaju
Tema: Političari u privredi
Autor: N.C.
Članak: Osigurajte naplatu svojih potraživanja
Datum: 17.12.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: PDV na knjigu
Tema: Političari u privredi
Autor: N.C.
Članak: Ja ne želim platiti PDV, ja sam kultura
Datum: 17.12.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Diskriminacija po lokaciji
Tema: Vlada štiti interese hrvatskih građana?
Autor: Como Senso
Članak: HITRO.HR
Datum: 17.12.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Arenaturist kojim putem
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Što učiniti s dionicama
Datum: 2.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Reakcije na nagli skok cijena Arenaturista
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Da li je skok cijane Arenaturist opravdan
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Razgovori o prodaji dižu cijenu dionica
Tema: ARENATURIST
Autor: Como Senso
Članak: Dionicama je lakše dizati cijenu marketingom nego dobrim poslovanjem
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Grafikon kretanja cijena Arenaturist dd
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Prikaz cijena dionica dioničkog društva Arenaturist dd
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Tražimo po webu podatke o prodaji dionica Arenaturista
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Prikupljamo zanimljive podatke o Arenaturistu i prezentiramo ih objedinjena
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Tko je bio vlasnik Arenaturista
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Popis najvećih 10 dioničara Arenaturista
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Neprovjerena infomacija o kupovini Arenaturista po 21 kunu
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Kako se došlo do cijene od 21 kune
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Dobit Arenaturista
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Kolika je dividenda
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Koji je profil Arenaturista
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Vrijeme dok se je Štrok interesirao za kupnju Arenaturista
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Koliko dioničara ima Arenaturista
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Veliki broj mudrih malih dioničara zadržao je svoje udjele u Arenaturistu
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Prodaje se ARENATURIST
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Malim dioničarima ponudio se Arenaturist
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Prevara po zakonu
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Kako su kriminalci prevarili male dioničare
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Pljačka u Arenaturistu
Tema: ARENATURIST
Autor: Mad Man
Članak: Prenosimo članak Glasa Istre
Datum: 3.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Osvrt na prodaju Dukata
Tema: PRIVATIZACIJA
Autor: Walpurga
Članak: Reakcije i komentari na prodaju DUKATA
Datum: 28.3.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Dukat
Tema: PRIVATIZACIJA
Autor: Como Senso
Članak: Ode Dukat u francusku
Datum: 1.4.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Velik brat u akciji Zakon o tajnosti JMBG nepotreban
Tema: Croatia vs. Kina
Autor: Gemetar
Članak: Banke od 2. svibnja počinju koristiti Kreditni registar
Datum: 4.5.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Latvian Shipping Company
Tema: OPĆENITO
Autor: Mara A T
Članak: 3. MAJ PORINUO TANKER U MORE
Datum: 12.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: NAJAVLJEN PROSVJED U ZRAČNOJ LUCI OSIJEK
Tema: Hrvatska danas
Autor: Mara A T
Članak: Zračna luka Osijek
Datum: 16.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Krediti stanovništva 109 milijardi kuna
Tema: Hrvatska danas
Autor: Mara A T
Članak: Stanovništvo grca u kreditima
Datum: 16.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: INA - DOBIT od 727 MILIJUNA KUNA
Tema: Hrvatska danas
Autor: Mara A T
Članak: Kako posluje INA
Datum: 16.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: DALEKOVOD I HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA POTPISALI UGOVORE U VRIJEDNOSTI OD 83 MILIJUNA KUNA
Tema: INVESTICIJE U RH
Autor: Mara A T
Članak: Novi poslovi Hrvatske Elektroprivrede
Datum: 17.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: ZAPOČELA TRGOVINA DIONICAMA ATLANTIC GRUPE
Tema: PRIVATIZACIJA
Autor: Mara A T
Članak: Atlantic grupa
Datum: 19.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U PRVIH DESET MJESECI POVEĆANA
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Političari se uvijek hvala no da li i brojke govore istu
Datum: 23.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Ledo sladoled
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: POSLOVANJE LEDA U PRVIH DEVET MJESECI 2007.
Datum: 27.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: ČAZMATRANS VIŠE NIJE U STEČAJU
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Tvrtke nakon višegodišnjih stečajeva
Datum: 28.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Crobex pad
Tema: Ekonomska stabilnost
Autor: Mara A T
Članak: Koliko dugo će trajati pad cijena dionica
Datum: 28.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: DUKAT I IDEAL ŠIPKA POTPISALI UGOVORE
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Širenje na okolna tržišta
Datum: 28.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: 10 GODINA LUČKE UPRAVE PLOČE
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Luka Ploče
Datum: 3.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Porinuće broda u Uljaniku
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Kako funkcioniraju brodogradilišta
Datum: 3.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: TVRTKU MOB-ART JE PREUZEO MEGAFON
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Preuzimanja tvrtki
Datum: 4.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: ANCONA GRADI JOŠ JEDNU TVORNICU U ĐAKOVU
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Tvornice namještaja u Hrvatskoj
Datum: 4.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: MAGMA PRUZELA VLASNIČKI UDIO MPC HOLDING KOZMOLINA
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Magma u ekspanziji
Datum: 5.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: PRAVNE OSOBE U HRVATSKOJ 2006.GODINE INVESTIRALE OKO 71 MILIJARDE KUNA
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Milijarde eura u nekretninama
Datum: 5.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: VRIJEDNOST DIONICA RASTE
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Gore dole, od izbora do sastavljanja vlade
Datum: 6.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE NAMJERAVA PRUZETI POSLOVNI CENTAR ZAMET
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Dionice instituta građvinarstva
Datum: 6.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Povećanje izdvajanja za drugi mirovinski stup
Tema: Ekonomska stabilnost
Autor: Mara A T
Članak: Koliko je sigurna mirovina iz mirovinskih stupova u Hrvatskoj
Datum: 7.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Gospodarska stranka grada Vukovara
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Gospodarska stranka grada Vukovara poziva zainteresirane za suradnju
Datum: 9.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Vukovar i povlastice za tvrtke i gospodarstvo
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Kako vratiti normalan život u Vukovar i pokrenuti gospodarski točak u Vukovaru
Datum: 9.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: CARINSKE povlastice vezane uz Vukovarsko gospodarstvo
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Teme vezane uz gospodarstvo grada Vukovara i pokretanje gospodarstva nakon predugog vremena zatišja
Datum: 9.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: POVLASTICE OD STRANE GRADA Vukovara
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Grad Vukovar daje povlastice poduzetnicima
Datum: 9.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Vukovasko gospodarstvo pokreće Gospodarska stranka
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Vukovar se pokreće
Datum: 9.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: PETROKEMIJA DOŽIVJELA POZITIVNO POSLOVANJE
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Kutinska Petrokemija dugi niz godina poslovala je s gubitkom
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Nafta - 88$ po barelu
Tema: Koliko novaca?
Autor: Alexa
Članak: Crno zlato po cijeni od 88 dolara po barelu
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: CEFTA formira čelništvo
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: U Bruxellesu započeti s radom Tajništvo CEFTA-e
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Zlomrexu pada rejting zbog kupnje splitske željezare
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Dionice Zlomrex
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Tehnika gradi hotel u Rovinju
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Tehnika i Hotel Monte Mulin u Rovinju
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: CROATIA OSIGURANJE OD POČETKA 2008. GODINE PRODAJE USLUGE ONLINE
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Croatia osiguranje
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Postignut dogovor za šećernu repu
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Sećerana VIRO
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Stand-by aranžman za Bina-Istru
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Bina-Istra i istarski Ypsilon
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Zagreb - shopping centar
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Zagreb i trgovački centri
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Postignut dogovor za šećernu repu
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Šećer, šećerna repa, Viro
Datum: 13.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Glavna zapreka direktnim stranim investicijama
Tema: INVESTICIJE U RH
Autor: Mara A T
Članak: Uulaganja najviše koristi proizlazi iz greenfield investicija
Datum: 14.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Heineken kupuje MB
Tema: Marketing
Autor: Mara A T
Članak: Heineken pivo volim
Datum: 15.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Zanimljivi linkovi
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Lista zanimljivih linkova iz podrucja gospodarstva
Datum: 15.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: IVICA MUDRINIĆ predsjednik uprave
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Koji su najvrijedniji ljudi u zemlji
Datum: 17.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Hrvati grade ostatak svijeta
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Gradnja, građevine, graditeljstvo, građevinari dakel novac
Datum: 20.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: INA traži povećanje cijena prirodnog plina
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: INA dobro zaradjuje
Datum: 20.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Fasade i energetska učinkovitost
Tema: Hrvatska danas
Autor: F Asad
Članak: Kako štediti energiju
Datum: 8.2.2010.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Državni proračun i planovi prije par godina
Tema: Parlament
Autor: adminsitrator
Članak: UPUTE ZA IZRADU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2008 do 2010 GODINE
Datum: 17.2.2010.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: MUREXIN EDUCA TOUR PREMIUM 2010
Tema: Marketing u gospodarstvu
Autor: Administrator
Članak: Započela serija seminara Murexinovog programa
Datum: 23.3.2010.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches