[Home] [Info]


Kategorija: Bajka o hrvatskoj Privatizaciji (229)

Razmišljanja o privatizaciji

Walpurga, Hrvatske Novine, 25.9.2006.


ZAGREB - Walpurga nam je poslala slijedeći članak koji u cijelosti prenosimo:


započinjem sapunicu zvanu privatzacija a la croatia. slobodno pridruženje pisanju sapunice ;)Početak privatizacije u Hrvatskoj


Sada nažalost izlazi na vidjelo kako su se loše vodile pretvorba i privatizacije. Loše po Hrvatsku i njene građane, dobro po neke pojedince. Potrebno je malo zavrtjeti vremeplov i vratiti se u ne tako daleku prošlost, u zadnje godine prošlog stoljeća, kad je Hrvatskom počeo bjesniti rat.

Stalo se upotrebljavaju dva izraza pretvorba i privatizacija, iako prvi izraz u bivšim socijalističkim zemljama, koje nisu imale društveno već privatno vlasništvo, se naziva privatizacijom.

U leksikonu ekonomije se mogu naći definicije:

Pretvorba ili transformacija je pretvaranje jednog tipa poduzeća u drugi npr. netrgovačkog ekonomskog subjekta u trgovački, bez ulaženja u različite oblike spajanja, odvajanja i pripajanja. poduzeće koje obavlja pretvorbu ne ulazi u neki odnos s drugim poduzećem, već se samo pretvara iz jednog oblika u drugi, npr. iz d.o.o. u d.d.

Privatizacija je pretvaranje državnih i društvenih poduzeća u privatno vlasništvo fizičkih i pravnih osoba. Proces privatizacije povezan je s promjenama u tehnologiji, organizaciji proizvodnje i poslovanja. privatizacijom se stvaraju uvjeti Privatizacijom se stvaraju uvjeti privređivanja u kojima se povezanošću privatnih vlasnika, poduzetnika, menadžera i radnika osigurava i postiže optimalno iskorištavanje informacijskih sredstava i najbrži društveni gospodarski razvitak. Privatizacija se provodi prodajom poduzeća pojedincima, skupinama dioničara, drugim gospodarskim subjektima te podjelom dionica zaposlenima i drugim građanima. U razvijenim zemljama najčešće su kupci mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i investicijski fondovi. U Hrvatskoj je proces pretvorbe odnosno privatizacije započeo 1991. stvaranjem legalnih i institucionalnih pretpostavki za taj proces. Zakonom se je uredila vlasnička pretvorba društvenih poduzeća (približno 4000), vrijednost kapitala oko 200 mlrd USD u društva kapitala (d.d. ili d.o.o.) temeljem prodaje poduzeća ili idealnog dijela poduzeća, ulaganjem kapitala poduzeće, pretvaranjem ulaganja na ugovornoj osnovi u poduzeće i pretraživanja u ulog te prijenosom dionica, odnosno udjela fondovima (Fond za privatizaciju i Fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja). Proces privatizacije temelji se na prodaji dionica, s mogućnošću dobivanja određenih popusta pri kupnji te mogućnošću plaćanja kupljenih dionica u obrocima (na 5 godina). Prioritet pri kupnji imaju zaposleni, oni koji su bili zaposleni, fizičke osobe te domaće i inozemne pravne osobe. Osnovni popust za svakog zaposlenog iznosi 20%, a za svaku godinu radnog staža odobrava se dodatni popust od 1%. Prvotno je određeno da se uz popust može prodati 50% dionica izdanih na sadašnju vrijednost poduzeća te da je nominalna vrijednost dionica koju jedna osoba može kupiti uz popust ograničena na protuvrijednost od 20.000 DM. Neprodane dionice postaju vlasništvo fondova tako da Fond za privatizaciju dobiva 2/3 neprodanih dionica, a ostatak mirovinski fondovi radnika i poljoprivrednika dijele u omjeru 70:30. Hrvatski model pretvorbe karakterizirala je samostalnost poduzeća (njihovih organa upravljanja) da do određenog roka (30.06.1992.) pokrenu postupak i utvrde program pretvorbe poduzeća. Zakon je nekoliko puta nadopunjavan, a najznačajnije izmjene vezane su za uvođenje valutne klauzule (revalorizacija otplate), dodatne pogodnosti pri kupnji dionica (za invalide domovinskog rata), vlasnička prava (pravo na dividendu i transakcije) nad iznosom uplaćenog dijela dionica uvećanog za odgovarajući popust.

Tih ne tako dalekih godina se je govorilo da će se stvoriti uvjeti za novo zapošljavanje, da će privatni kapital biti efikasniji, a tvrtke konkurentnije. Očigledno je da nije postignuta osnovna svrha pretvorbe, kada se 1992. godine išlo u privatizaciju govorili su da će se stvoriti uvjeti za novo zapošljavanja, da će privatni kapital biti efikasniji, a tvrtke konkurentnije. Četrnaest godina kasnije pokazalo se da ciljevi nisu ispunjeni, a 1112 tvrtki ponovno se vratilo u portfelj Hrvatskog fonda za privatizaciju. U ono su doba radnici podlegli euforiji te su upisivali dionice jer su očekivali da će dobiti dividendu. Kad se pokazalo da nema dobiti i da tvrtke propadaju, radnici su prestali otplaćivati dionice i one su vraćene Fondu za privatizaciju. Od 2800 tvrtki, koje su išle u pretvorbu, gotovo ih je pola vraćeno državi. Državna je revizija otkrila mnoge nezakonitosti, a Sabor je kriv što nije reagirao kad je vidio pogubne rezultate, već je izvještaje primao "zdravo za gotovo".

Kategorija: (229) Bajka o hrvatskoj Privatizaciji
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Razmišljanja o privatizaciji
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Povijest Privatizacije (Novo doba)
Datum: 25.9.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Nastavak trakavice o privatizaciji
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Kako je onaj tko je bio biže "kazanu" postao bogat...
Datum: 28.9.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Walpurga piše o privatizaciji u ratno doba....
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Što se dogodilo Hrvatskoj...
Datum: 28.9.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Banke i privatizacija
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: "Tko je maznuo lovu?"
Datum: 2.10.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Banke - Komu pogoduju banke?
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Da li su danas BANKE vladari u RH?
Datum: 7.10.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Walpurga i dalje nastavlja s temom privatizacije...
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Podaci službenih institucija....
Datum: 14.10.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Kikiriki plaća
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Direktor jedne od vodećih tvrtki u državi ima godišnje prihode oko 4 milijuna kuna
Datum: 13.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches