[Home] [Info]


Kategorija: Bajka o hrvatskoj Privatizaciji (229)

Walpurga i dalje nastavlja s temom privatizacije...

Walpurga, Hrvatske Novine, 14.10.2006.


ZAGREB - Walpurga :

Krajem 20. i početkom 21. stoljeća ulicama većih hrvatskih gradova su se vidjele kolone radnika i službenika čije su firme propale tijekom pretvorbe i privatizacije, a ono završili na ulici. Na sve veći pritisak javnosti prišlo se je reviziji pretvorbe i privatizacije. Reviziju pretvorbe i privatizacije obavio je Državni ured za reviziju u razdoblju od svibnja 2001. do rujna 2004. na temelju odredbi Zakona o državnoj reviziji («Narodne novine» br. 49/03 – pročišćeni tekst) i Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije («Narodne novine» br. 44/01, 143/02. i 115/05.)..

U procesu pretvorbe i privatizacije rješenja o pretvorbi dobilo je 2911 društvenih poduzeća koja su utvrdila temeljni kapital u iznosu od 28,2 mld DEM. Temeljem Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije revidirano je 1556 društvenih poduzeća čiji je temeljni kapital iznosio 24,4 mld DEM. Revizijom pretvorbe i privatizacije obuhvaćeno je 53,4 % društava koja su raspolagala s 86,7 % temeljnog kapitala.

Revizijom je utvrđeno:

1. revidirana društva iskazala su manji temeljni kapital u iznosu od 965,052 mil DEM, što predstavlja oko 3% njihovog temeljnog kapitala

- neprocijenjena imovina 484,74 mil DEM

- manje procijenjena imovina 124,32 mil DEM

- revalorizaciju otplaćenih kredita, odnosno precijenjene obveze 355,99 mil DEM

- zemljište površine 2.774 577m2 i objekte površine 89 265 m2 za koje se u tijeku revizije nije mogla utvrditi cijena

2. temeljni kapital revidiranih društava umanjen je za 3,93 mld DEM, odnosno 16,1%

3. broj zaposlenih u revidiranim društvima umanjen je za 386 675 odnosno 60,9%

4. stečajni postupak otvoren je nad 345 društava, odnosno 22,17%

5. razvojni program nije ostvarilo 64,01%, a djelomično je ostvarilo 20,5% društava

6. nepravilnosti u postupku pretvorbe i privatizacije utvrđene su u 1481 društvu odnosno 95,2% revidiranih subjekata

U postupku revizije Državni ured za reviziju utvrdio je 1936 nepravilnosti koje se odnose

na proces pretvorbe i privatizacije i poslovanja društava nestalih pretvorbom.Nepravilnosti se odnose na:

1. proces pretvorbe

- dio imovine nije uključen u procjenu

- potraživanja poslovnih banaka pretvorena su u udjele na temelju revalorizacije već otplaćenih kredita

- dokapitaliziranje nije obavljeno u skladu s programom pretvorbe

- uložena sredstva nisu namjenski trošena

2. proces privatizacije

- društvo je iz svojih sredstava financiralo dioničare kod kupnje dionica

- za stjecanje vlastitih dionica nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti

- korištena su upravljačka prava na temelju prenesenih neotplaćenih dionica malih dioničara

3. poslovanje društava nastalih pretvorbom

- prodaja imovine koja nije uključena u program

- pripadajuća dividenda nije uplaćena u korist HFP

- sanacija nije provedena u skladu s programom sanacije

Ured državne revizije, u svom konačnom Izvješću, konstatirao da je za većinu utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje kaznenog djela nastupila zastara, a da 1215 nema obilježja kažnjivog djela, odnosno zakonima nisu propisane sankcije. Ured državne revizije podnio je nadležnom državnom odvjetništvu 71 kaznenu prijavu za nepravilnosti za koje je ocijenjeno da postoji osnovana sumnja da imaju obilježja kaznenog djela, te 107 prijava u obliku Izvješća sa svim elementima koja sadrži i kaznena prijava.

Kategorija: (229) Bajka o hrvatskoj Privatizaciji
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Razmišljanja o privatizaciji
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Povijest Privatizacije (Novo doba)
Datum: 25.9.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Nastavak trakavice o privatizaciji
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Kako je onaj tko je bio biže "kazanu" postao bogat...
Datum: 28.9.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Walpurga piše o privatizaciji u ratno doba....
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Što se dogodilo Hrvatskoj...
Datum: 28.9.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Banke i privatizacija
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: "Tko je maznuo lovu?"
Datum: 2.10.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Banke - Komu pogoduju banke?
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Da li su danas BANKE vladari u RH?
Datum: 7.10.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Walpurga i dalje nastavlja s temom privatizacije...
Tema: Ratnodobska Privatizacija
Autor: Walpurga
Članak: Podaci službenih institucija....
Datum: 14.10.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Kikiriki plaća
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Direktor jedne od vodećih tvrtki u državi ima godišnje prihode oko 4 milijuna kuna
Datum: 13.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches